Werken sigaretten met hoger gehalte aan nicotine verslavender?

Volgens een nieuw artikel gepubliceerd in JAMA Pediatrics, leidt het gebruik van elektronische sigaretten met hogere nicotineconcentraties bij middelbare scholieren in Californië tot een grotere kans op later gebruik van conventionele sigaretten en e-sigaretten.

Nicotine is het belangrijkste verslavend onderdeel van conventionele sigaretten. E-sigaretten zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan nicotineconcentraties. E-sigaretten worden recent beschouwd als tabaksproducten en vallen onder de wettelijke bevoegdheid van de U.S Food and Drug Administration.

Adam M. Leventhal, Ph.D., van de Universiteit van Southern California Keck School of Medicine, Los Angeles, en collega’s onderzochten associaties tussen baseline e-sigaret-nicotine concentratieniveaus (van nul tot 18 mg/ ml of meer) en de intensiteit van brandbare sigarettenrook- en e-sigarettendamp na zes maanden gebruik van e-sigaretten.

De studie omvatte een analytische steekproef van 181 studenten uit middelbare scholen in Los Angeles, die tijdens de 10e graad onderzocht werden en vervolgens in de 11e klas voor een follow-up van zes maanden gevolgd werden. De adolescenten rapporteerden het gebruik van e-sigaretten in de afgelopen 30 dagen en de concentraties van nicotine die ze gebruikten.

Het gebruik van e-sigaretten met hogere nicotineconcentraties in het begin van de studie werd geassocieerd met een grotere kans op frekwenter gebruik van e-sigaretten en het roken van klassieke sigaretten tijdens de follow-up van zes maanden en resulteerde in een grotere kans op intenser gebruik.

Beperkingen van de studie omvatten de kleine steekproefgrootte en het vertrouwen op zelf gerapporteerde gegevens. De auteurs erkennen dat ongemeten risicofactoren ook de associatie tussen het gebruik van e-sigaretten met hogere nicotineconcentraties en puffen en roken kunnen verklaren, hoewel zij probeerden die mogelijkheid analytisch aan te passen.

“De resultaten hebben voorlopig aangetoond dat regelgevend beleid van de U.S. Food and drug Administration 2016 Deeming Rule over nicotineconcentraties in e-sigaretten die door adolescenten gebruikt worden, de verslaving aan klassieke- en e-sigaretten- onder jongeren kan beïnvloeden, besluit het artikel.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag