Testen op cocktail toxines noodzakelijk

UNIVERSITEIT VAN PORTSMOUTH

Volgens nieuw onderzoek kunnen verrassend lage concentraties giftige chemicaliŽn - van fungiciden tot antidepressiva - de wijze waarop sommige watervogels zwemmen en zich voeden, veranderen. Daarnaast kunnen ze, afhankelijk van de cocktail aan toxines, onverwachte resultaten tonen.

Onderzoekers van de universiteiten van Barcelona en Portsmouth roepen om testen op lage dosissen en op cocktails te overwegen bij de risicobeoordeling van chemische stoffen in het aquatisch milieu.

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Pollution.

Eťn van de auteurs, professor Alex Ford, van Portsmouth's Institute of Marine Biology, zei: "De meeste van de stedelijke waterwegen ontvangen een cocktail aan verontreinigende stoffen uit landbouwafvoer tot huisvuil die soms hoge concentraties geneesmiddelen bevatten zoals antidepressiva.

"Dergelijke cocktails kunnen mariene soorten doden, maar we zijn bezorgd over andere dodelijke effecten van bepaalde verontreinigende stoffen. Er komen duizenden verschillende chemicaliŽn in onze rivieren en zeeŽn, van landbouw- uit afvalwaterafvoer die naast doding de gezondheid van aquatische ecosystemen schaden.

"Deze bevindingen onderstrepen het belang van het begrijpen van de impact van complexe mengsels van verontreinigende stoffen. Eťn van de grote bezorgdheden voor milieotoxicologen is hoe we eventueel de effecten van elke combinatie van chemicaliŽn kunnen bepalen waarvan er duizenden vrijkomen in het milieu en waarvan een vrij beperkt aantal een toxiciteitsbeoordeling heeft gehad.

De wetenschappers onderzochten het effect van lage niveaus van twee verontreinigende stoffen - een antidepressivum en een fungicide - op amfibieŽn en garnaalachtige wezens in het laboratorium.

Professor Ford zei: "De belangrijkste verbazende bevinding was het effect op de voedingreflex en het zwemmen van de amphipods zelfs bij zeer lage verontreinigingsniveaus. De fungicidentest was interessant omdat die veel in landbouw en shampoos en crŤmes worden gebruikt. Onze kleine garnalen hebben de voorkeur om bladvuil in de rivierbedden te eten nadat ze door schimmel zijn afgebroken. Door de zwamdoders in het water zijn de bladeren minder voedzaam voor de amphipoden omdat ze niet door schimmels werden afgebroken; daarenboven maakten antidepressiva dat de bladeren minder werden gelust.

"Onze zwemanalyse heeft aangetoond dat de dieren sneller zwommen na blootstelling aan hetzij fungicide of antidepressiva, maar als ze beiden aanwezig waren, zoals vaak in het natuurlijke milieu gebeurt, maakte de cocktail dat ze langzamer zwommen.

"Het veranderen van zwemmen of eten kan gevolgen hebben op de groei, de voortplanting en het overleven van deze wezens die belangrijk zijn voor de voedselketen."

Fungiciden gespoten op gewassen, waaronder rijst, haver, tarwe, aardappelen, knoflook en citrusvruchten, worden in hoge mate terug gevonden in waterwegen in Europa, AziŽ, AustraliŽ en Zuid-Amerika.

Antidepressiva worden routinematig gevonden in verstedelijkte rivieren over de hele wereld en in mariene en zoetwateromgevingen. Ze komen in het aquatisch milieu nadat ze niet volledig zijn afgebroken in onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Recente studies hebben aangetoond dat ze kunnen accumuleren in de hersenen van sommige vissoorten.

Toxiciteitstesten voor nieuwe verbindingen zijn routine, maar tot nu toe was weinig bekend over de effecten van mengsels van verschillende toxines. Professor Ford zei: "De manier waarop een dier zich voedt en beweegt is een aanwijzer om de gezondheidsimpact op individuele organismen te detecteren die waarschijnlijk elders in de voedselketen en voor ons hele ecosysteem relevant is." Professor Ford's eerder onderzoek heeft aangetoond dat antidepressiva kleinere schaaldieren kunnen geven die meer tijd doorbrengen in het licht wat hun kans op predatie kan verhogen.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag