Kindermishandeling beinvloedt hersenbedrading


Beschadigde neurale verbindingen zouden de aanzienlijke en langdurige gevolgen kunnen verklaren van traumatische ervaringen tijdens de kindertijd

MCGILL UNIVERSITY

Voor het eerst is het onderzoekers gelukt om veranderingen in de neurale structuren te zien in specifieke gebieden van de hersenen van mensen die in hun kindertijd ernstig mishandeld zijn. Problemen als gevolg van ernstige kindermishandeling zijn verhoogde risico’s op psychiatrische afwijkingen zoals depressie, maar ook ernstige vormen van impulsiviteit, agressiviteit, angst, meer drugsmisbruik en zelfmoord. Van alle kinderen onder de 15 jaar in de westerse wereld heeft 5-15% te maken met ernstige, niet-willekeurige lichamelijke en/of sexuele kindermishandeling.

Onderzoekers van de McGill Group for Suicide Studies, gevestigd in de Douglas Mental Health University Institute en de Department Psychiatry van McGill University, hebben zojuist onderzoeksresultaten gepubliceerd in het Americal Journal of Psychiatry die aantonen dat de langdurige effecten van traumatische ervaringen in de kindertijd, zoals ernstig misbruik, het gevolg zou kunnen zijn van een beschadigde structuur en werking van cellen in de cortex singularis anterior. Dit is een deel van de hersenen die een belangrijke rol speelt bij de regulering van emoties en stemmingen. De onderzoekers denken dat deze veranderingen kunnen bijdragen tot het ontstaan van depressieve afwijkingen en suicidaal gedrag.

De cruciale isolatie voor zenuwvezels wordt in de eerste twintig levensjaar opgebouwd

Voor een optimale werking en ordening van het brein kan het nodig zijn dat elektrische signalen die de neuronen gebruiken lange afstanden moeten afleggen om met cellen in andere gebieden te communiceren. De langere axons van deze soort worden normaliter bedekt door een vetlaagje: myeline. Myelinebekleding beschermt de axons en helpt bij een efficientere geleiding van elektrische signalen. Myeline wordt progressief gevormd (een proces genaamd myelinisatie), voornamelijk tijdens de kindertijd, en is volgroeid bij jong volwassenen.

Eerdere studies hebben significante afwijkingen in de witte stof van de hersenen aangetoond bij mensen die als kind mishandeld waren. (Witte stof bestaat voornamelijk uit miljarden gemyeliniseerde, op elkaar gestapelde zenuwvezels.) Maar, omdat deze observaties gedaan werden door het bekijken van de hersenen van levende mensen tijdens een MRI, was het onmogelijk om een helder beeld te krijgen van de aangetaste witte stofcellen en moleculen.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de microscopische veranderingen die plaatsvinden in het brein van volwassenen die te maken hebben gehad met kindermishandeling, en dankzij de beschikbaarheid van hersenmonsters van de Douglas-Bell Canada Brain Bank (waar, naast het hersenmateriaal zelf, veel informatie is over het leven van hun donoren), konden de onderzoekers post-mortem hersenmonsters vergelijken van drie verschillende groepen volwassenen: personen die zelfmoord pleegden als gevolg van depressiviteit en een voorgeschiedenis hadden van ernstige kindermishandeling (27 mensen); depressieve personen die zelfmoord hadden gepleegd maar geen voorgeschiedenis hadden van kindermisbruik (25 mensen), en hersenweefsel van een derde groep personen die niet psychiatrisch ziek waren en geen voorgeschiedenis van kindermisbruik hadden (26 mensen).

Beschadigde neurale connectiviteit kan de regulatie van emoties aantasten

De onderzoekers ontdekten dat de dikte van de myelinebekleding van een aanzienlijk deel van de zenuwvezels ALLEEN minder was in de hersenen van degenen die geleden hadden onder kindermishandeling. Ze vonden ook onderliggende moleculaire veranderingen die selectief de cellen aantasten die verantwoordelijk zijn voor het genereren en onderhouden van myeline. Tenslotte vonden ze een vergroting in diameters van sommige van de grootste axons in deze groep en ze speculeerden dat alles bij elkaar deze veranderingen de functionele koppeling tussen de cortex singularis en de subcorticale structuren zoals de amygdala en de nucelus accumbens (hersengebieden voor respectievelijk de emotionele regulering en beloning en voldoening) kunnen wijzigen en zorgen voor een veranderde emotionele verwerking bij mensen die tijdens hun kindertijd mishandeld zijn.

De conclusie van de onderzoekers is dat moeilijkheden in de kinderjaren een reeks neurale functies kan ontwrichten in de cortex singularis anterior. En terwijl ze nog niet weten waar in de hersenen, wanneer tijdens de ontwikkeling, en hoe op een moleculair niveau deze gevolgen zodanig zijn dat ze een impact hebben op de regulering van emoties en gehechtheid, maken ze nu voorbereidingen voor nader onderzoek om meer inzicht te krijgen.

Vertaling: Ellen Lam


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag