Verhoogd zuurniveau van de hersenen bij psychiatrische stoornissen

FUJITA HEALTH UNIVERSITY

De zuur/alkalische homeostase van ons lichaam, of het behoud van een goede pH-balans in weefsels en organen is belangrijk voor een goede gezondheid. Een onevenwichtigheid in de pH, in het bijzonder een verschuiving naar verzuring, is geassocieerd met verschillende klinische aandoeningen, zoals een verminderde cardiovasculaire gezondheid, ademhalingsnood en nierfalen. Maar is de pH ook geassocieerd met psychiatrische stoornissen?

Onderzoekers van het Institute for Comprehensive Medical Science aan de Fujita Health University in Japan hebben samen met collega's uit 8 andere instellingen lage pH-niveaus gevonden in de hersenen van vijf verschillende muismodellen met psychische aandoeningen, waaronder modellen van schizofrenie, bipolaire stoornis en autisme. Deze afname van de pH weerspiegelt waarschijnlijk een onderliggende pathofysiologie in de hersenen die verband houdt met deze psychische stoornissen, volgens een studie gepubliceerd op 4 augustus in het tijdschrift Neuropsychopharmacology.

Terwijl postmortemstudies hebben aangetoond dat de hersenen van patiŽnten met bovengenoemde psychische stoornissen vaak een lagere pH hebben dan die van de controles, wordt dit fenomeen beschouwd als het resultaat van secundaire factoren die verband houden met de ziekten in plaats van als een primaire eigenschap van de ziekten zelf. Secundaire factoren die de waarneming van een verlaagd pH-niveau in de hersenen verstoren omvatten onder meer antipsychotische behandelingen en agonale ervaringen die verband houden met deze stoornissen.

Dr Miyakawa en zijn collega's hebben een meta-analyse uitgevoerd van bestaande datasets van tien studies om het pH-niveau van postmortem hersenen te onderzoeken van patiŽnten met schizofrenie en bipolaire stoornis. Zij merken op dat deze patiŽnten aanzienlijk lagere pH-niveaus in de hersenen hebben dan de controles, zelfs wanneer potentiŽle invloedrijke factoren werden in rekening gebracht (postmorteminterval, leeftijd bij overlijden en geschiedenis van antipsychotische gebruikte middelen). "Deze factoren zijn mogelijk niet erg in het veroorzaken van een verlaging van de pH in de postmortem hersenen van patiŽnten met schizofrenie en bipolaire stoornis," zegt Miyakawa.

De onderzoekers hebben vervolgens een systematisch onderzoek uitgevoerd naar de hersenen pH door gebruik te maken van vijf muismodellen met psychiatrische stoornissen, waaronder modellen voor schizofrenie, bipolaire stoornis en autisme. Alle muizen die in de studie werden gebruikt waren vrij van geneesmiddelen, hadden equivalente agonale staten, postmortem intervallen en leeftijden binnen elke stam. Uit de analyses bleek dat in alle vijf de muismodellen de hersenen pH significant lager was dan die van de controles. Bovendien waren de niveaus van lactaat ook verhoogd in de hersenen van de modelmuizen en een significante negatieve correlatie werd gevonden tussen de pH van de hersenen en lactaten.

De toename van lactaat kan de verminderde hersenen pH-niveaus verklaren, aangezien lactaat bekend staat als een sterk zuur.

Miyakawa suggereert: "Terwijl het technisch onmogelijk is om invloedrijke factoren in humane studies volledig uit te sluiten, ondersteunen onze bevindingen in muismodellen het idee dat de pH die met verhoogde lactaatgehaltes wordt gerelateerd, een onderliggende pathofysiologie weerspiegelt in plaats van een simpel artefact bij een subgroep van patiŽnten met deze psychische aandoeningen."

Veranderingen in het pH-niveau van de hersenen worden schouwd als een artefact; daarom is aanzienlijke inspanning gedaan om het pH weefsel bij de deelnemers te doen overeenkomen en het effect van de pH op moleculaire veranderingen in de postmortem hersenen te controleren. Gezien de verminderde hersenen pH een pathofysiologische eigenschap van psychiatrische stoornissen is, zouden deze inspanningen de specifieke pathofysiologische kenmerken die mogelijk zijn geassocieerd met veranderingen in de pH, zoals de neuronale hyperexcitatie en ontsteking, die beide betrokken zijn bij de etiologie van psychiatrische stoornissen, onwillig kunnen onderdrukt worden. Daarom is de huidige studie die de vermindering van de hersenen pH laat zien, een gedeeld endophenotype van psychiatrische stoornissen die significante implicaties hebben voor het gehele onderzoeksveld over de pathofysiologie van psychische stoornissen.

Dit onderzoek werpt nieuwe vragen op over veranderingen in de hersenen pH. Bijvoorbeeld, wat zijn de mechanismen waardoor lactaat verhoogd wordt en de pH afneemt? Zijn specifieke hersengebieden verantwoordelijk voor de afname van de pH? Is er een functionele betekenis voor de afname van de hersenen pH waargenomen bij psychiatrische stoornissen, en zo ja, is het een oorzaak of gevolg van het ontstaan van de aandoening ? Verdere studies zijn nodig om deze vragen te onderzoeken.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica