Relatie maagzuur medicijnen en chronische nierziekte en nierfalen

Een recente analyse heeft bepaalde medicijnen die vaak worden gebruikt om maagzuur, zure reflux en zweren te behandelen worden gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieraandoening.

Protonpompremmers (PPI's), die de maagzuurproductie verminderen, zijn wereldwijd één van de meest voorgeschreven medicijnen. Recente studies hebben bezorgdheid geuit over een mogelijk verhoogd risico op nierproblemen bij gebruikers van protonpompremmers, maar de resultaten van die onderzoeken waren inconsistent.

Om dit te onderzoeken hebben Charat Thongprayoon, MD (Bassett Medical Center) en zijn collega's een analyse uitgevoerd van gepubliceerde onderzoeken die het risico van chronische nieraandoeningen of nierfalen bij PPI-gebruikers hebben vergeleken met niet-gebruikers.

Vijf studies met 536.902 deelnemers voldeden aan de toelatingscriteria en werden opgenomen in de meta-analyse. Personen die PPI's gebruikten hadden een 33% hoger relatief risico op CKD of nierfalen in vergelijking met niet-gebruikers.

"Deze studie toont een significant verband aan tussen het gebruik van PPI's en verhoogde risico's op chronische nieraandoeningen en nierfalen", zei Dr. Thongprayoon. "Hoewel er geen causaal verband is aangetoond, moeten artsen overwegen of PPI-therapie wel geschikt is voor de patiënt. Chronisch gebruik van PPI's moet worden vermeden als ze niet echt nodig zijn.”

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag