Menselijke activiteiten vervuilen de Europese lucht al 2000 jaar, zegt een studie

AMERICAN GEOPHYSICAL UNION

WASHINGTON, D.C.-- Een nieuwe studie die Europese ijskern-gegevens combineert met historische gegevens van de beruchte Zwarte Dood (pest) pandemie van 1349-1353 laat zien dat het winnen en smelten van metaal de omgeving duizenden jaren heeft vervuild, in tegenstelling tot het wijdverbreide geloof dat vervuiling van de omgeving pas begon met de industriele revolutie in jaren 1700 en 1800.

De nieuwe studie, toegelaten voor publicatie in GeoHealth, een tijdschrift van de American Geophysical Union, levert bewijs dat de hoeveelheid lood die van nature in de lucht zit in wezen nul is, in tegenstelling tot gemeenschappelijke veronderstellingen. Het onderzoek laat zien dat loodvervuiling van metaalwinning en smelten voor de industriele revolutie goed aantoonbaar was en alleen wanneer de Zwarte Dood pandemie ervoor zorgde dat die activiteiten gestopt werden, werd de hoeveelheid lood in de lucht teruggebracht naar natuurlijke hoeveelheden.

“Deze nieuwe gegevens laten zien dat menselijke activiteit de Europese lucht de afgelopen circa 2000 jaar vrijwel onafgebroken vervuilt.”, schrijven de auteurs van de studie.
“Alleen een verwoestende ineenstorting van de populatie en economische activiteiten, veroorzaakt door een wereldwijde ziekte verminderde de vervuiling van de atmosfeer in wat nu meer nauwkeurig kan worden omschreven als 'achtergrond' of natuurljke niveaus.

De nieuwe bevindingen zouden de huidige normen voor loodvervuiling kunnen beinvloeden. Het huidge beleid met betrekking op gezondheid en omgeving acht de pre-industriele loodvervuiling-niveaus als zijnde “natuurlijk” en daarmee waarschijnlijk “veilig”, maar deze aanname zou wellicht heroverwogen moeten worden, aldus de auteurs van de studie.

Lood is een van de meest gevaarlijke omgevingvervuilers en is al giftig voor de hersenen bij extreem lage hoeveelheden. Geen enkel niveau van loodgehalte kan als veilig omschreven worden, volgens Philip Langridan, decaan van de Global Health for the Icahn School of Medicine in het Mount Sinai Medical Center in New York, welke niet betrokken was bij de nieuwe studie.

“Het is duidelijk dat lood blijvende effecten heeft op de levens van kinderen”, zegt Langdrigan, die loodvergiftiging bij kinderen heeft onderzocht en een cruciale rol had in de invoering van verminderingsbeleid in de afgelopen jaren.

Reconstrueren van oude lood-niveaus

In de nieuwe studie werkten historici van de Harvard University in Cambridge, Massachusetts, samen met klimaatwetenschappers aan het Climate Change Institute aan de University of Maine in Oronto. Het team besloot om de vroegere lood-niveaus in de lucht te onderzoeken omdat het een gevaarlijke vervuiler is en als maatstaf fungeert voor economische activiteit, aangezien het toeneemt als economieen groeien en afneemt als ze krimpen.

De onderzoekers matchten nieuwe hoge-resolutie metingen van lood in een ijskern van een gletsjer in de Zwitsers/Italiaanse alpen met zeer gedetailleerde historische gegevens hetgeen liet zien dat de loodwinnings en smelt-activiteiten vrijwel tot nul gereduceerd werden tijdens de pest-pandemie in de jaren 1349 tot 1353.

De onderzoekers ontdekten dat de loodgehaltes plotseling verminderden in een gedeelte van de ijskern, hetgeen correspondeerde met die periode van vier jaar. Die vermindering is uniek in de laatste 2000 jaar van de Europese geschiedenis, volgens Alexander More, een historicus aan Harvard en hoofdauteur van de nieuwe studie.

“Toen we de omvang van de vermindering van loodgehaltes zagen en we het maar een enkele keer zagen, tijdens de jaren van de pandemie, waren we gefascineerd”, zegt More.
“In verschillende delen van Europa heeft de Zwarte Dood zo ongeveer de halve populatie weggevaagd. Dit veranderde de samenleving radicaal op meerdere vlakken. Uitgedrukt in arbeidskracht, stopte de loodwinning praktisch helemaal in grote productiegebieden. Men ziet dit gereflecteerd in de ijskern in een grote terugval van loodgehaltes in de atmosfeer, en men ziet het in historische gegevens in een langere periode in de tijd.”.

De onderzoekrs vonden ook andere, kleinere verminderingen van lood-ophoping in de ijskern. Een ervan vond plaats in 1460, welke, zoals de auteurs laten zien, ook een gevolg zou kunnen zijn geweest van een epidemie-gerelateerde daling. Andere verminderingen vonden plaats tijdens een economische dip in 1885 en meer recent, in 1970 toen verminderingsbeleid loodhoudende benzine en andere bronnen van loodvervuiling in de lucht afbouwde.

More zegt dat de ijskern veel extra gegevens bevat, beschikbaar door de precisie van de Climate Change Institute haar 'next generation laser' -faciliteiten en de expertise van klimaatwetenschappers van het het onderzoeksteam. Het combineren van die gegevens met historische bronnen kan leiden tot nieuwe ontdekkingen op gebieden van klimaatwetenschap, menselijke historie en de gezondheidsstaat van de planeet, leefomgeving en economische geschiedenis, zegt More.

“Dit onderzoek representeert de samenkomst van twee zeer verschillende disciplines; geschiedenis en ijskern-glaciologie, welke samen voorzien van een perspectief dat nodig is om te begrijpen hoe de aanwezigheid van een toxische stof zoals lood heeft gevarieerd in de atmosfeer, en nog belangrijker, om in te zien dat het echte natuurlijke gehalte van lood in de lucht in feite praktisch nul is.”, zegt Paul Mayewski, directeur van het Climate Change Insititute aan de University van Maine en co-auteur van de nieuwe studie. “Door de ultra-hoge-resolutie ijskern-samples te gebruiken, mogelijk gemaakt door onze W.M. Keck Laser Ice Facility, verwachten we dat we in staat zijn nieuwe inzichten mbt links tussen klimaatverandering en de loop van de menselijke beschaving, te kunnen bieden die tot voor kort onbereikbaar waren met lagere-resolutie sampling.”.

Vertaling: Arnoud


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica