Nieuw Zeelandse onderzoekers ontdekken ‘natural born killer’ cel

UNIVERSITY OF OTAGO

Onderzoekers van de universiteit van Otago in Nieuw Zeeland hebben een onverwachte werking ontdekt van een wit bloedlichaampje genaamd de Natural Killer (NK) cel - een essentiële cel die het lichaam vrijwaart van infecties en kanker.

De NK cel is een “waakzame” killer - een wit bloedlichaampje dat aanvallers en kankercellen vernietigt door een proces van ‘identiteitsbewijscontrole’. Het nieuwe werkstuk van de onderzoekers laat zien dat krachtige, waakzame NK cellen optreden als hulpcellen om een immuunrespons op te starten.

Volgens hoogleraar Alex McLellan van Otago inspecteren NK cellen het lichaam en vernietigen abnormale cellen, vooral geďnfecteerde of kankercellen. NK cellen checken de oppervlakte van alle cellen nauwkeurig en zoeken naar op gezonde cellen aanwezige moleculen.

“Sommige moleculen lijken op identiteitsbewijzen, en NK cellen zijn burgerwachten, klaar om te reageren als ze cellen zonder identiteitsbewijs ontdekken. In geval van infecties of kanker, triggert de afwezigheid van deze moleculen de NK cellen om deze cellen te vernietigen,” zegt hoogleraar McLellan.

Dr. Sarah Saunderson en hoogleraar McLellan, beiden werkzaam in het Department of Microbiology and Immunology van Otago, hebben de nieuwe manier waarop NK cellen werken in geval van infecties of kanker in kaart gebracht.

“Een paar jaar geleden hebben we aangetoond dat NK cellen nodig waren voor de vaccinatierespons tegen kanker. De groep heeft nu ingezien dat NK cellen het vermogen van het immuunsysteem verhoogt om in het bloed vrijgekomen deeltjes van tumorcellen te herkennen,” zegt hoogleraar McLellan.

Deze deeltjes wekken krachtige immuunresponses op tegen kanker, zegt hij.

“Ons nieuwe werk laat zien dat NK cellen absoluut essentieel zijn voor de immuunactiviteit van deze celdeeltjes.”

In deze laatste bevindingen wordt ook uitgelegd op welke manier zulke krachtige immuunresponses tegen celdeeltjes ontstaan.

“Dit werk toont de nieuwe manieren aan waarop NK cellen het immuunsysteem helpen, naast hun zeer krachtige, waakzame rol.”

Op dit moment onderzoekt de groep mogelijkheden om de NK celfunctie te verbeteren door vaccinestoffen met levende micro organismen te gebruiken, en groeifactoren, om de immuunrespons tegen kanker te verbeteren.

Vertaling: Ellen Lam


Bezoek ook eens onze webwinkel