Jonge mensen wiens zwangere moeders rookten hebben een verhoogd risico op antisociaal gedrag

Dit zijn bevindingen die onafhankelijk zijn van andere factoren die meestal in verband worden gebracht met roken tijdens de zwangerschap, zeggen onderzoekers

BMJ

De bevindingen waren onafhankelijk van andere factoren die vaak verband houden met roken tijdens de zwangerschap, waardoor de onderzoekers er op wijzen dat roken tijdens de zwangerschap een klein tot matig causaal effect kan hebben op het risico van antisociaal gedrag bij de nakomelingen.

Verschillende studies hebben een verband gevonden tussen roken tijdens de zwangerschap en antisociaal gedrag bij de nakomelingen, maar het is nog niet duidelijk of deze associatie causaal is of beïnvloed is door genetische en omgevingsfactoren.

Om hier meer grip op te krijgen gebruikten de onderzoekers een specifiek statistische aanpak, bekend als tussen-binnen decompositie, die alle verschillen tussen families en binnen dezelfde familie kan uiteenzetten.

Zij gebruikten het om naar de associatie tussen roken tijdens de zwangerschap en verschillende indicatoren van tiener- en jong volwassen antisociaal gedrag te kijken.

De deelnemers aan het onderzoek waren de nakomelingen van vrouwen die deelnamen aan de Boston en Providence centra van het Collaborative Perinatal Project (CPP) tussen 1959 en 1966.

De CPP keek naar factoren voor en rond de geboorte die de mentale, neurologische en fysieke mogelijkheden van dat kind konden beïnvloeden.

Gedetailleerde sociale en medische informatie, inclusief vragen over hoe vaak en hoeveel ze gerookt hebben, werd verkregen toen de moeders zich inschreven voor het onderzoek en tijdens hun zwangerschap.

Via juridische gegevens werd gezocht naar overtredingen die gepleegd werden toen de 3443 kinderen van de Providence moeders 18 en 33 jaar waren.

En 1684 volwassenen uit 1248 families in Boston en Providence werden formeel geïnterviewd toen ze gemiddeld 39 jaar waren, over hun gedrag als tiener en volwassenen.

Dit gedrag werd vervolgens beoordeeld met behulp van erkende diagnostische criteria voor gedragsstoornis (jongeren) en antisociale persoonlijkheidsstoornis (volwassenen).

De moeders van meer dan de helft (59%) van deze ondervraagden hadden tijdens hun zwangerschap gerookt, en in ruim een derde van de gevallen hadden hun moeders een pak sigaretten per dag gerookt.

Het roken van een extra pakje sigaretten per dag werd geassocieerd met een 30% grotere kans dat haar kind drie of meer symptomen van gedragsstoornis kon vertonen als kind en een meer dan drievoudige kans op drie of meer symptomen van een antisociale persoonlijkheidsstoornis als volwassene.

En het was gekoppeld aan meer dan een dubbele kans dat haar kind een vermelding kreeg van niet-gewelddadige misdrijven als jongere en van een gewelddadige overtreding als volwassene.

Deze bevindingen suggereren dat het verhoogde risico op antisociaal gedrag onafhankelijk is van andere factoren die vaak aanwezig zijn bij vrouwen die tijdens de zwangerschap roken, zoals een geschiedenis van psychische aandoeningen en lage opleidingen / inkomen, zeggen de onderzoekers.

Zij concluderen dat de consistente patronen die ze vonden "rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de blootstelling aan roken”, maar zeiden verder dat “elk mogelijk oorzakelijk effect van maternaal roken tijdens de zwangerschap op nakomelingen (antisociaal gedrag) waarschijnlijk klein tot matig is in omvang.”

De onderzoekers hadden enkele kanttekeningen, o.a. dat zij geen rekening hielden met potentiële invloedrijke factoren zoals het alcoholgebruik en het gebruik van cannabis door de moeders.

Desalniettemin benadrukten zij: "Veel belangrijke risicofactoren voor (antisociaal gedrag) zijn niet te wijzigen (bijv. geslacht, familiegeschiedenis), maar het roken van de moeder tijdens haar zwangerschap is mogelijk veranderbaar en gaat voornamelijk door onder bepaalde subgroepen van vrouwen, waaronder tienermoeders en moeders met minder dan een middelbare schoolopleiding.

“Dus, hoewel het roken van een moeder tijdens haar zwangerschap kan leiden tot een lichte tot matige toename van antisociaal gedrag bij het nageslacht, kan het verwijderen van deze blootstelling aanzienlijke gevolgen hebben voor het bevolkingsniveau.”

Vertaling: Lia Keizer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica