Verband tussen hogere niveaus van schildklierhormonen met hartaderbreuk en dood

American Journal of Rapid Access Journal Report

Volgens nieuw onderzoek verschenen in ĎCirculation Researchí, een ĎAmerican Heart Associationí tijdschrift, is er verband gevonden tussen hoge en hoog-normale niveaus van het schildklierhormoon FT4, met arteriŽle ziekten en dood bij ouderen en mensen van middelbare leeftijd.

Onderzoekers analyseerden gegevens van 9.420 deelnemers (gemiddelde leeftijd 65 waarvan 57 procent vrouwen) uit een Rotterdamse studie, waarbij twee soorten hormonen onder de loep werden genomen: het schildklierstimulerend hormoon en vrije thyroxine (bekend als FT4) en hun verband met atherosclerose en dood als gevolg van coronaire hart- en vaatziekten, cerebrovasculaire aandoeningen of andere arteriŽle afwijkingen.

FT4 is een hormoon dat wordt geproduceerd door de schildklier, dat helpt bij het controleren van de snelheid waarmee het lichaam energie gebruikt. Atherosclerose is het proces van de progressieve verdikking en verharding van de slagaderwanden door vetafzetting. Onderzoekers bepalen asymptomatische atherosclerose door de coronaire aantasting te meten.

Na een mediane follow-up van 8,8 jaar noteerden de onderzoekers 612 atherosclerose gerelateerde cardiovasculaire sterfgevallen en 934 eerder atherosclerose gerelateerde cardiovasculaire gevallen.

Toenemende FT4 niveaus werden geassocieerd met: tweemaal hogere kans op hogere niveauís van coronaire hartverkalking - wat een indicatie kan zijn van subclinische atherosclerose; 87 procent groter risico op het lijden aan een atherosclerose gerelateerde cardiovasculaire ziekte; en een dubbel risico op atherosclerose gerelateerd cardiovasculair overlijden.

"We verwachtten dat de schildklierfunctie het risico op atherosclerose door de cardiovasculaire risicofactoren, zoals de bloeddruk, zou beÔnvloeden. Onze resultaten bleven echter zeer vergelijkbaar na rekening te houden met verschillende cardiovasculaire risicofactoren," aldus hofdauteur Arjola Bano, MD, M. Sc., D.Sc., onderzoeker in interne geneeskunde en epidemiologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Nederland. "Dit suggereert dat andere mechanismen dan traditionele cardiovasculaire risicofactoren een rol kunnen spelen.

"Onze bevindingen suggereren dat schildklierhormoon FT4 meting kan helpen bij het identificeren van individuen met een verhoogd risico op atherosclerose."

De studie wordt geacht de eerste te zijn gebaseerd op een populatie, die de relatie van de schildklierfunctie met atherosclerose onderzoekt van subclinische atherosclerose naar openlijke ziekte en dood. De auteurs stellen vast dat de studie niet schildklierhormoon niveauís heeft gemeten over de tijd en meestal volwassenen van middelbare leeftijd werden onderzocht, zodat de resultaten niet kunnen worden veralgemeend voor de gehele populatie.

"Toekomstige studies moeten de precieze mechanismen verduidelijken die het verband tussen schildklierfunctie en atherosclerose kunnen verklaren. Dit kan helpen om potentiŽle doelen voor toekomstige preventieve strategieŽn te identificeren,Ē zei Bano.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag