Brits rookverbod heeft het algemeen welzijn verbeterd

Getrouwde vrouwen met kinderen hebben er de meeste voordelen van ondervonden.

Volgens onderzoekers van de Lancaster University in het Verenigd Koninkrijk, hebben getrouwde vrouwen met kinderen het meeste profijt gehad van het openbaar rookverbod in de UK . Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is roken wereldwijd rechtstreeks gerelateerd aan 6 miljoen sterfgevallen en ziekten zoals kanker, borstinfecties, beroertes en hartaanvallen.

Roken is verboden in afgesloten openbare ruimtes zoals pubs en restaurants sedert 2006 in Schotland en 2007 in Engeland. De studie onder leiding van dr. Eugenio Zucchelli van de Lancaster University keek naar de eigen beoordelingen over psychisch welzijn, zowel vˇˇr als na de introductie van het verbod in Schotland en Engeland, met behulp van een quasi-experimenteel ontwerp.

De onderzoekers analyseerden gegevens uit de Britse Household Panel Survey om de impact van het verbod op het zelfgerapporteerd welzijn van rokers, occasionele rokers en niet-rokers, individueel of in een koppel, te schatten. Dr. Eugenio Zucchelli zei: "We vonden dat openbaar rookverbod op korte termijn een statistisch significante positieve impact heeft op het welzijn van gehuwden, vooral bij vrouwen met kinderen ten laste."

Getrouwde vrouwen met kinderen rapporteerden de grootste toename in welbevinden na het rookverbod, maar er was geen vergelijkbare toename bij gehuwde mannen met kinderen.

Dr. Zucchelli gaf een mogelijke verklaring om deze schattingen te rechtvaardigen: "Personen met altru´stische voorkeuren ten opzichte van hun kinderen zouden meer baat hebben bij de invoering van openbaar rookverbod dan niet-altru´stische ouders, voornamelijk voor de verwachte vermindering van de blootstelling van hun kinderen aan tweedehandsrook op openbare plaatsen. "

Er was ook toename in algemeen welzijn bij:

- Getrouwde mannen die stopten met roken na het verbod

- Zowel mannen als vrouwen die nooit hadden gerookt ongeacht of hun partner rookte of niet.

"Over het algemeen lijken onze bevindingen erop te wijzen dat de welzijnseffecten van openbaar rookverbod niet alleen voor rokers zouden mogen worden beperkt, maar zouden moeten kunnen uitgebreid worden tot partners en familieleden van rokers."

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag