Activering van immuun T-cellen leidt tot gedragsveranderingen

Wetenschappers en medewerkers van het RIKEN Center for Integrative Medical Sciences in Japan hebben ontdekt dat T-cellen - immuuncellen die het lichaam helpen beschermen tegen infecties en kanker - het metabolisme van het lichaam veranderen als zij geactiveerd worden, en dat deze activering uiteindelijk tot gedragsveranderingen leidt.

Onlangs werd bekend dat individuele T-cellen hun metabolisme veranderen om tegemoet te komen aan hun energiebehoefte nadat ze geactiveerd zijn, maar het systemische metabolische effect van onafgebroken activering van het immunsysteem is nog nooit onderzocht. Om de systemische effecten te kunnen begrijpen, keek de studiegroep naar activering van T-cellen bij muizen, zodanig gemanipuleerd dat zij de oppervlaktereceptor genaamd PD-1 misten, die nodig is om de activiteit van T-cellen te remmen. T-cellen blijven actief in muizen zonder de receptor, vergelijkbaar met die in het immuunsysteem van mensen met bepaalde autoimmuunziektes. Bij deze muizen ontdekten ze dat aminozuren - moleculen die nodig zijn om proteďnen op te bouwen - verminderd waren in de T-cellen zelf, de verandering in de T-cellen hiermee aangevend.

Het team spoorde aminozuren in vele organen op en bracht deze in beeld, en ontdekte dat de vermindering van aminozuren in het bloed plaatsvond door de stapeling van aminozuren in geactiveerde T-cellen in de lymfeknopen, aantonend dat sterke of langdurige immuunresponses metabolische veranderingen elders in het lichaam kunnen veroorzaken.

De resterende vraag was of deze achteruitgang in aminozuren daadwerkelijk een systemisch effect had. Door de biochemie van het brein te analyseren ontdekten zij dat de systemische vermindering van de aminozuren tryptofaan en tyrosine in het bloed leidde tot een vermindering van beschikbare hoeveelheden in het brein, met als gevolg een vermindering in de neurotransmitters serotonine en dopamine. Deze neurotransmitters beinvloeden onze emoties, motivatie en angst - serotonine bijvoorbeeld is vaak het doel van medicijnen tegen depressie. De onderzoekers zagen dat hun afname bij muizen zonder PD-1 resulteerde in gedagsveranderingen, in het bijzonder onrust en verhoogde angstreacties, wat verholpen kon worden door voeding rijk aan een essentieel aminozuur.

Dit onderzoek, gepubliceerd in Nature Immunology, vereiste teamwerk en samenwerking om diverse biologische vakgebieden te koppelen: immunologie, neurowetenschappen en gedragswetenschappen, gebruik makend van hypermoderne metabolische meet- en beeldmethodes. “Alles bij elkaar impliceren deze gegevens dat excessieve activering van T-cellen een systemische metabolische verschuiving veroorzaakt met consequenties die veel verder reiken dan het immuunsysteem,” zeft Michio Miyajima, een van de vier leidende co-auteurs van deze studie.

Didonia Fagarasan, hoofd van de groep: “Het was fascinerend om te zien dat dit gebeurt, omdat het de kracht laat zien van het immuunsysteem dat zo veel aspecten van de fysiologie van het lichaam beinvloedt, naast infecties en immuniteit. Het zal interessant zijn om in de toekomst te onderzoeken of de trigger van angst en onrust door activering van de T-cel slechts een neveneffect is van het proces, of dat er een evolutionair voordeel is door deze adaptatie. We zouden ook graag deze veranderingen verder willen onderzoek, omdat de blokkade van PD-1 wordt onderzocht als anti-kankertherapie, en het is belangrijk om te weten of dit tot gedragsveranderingen kan leiden zoals verhoogde onrustgevoelens.”

Vertaling: Ellen Lam


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag