Studie laat zien dat je een goede of slechte stemming van je vrienden kunt overnemen


Maar ze toont ook aan dat hetzelfde effect niet geldt voor depressie.

UNIVERSITEIT VAN WARWICK

Nieuw onderzoek suggereert dat zowel goede als slechte stemmingen van vrienden kunnen worden overgenomen, maar dat geldt niet voor depressie.

Een team onder leiding van de University of Warwick heeft onderzocht of de stemmingen van vrienden een individu kunnen be´nvloeden, wat impliceert dat stemmingen zich kunnen verspreiden over vriendschapsnetwerken. Het team analyseerde gegevens van de National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health, waarin de stemmingen en vriendschapsnetwerken van Amerikaanse adolescenten in scholen worden opgenomen.

Hun studie ôSpreading of Components of Mood in Adolescent Social Networksö is gepubliceerd in het tijdschrift Royal Society Open Science. De bevindingen van het team impliceren dat stemming zich verspreidt over vriendschapsnetwerken, evenals verschillende symptomen van depressie, zoals hulpeloosheid en verlies van belangstelling. Maar ze vonden ook dat het effect van lagere of slechtere stemming van vrienden niet sterk genoeg was om de andere in een depressie te duwen.

Met behulp van een wiskundige model vonden ze dat het hebben van meer vrienden met slechte stemmingen, verband houdt met een hogere kans op lage stemmingen en een verminderde kans op verbetering. Zij vonden het tegenovergestelde toegepast op adolescenten die een meer positieve sociale kring hadden.

Statistieker van volksgezondheid Rob Eyre leidde de studie. Hij zei: "We hebben nagegaan of er sprake is van bewijsmateriaal voor de individuele componenten van stemming (zoals eetlust, vermoeidheid en slaap) die door de adolescente vriendschapsnetwerken van de VS verspreid worden terwijl ze zich aanpassen aan confounding door de overgangswaarschijnlijkheden van de veranderende stemmingsstaat in de tijd te modelleren.

"Bewijs suggereert dat stemming zich kan verspreiden van persoon tot persoon via een proces dat bekend staat als sociale besmetting. "Vorige onderzoeken hebben gevonden dat sociale steun en vriendschap stemmingsstoornissen bevorderen bij adolescenten, terwijl recente experimenten suggereren dat de emotionele toestand van een individu be´nvloed kan worden door blootstelling aan de emotionele expressies van sociale contacten.

"Het is duidelijk dat een beter begrip nodig is van hoe veranderingen in de stemming van adolescenten worden be´nvloed door de stemming van hun vrienden; dit zou nuttig zijn bij het ondersteunen van interventies om depressie aan te pakken bij adolescenten." De Wereldgezondheidsorganisatie heeft geschat dat 350 miljoen mensen over de hele wereld lijden aan depressie, wat invloed heeft op het werk en het sociaal leven van de individuen en erger, kan leiden tot zelfmoord. De bevindingen van deze studie onderstrepen de noodzaak om ook diegenen die depressieve symptomen vertonen te benaderen.

De studie helpt ook te bevestigen dat depressie meer omvat dan gewoon slechte stemming. Op individueel niveau impliceren deze bevindingen dat het bewijs gebaseerd is op het verbeteren van de stemming, bijv. oefenen, goed slapen en stress beheren, kunnen de vrienden van een tiener en henzelf helpen. Terwijl voor depressie vrienden geen gevaar lopen op ziekte, is het raadzaam om deze te ondersteunen.

Hun conclusies leiden tot beleidsdiscussies over het belang van subdrempelniveaus van depressieve symptomen en kunnen helpen bij het informeren van interventies tegen depressie in de hogescholen. Mede-auteur, professor Frances Griffiths of Warwick Medical School, zei: "De hier gevonden resultaten kunnen het volksgezondheidsbeleid en het ontwerpen van interventies tegen depressie bij adolescenten ondersteunen . Subdrempelniveau's van depressieve symptomen bij adolescenten zijn een groot probleem want zij komen algemeen voor, verminderen de levenskwaliteit en geven een een groter risico op depressie later in het leven.

"Het begrijpen hoe deze componenten van stemming zich sociaal kunnen verspreiden, suggereert dat, hoewel het primaire doel van sociale interventies moet zijn om vriendschappen te verhogen vanwege de voordelen ervan om het risico op depressie te verminderen, een tweede doel zou kunnen zijn om de verspreiding van negatieve stemming te verminderen."

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag