Relatie roken en kwetsbaarheid bij oudere volwassenen

OXFORD UNIVERSITEIT PERS USA

Een recent onderzoek gepubliceerd in Age & Aging, het wetenschappelijk tijdschrift van de British Geriatrics Society, constateert dat roken het risico op het ontwikkelen van kwetsbaarheid toeneemt bij ouder worden. Roken verhoogt het risico op het ontwikkelen van een aantal ziekten, zoals chronische obstructieve longziekte (COPD), hartziekte, beroerte en perifere vaatziekte, die allebei potentiŽle negatieve effecten hebben op de fysieke, psychologische en sociale gezondheid van de mens.

Kwetsbaarheid wordt beschouwd als een voorloper van handicap. Het is een aandoening in met verminderde fysiologische reserve en verhoogde kwetsbaarheid voor ziektes, fracturen, handicaps, hospitalisatie en institutionalisatie. Zwakte wordt ook gekoppeld aan slechtere psychologische of cognitieve toestanden, een slechte kwaliteit van leven en dementie.

Het identificeren van potentieel veranderbare risicofactoren van kwetsbaarheid kan helpen bij het ontwikkelen van strategieŽn ter voorkoming of vertraging van ongunstige gezondheidstoestanden door kwetsbaarheid en roken.

De onderzoekers hadden de bedoeling om het verband tussen roken en kwetsbaarheid te onderzoeken door gebruik te maken van gegevens uit een nationaal representatieve steekproef van oudere mannen en vrouwen in Engeland. Zij definieerden kwetsbaarheid met behulp van een combinatie van vijf fysieke componenten: onbedoeld gewichtsverlies, zelf gemelde uitputting, zwakte, trage loopsnelheid en lage fysieke activiteit. Men is kwetsbaar als drie of meer van de vijf criteria voorkomen.

De huidige studie gebruikte gegevens van deelnemers die 60 jaar of ouder waren. Het laatste monster voor deze studie was er ťťn van 2.542 deelnemers, verdeeld in twee groepen: huidige rokers en niet-rokers. De niet-rokers werden verder verdeeld in twee andere groepen: gewezen rokers en nooit rokers. De gewezen rokers werden opnieuw verdeeld in twee groepen: degenen die de afgelopen 10 jaar stopten en degenen die meer dan tien jaar geleden stopten. Uit de analyse bleek dat het roken geassocieerd was met een verhoogd risico van ongeveer 60% op het ontwikkelen van kwetsbaarheid.

Er was echter geen significante associatie tussen vroeger roken en incidentele kwetsbaarheid. Onder de 1.113 overleden rokers, stopten er 157 met roken in de afgelopen 10 jaar en 956 meer dan 10 jaar geleden. De risico's van incidentele kwetsbaarheid van deze twee groepen waren niet significant anders dan die van de andere rokers.

Wanneer COPD aan het model werd toegevoegd, was het huidie roken niet langer meer een belangrijke voorspeller van incidentele kwetsbaarheid. In dit model was COPD sterk geassocieerd met incidentele kwetsbaarheid. Deze bevindingen suggereren dat huidige rokers meer kans hebben op kwetsbaarheid als gevolg van COPD, in plaats van het roken zelf.

Gezien het feit dat roken een wijzigbare levensfactor is, en rokers die stopten, geen hoger risico op kwetsbaarheid schijnen te hebben, blijkt uit dit onderzoek dat het stoppen met roken, zelfs op oudere leeftijd, kwetsbaarheid kan voorkomen of vertragen.

"Uit onze studie bleek dat roken een risicofactor is om kwetsbaarheid te ontwikkelen. Aanvullende analyses hebben aangetoond dat COPD een belangrijke factor in het oorzakelijk verband is tussen roken en kwetsbaarheid," zei de auteur van de studie, Gotaro Kojima. "Maar degenen die stopten met roken, hadden niet langer meer een groter risico op kwetsbaarheid. "


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica