De blijvende invloed van pesten op de gezondheid


Studie van de universiteit van Delaware ontdekt dat slachtofferschap (van pesten door groepsgenoten) in groep zeven de kans op gezondheidsproblemen in de jaren na de incidenten vergroot.

UNIVERSITEIT VAN DELAWARE

Een nieuwe studie, geleid door de universiteit van Delaware heeft ontdekt dat kinderen die gepest zijn in groep zeven vaak aan depressies lijden en beginnen met het gebruik van alcohol en andere middelen, een paar jaar na de incidenten.

“Scholieren die vaker het slachtoffer zijn geworden van pesten door groepsgenoten in groep zeven liepen meer kans om symptomen te krijgen van depressiviteit in de brugklas, en om alcohol, marihuana of tabak te gaan gebruiken in de vierde klas van de middelbare school” aldus hoofdonderzoeker Valerie Earnshaw, sociaal psycholoog en assistent professor aan de UD's College of Education and Human Development.

De studie had betrokkenheid van onderzoekers van universiteiten en ziekenhuizen uit zes staten, die gegevens van 4297 studenten in hun weg van groep zeven tot de vierde klas middelbaar onderwijs, verzameld tussen 2004 en 2011, hebben geanalyseerd. De bevindingen zijn online gepubliceerd in het medisch blad Pediatrics.

De studenten kwamen uit Birmingham, Alabama; Houston, Texas en Los Angeles County, California. Vierenveertig procent waren Latino's, 29 procent African American en 22 procent was blank.

Hoewel slachtoffer zijn van pesten door groepsgenoten gangbaar is tijdens de late kindertijd en vroege adolescentie en gelinkt blijkt aan toegenomen gebruik van verdovende middelen, hebben maar weinig studies deze verbanden longitudinaal onderzocht --hetgeen betekent dat gegevens jarenlang herhaaldelijk van dezelfde subjecten worden verzameld--
of gewezen naar de psychologische processen waardoor slachtofferschap van pesten door groepsgenoten leidt tot gebruik van verdovende middelen.

“We tonen aan dat slachtofferschap van pesten door groepsgenoten in groep zeven vijf jaar later blijvende effecten heeft met betrekking tot het gebruik van verdovende middelen. We tonen ook aan dat symptomen van depressiviteit verklarend zijn waarom het slachtofferschap is gelinkt aan het gebruik van verdovende middelen, suggererend dat jongeren zichzelf 'medicatie' zouden geven door middelen te gebruiken die hun negatieve emoties verlichten.” aldus Earnshaw.

Gevolgen en interventies

Slachtofferschap van pesten door groepsgenoten leidt tot gebruik van verdovende middelen, en gebruik van verdovende middelen kan de ontwikkeling in de adolescentie schaden met implicaties voor de gezondheid gedurende de gehele levensloop, aldus Earnshaw. Alcohol-en marihuanagebruik kunnen de hersenontwikkeling verstoren en kunnen tot schade leiden.
Gebruik van tabak kan leiden tot luchtwegaandoeningen, kanker en vroegtijdig overlijden.

“Jongeren die middelen gaan misbruiken lopen kans op verscheidene mentale en fysieke ziektes gedurende hun verdere leven.” zegt Earnshaw. “Dus het gebruik van verdovende middelen dat voortvloeit uit slachtoffer zijn van pesten door groepsgenoten kan bij jonge mensen een schadelijk effect hebben gedurende hun hele leven.”

Uit de bevindingen van de studie bleek dat jongens, seksuele minderheden en chronisch zieke jongeren frequenter werden gepest door hun groepsgenoten in groep zeven. Leeftijd, overgewicht, ras/ etnische achtergrond, opleidingsniveau van het gezin en gezinsinkomen werden niet gelinkt aan vaker gepest worden.

Vierentwintig procent van de vierdeklassers op de middelbare school in de studie toonde recent alcoholgebruik, 15,2 procent gebruikte marihuana, en 11,7 procent rookte. Het verband tussen de status van seksuele minderheid en alcoholgebruik was bij meisjes sterker dan bij jongens; ook werd dit gerelateerd aan marihuana- en tabaksgebruik onder meisjes, maar niet onder jongens.

Earnshaw gebruikte structurele vergelijkingsmodellen –een vorm van statistische analyse-- om de meerdere variabelen in de tijd te onderzoeken en om te testen of hiertussen verbanden waren. Ze begon te werken met de gegevens in de zomer van 2015 en rondde het model af in de herfst van 2016 op haar kantoor in de UD's Alison Hall.

Als expert in stigma-onderzoek wil Earnshaw graag begrijpen waarom mensen anderen slecht behandelen en hoe deze slechte behandeling leidt tot een slechte gezondheid, gebruik van verdovende middelen hierin meegenomen. Ze hoopt dat deze jongste studie inzicht brengt aan kindergeneeskundigen, leraren, ouders—iedereen die in een positie is om scholieren te helpen omgaan met pestgedrag/ agressie door groepsgenoten.

We moedigen kindergeneeskundigen aan om jongeren te screenen op slachtofferschap van pesten, symptomen van depressie en gebruik van verdovende middelen” aldus Earnshaw.
“Deze artsen kunnen jongeren steun en advies aanbieden, en adviezen geven aan ouders en jongeren om leraren en de schoolleiding te benaderen om om steun te vragen. Bovendien moeten jongeren die symptomen van depressie en gebruik van verdovende middelen laten zien te allen tijden hulp geboden worden.

De boodschap van het onderzoeksteam richt zich ook naar leraren.

“Slachtofferschap van pesten door groepsgenoten doet er echt toe, en we moeten het serieus nemen-- een herhaling van de boodschappen die leraren al eerder hebben gehad, “ zegt Earnshaw. De studie geeft aanvullend bewijs dat aantoont waarom ingrijpen belangrijk is. Het kan ook inzicht geven aan leraren waarom scholieren depressief zijn en/of verdovende middelen gebruiken tijdens de schoolperiode.”

Vertaling: Arnoud


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica