Gevolgen olielozing aan de westkust

AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY.

Hoewel het bewijs van de olievlek van de Deepwater Horizon uit 2010 niet zichtbaar is wordt nog steeds ruwe olie in de kustmoerassen van Louisiana gevonden. Olie die initieel niet gedegradeerd is zit begraven onder de jaarlijkse stapel dood plantenmateriaal, dat na elk groeiseizoen wordt afgezet. De olie heeft de mogelijkheid om stress te veroorzaken aan de planten daar het begraven is en in de nabijheid van de wortels is opgeslagen.

Een studie die onlangs in het Journal of Society of America Journal gepubliceerd is, onderzocht hoe de aanwezigheid van begraven ruwe olie onder overstroomde en gedraineerde omstandigheden de redox van vochtige grondsoorten be´nvloedt; een belangrijke controle van bodemfuncties in vochtig gebied.

Onderzoekers hebben gemeld dat de reductiemogelijkheid van de bodemgrond niet significant is onder overstromingsomstandigheden. Echter, onder gedraineerde omstandigheden, vergelijkbaar met laagwater, vertraagde olie het transport van zuurstof in de wortelzone. Deze vertraging kan de stress op de planten verhogen, waardoor er geen zuurstof in hun wortelsysteem kan worden aangevoerd. Deze stress kan bijdragen tot een versneld verlies van moerasgebied door erosie in een gebied waar moerassen al snel verdwijnen door een hoge relatieve zeespiegelstijging.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica