Luchtvervuiling tijdens huis-school-routes vermindert ontwikkeling werkgeheugen


Bevindingen van een ISGlobal-studie onderstrepen het belang van het tot stand brengen van schoolroutes door minder vervuilde straten.

BARCELONA INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH (ISGLOBAL)

Een studie, geleid door het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), een instituut gesteund door de “la Caixa” Banking Foundation, heeft aangetoond dat blootstelling aan luchtvervuiling op weg naar school beschadigende effecten kan hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De studie, recent gepubliceerd in Environmental Pollution, vond een link tussen vermindering in werkgeheugen en blootstelling aan fijnstof (PM2.5) en zwarte koolstof tijdens het per voet heen en weer reizen van en naar school.

De studie werd verricht in het kader van het BREATHE-project. Eerder onderzoek tijdens hetzelfde project ontdekte dat blootstelling aan verkeersgerelateerde vervuilers in scholen gelinkt was met een langzamere cognitieve ontwikkeling. Het doel van het team dat de nieuwe studie ondernam was om de impact in te schatten van de blootstelling aan luchtvervuiling tijdens het heen en weer lopen naar school. De bevindingen van een eerdere studie hadden aangetoond dat 20 procent van een kind zijn of haar dagelijkse dosis zwarte koolstof—een vervuiler direct gerelateerd aan verkeer-- geïnhaleerd wordt tijdens het heen en weer reizen in de stad.

“De resultaten van eerdere toxicologische en experimentele studies hebben aangetoond dat deze korte blootstellingen aan zeer hoge concentraties van vervuilers een buitensporig hoge impact op de gezondheid kunnen hebben” legt Mar Alvarez-Pedrerol, ISGlobal onderzoeker, en hoofdauteur van de studie uit. “De schadelijke effecten kunnen vooral onderscheiden worden bij kinderen, vanwege hun kleinere longcapaciteit en hogere ademhalingsfrequentie”, voegt ze toe.

De studie werd uitgevoerd in Barcelona en registreerde meer dan 1200 kinderen in de leeftijd van 7 tot 10, van 39 scholen die allen dagelijks naar school liepen. Het werkgeheugen van de kinderen en aandachtscapaciteit werd verscheidene keren geëvalueerd tijdens de 12 maanden durende studie. Hun blootstelling aan luchtvervuiling gedurende dezelfde periode werd berekend op basis van geschatte waarden van de kortste looproute naar school.

Statistische analyses van de bevindingen lieten zien dat de blootstelling aan PM2.5 en zwarte koolstof werd gelinkt met een vermindering in de ontwikkeling van het werkgeheugen; een interkwartielafstand toename in PM2.5- en zwarte koolstofgehaltes werd gelinkt met een vermindering van respectievelijk 4,6% en 3,9% in de verwachte jaarlijkse groei / ontwikkeling van het werkgeheugen. Er werden geen significante verbanden gevonden met blootstelling aan NO2, en van geen van de vervuilers werd waargenomen dat ze enig effect hadden op aandachtscapaciteit. In deze studie bleken jongens meer gevoelig dan meisjes qua effecten, zowel voor PM2.5 als voor koolstof.

“'Bovenal willen we niet het idee creëren dat lopen naar school slecht is voor de gezondheid van kinderen, want het tegendeel is waar; lopen of fietsen naar school, hetgeen lichamelijke activiteit in de dagelijkse routine van een kind brengt, hebben gezondheidsvoordelen die veel zwaarder wegen dan de negatieve impact op de gezondheid van luchtvervuiling”, legt Jordi Sunyer, hoofd van het ISGlobal's Child's Health Programme, en mede-auteur van de studie uit.

“Het feit dat kinderen die naar school lopen meer aan vervuiling kunnen blootstaan betekent niet dat kinderen die met de auto of het openbaar vervoer heen en weer reizen niet ook blootstaan aan hoge concentraties vervuiling. Zijn collega Mar Alvarez-Pedrerol legt verder uit; “De oplossing is voor iedereen hetzelfde; verminder het gebruik van je eigen voertuig voor de reis naar school en creëer minder vervuiling en veiligere huis-school-routes.”.

Dit is de eerste keer dat een team onderzoekers de potentiële impact van blootstelling aan luchtvervuiling op de cognitieve ontwikkeling van kinderen die naar school lopen heeft onderzocht.

Vertaling: Arnoud


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag