Het is wetenschappelijk bewezen dat na een ruzie blauwe verlichting helpt sneller te ontspannen dan witte verlichting


Onderzoekers aan de Universiteit van Granada (UGR) hebben in samenwerking met de School voor Speciaal Onderwijs San Rafael (Hospitaalorde van Sint Jan van God, Granada, Spanje) door middel van een objectieve evaluatie met behulp van elektrofysiologische metingen, aangetoond dat blauwe verlichting het ontspanningsproces beter ondersteunt na acute psychosociale stress in vergelijking met conventionele witte verlichting.

De genoemde stress is een soort kortetermijnstress (acute stress) die optreedt tijdens sociale of interpersoonlijke relaties, bijvoorbeeld tijdens een ruzie met een vriend of wanneer iemand onder druk wordt gezet om een bepaalde taak zo snel mogelijk te beëindigen.

De onderzoekers, die behoren tot het BCI Lab (Brain-Computer Interface Lab) aan de Universiteit van Granada, merken op dat psychosociale stress een aantal fysiologische reacties produceert die kunnen gemeten worden door middel van biosignalen. Die stress komt veel voor en heeft een negatieve invloed op de gezondheid van mensen en de kwaliteit van het leven.

Voor hun werk, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het PlosOne-tijdschrift, hebben de onderzoekers twaalf vrijwilligers onder stress geplaatst om vervolgens een ontspanningssessie te houden in de multisensorische stimuleringsruimte van de school voor speciaal onderwijs in San Rafael.

In de kamer gingen de deelnemers liggen met geen ander stimulus dan blauwe licht (groep 1) of wit licht (groep 2). Diverse biosignalen, zoals hartslag en hersenactiviteit werden gedurende de hele sessie gemeten (respectievelijk door middel van een elektrocardiogram en een elektro-encefalogram).

De resultaten toonden aan dat blauwe verlichting het relaxatieproces sneller doet verlopen dan conventionele witte verlichting.

Het onderzoek werd geleid door Francisco Pelayo (Afdeling Computerarchitectuur en Technologie), en werd uitgevoerd door onderzoeker Jesús Minguillón, professor Miguel Ángel López Gordo (Afdeling Signaaltheorie, Telematica en Communicatie) en de bachelorstudent Diego Adrián Renedo Criado, in samenwerking met Dr. María José Sánchez Carrión (PhD in Psychologie, School voor Speciaal Onderwijs San Rafael).


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag