Onderzoek onder Amerikaanse senioren versterkt de relatie tussen luchtvervuiling en voortijdig overlijden

HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

Een onderzoek onder 60 miljoen Amerikaanse senioren - ongeveer 97% van de Amerikanen van 65+ - toont aan dat de blootstelling aan bepaalde luchtverontreinigende stoffen op lange termijn het risico op een voortijdig overlijden verhoogt, de verontreiniging is dan op een lager niveau dan wat de huidige nationale norm aangeeft. Er kunnen jaarlijks 12.000 levens gered worden door het niveau van één van de verontreinigende stoffen te verlagen met 1 microgram per kubieke meter, het gaat hierbij om in de lucht zwevende fijne deeltjes (PM2,5). Mannen, zwarte mensen en lage inkomensgroepen hadden een hoger risico op een voortijdige dood bij blootstelling aan PM2.5, waarbij zwarte mensen tot drie keer eerder kunnen komen te overlijden.

Boston, MA - Een nieuw onderzoek onder 60 miljoen Amerikanen - ongeveer 97% van de 65 jarigen en ouder in de Verenigde Staten - laat zien dat langdurige blootstelling aan luchtfijne deeltjes (PM2.5) en ozon het risico van een vroegtijdige dood verhoogt, zelfs wanneer die blootstelling onder het niveau ligt van de National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) die momenteel is vastgesteld door het U.S. Environmental Protection Agency.

Onderzoekers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health vonden dat mannen, zwarte mensen en lage inkomensgroepen hogere risico’s hebben op blootstelling aan PM2.5 in vergelijking met het nationale gemiddelde, waarbij onder zwarte mensen het overlijdensrisico drie keer hoger was dan het nationale gemiddelde.

Uit resultaten is gebleken dat als het niveau van PM2.5 landelijk met slechts 1 microgram per kubieke meter (ug / m3) verminderd zou worden er ongeveer 12.000 levens per jaar gered kunnen worden. Op eenzelfde manier kunnen elk jaar 1.900 levens gered worden als het niveau van ozon landelijk met slechts 1 deel per miljard (ppb) verlaagd zou worden.

Het onderzoek werd gepubliceerd op 29 juni 2017 in het nummer van het New England Journal of Medicine.

“Dit is een onderzoek met een ongekende statistische kracht vanwege de enorme omvang van de onderzoeksgroep. De bevindingen suggereren dat het verlagen van de NAAQS voor fijne stofdeeltjes belangrijke voordelen zal opleveren voor de volksgezondheid, vooral bij zelf geïdentificeerde raciale minderheden en mensen met een laag inkomen,” zei Francesca Dominici, hoofdonderzoeker van deze studie, professor biostatistiek aan de Harvard Chan School en mede-directeur van het Harvard Data Science Initiative.

De onderzoekers onderzochten het Medicare claims archief van 60 miljoen Amerikanen van 65+ over een periode van 7 jaar wat 460 miljoen mensjaren van nabehandeling vertegenwoordigt. Zij beoordeelden ook via luchtverontreinigensniveaus op een 1 kilometer raster voor de gehele VS, waarop de claimgegevens werden geprojecteerd zodat het verklaart zou kunnen worden.

Om dit te kunnen doen borduurden de onderzoekers van het Harvard Chan voort op de resultaten van een blootstellingsvoorspellingsmodel, ontwikkeld door doctoraal student Qian Di en Joel Schwartz, hoogleraar milieu-epidemiologie en senior auteur van het onderzoek. Het blootstellingsvoorspellingsmodel maakt gebruik van satelliet-gebaseerde metingen met een computersimulatie van luchtvervuiling.

Door op dit goed gevalideerde voorspellingsmodel te vertrouwen kon het team personen meetellen die in ongecontroleerde gebieden en minder bevolkte gebieden wonen, zodat de gevolgen van luchtvervuiling op alle 60 miljoen mensen kon worden geanalyseerd, ongeacht of zij in stedelijke, voorstedelijke woningen woonden of in landelijke gebieden.

“Deze studie toont aan dat we het vervuilingsniveau nog verder moeten verlagen, ondanks dat we denken dat de luchtkwaliteit in de Verenigde Staten goed genoeg is om onze burgers te beschermen,” zei Schwartz.

Bron: “"Luchtvervuiling en sterfte in de gehele Medicare bevolking,” Qian Di, Yan Wang, Antonella Zanobetti, Yun Wang, Petros Koutrakis, Christine Choirat, Francesca Dominici, Joel D. Schwartz, New England Journal of Medicine, June 29, 2017, doi:

Vertaling: Lia Keizer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica