Ons brein verandert daadwerkelijk tussen begin en halverwege volwassenheid

In tegenstelling tot wat aangenomen wordt, laat onderzoek zien dat er structurele veranderingen plaatsvinden tussen het begin en halverwege de volwassenheid

FRONTIERS

Wetenschappers in China hebben ontdekt dat er in het brein belangrijke microstructurele veranderingen plaatsvinden van begin tot halverwege de volwassenheid, waardoor het hen lukte om een zeer accurate inschatting van iemands leeftijd te maken door de hersenstructuur. Deze ontdekking is opvallend, omdat wetenschappers tot nu toe dachten dat de hersenstructuur relatief stabiel was in deze periode van volwassenheid.

Onderzoekers weten al een tijd dat ons brein verandert als we ouder worden. Vanaf de oorspronkelijke vorming in de kindertijd tot de achteruitgang bij ouderdom, hebben talrijke onderzoeken aangetoond dat onze hersenen veranderen tijdens ons leven op het gebied van structuur en activiteit.

Wetenschappers hebben zich vooral gericht op de snelle en geleidelijke veranderingen die plaatsvinden in de eerste en laatste levensfase en hebben op grote schaal nagelaten om de veranderingen te bestuderen tijdens begin tot halverwege de volwassen fase, ervan uitgaand dat onze hersenstructuur relatief stabiel is in deze periode.

“De veranderingen in de hersenstructuur en functie van begin tot halverwege volwassenheid zijn nagenoeg onbekend,” legt Lixia Tian uit van de Beijing Jiaotong universiteit, en auteur van de studie, recent gepubliceerd in Frontiers in Human Neuroscience. “De motivatie voor deze studie was om meer te weten te komen over de veranderingen in de hersenstructuur van begin tot eind van ons leven.”

Omdat wetenschappers niet op de hoogte zijn van de veranderingen in ons brein in deze levensperiode, houden zij er gewoonlijk geen rekening mee als zij de hersenen bestuderen, waardoor dit kan leiden tot een verkeerde interpretatie van hun resultaten. “Bij hersenstudies van volwassenen over een lange leeftijdsspanne, zouden wetenschappers mogelijke leeftijdsgevolgen zorgvuldig moeten meewegen. Anders kunnen er schijnresultaten uitkomen, mogelijke leeftijdsgevolgen beschouwend, in plaats van het resultaat van onderzoek,” legt Tian uit.

Het team analyseerde een openbaar beschikbare serie hersenscangegevens van een groep gezonde vrijwilligers die diffusie tensor beelden hebben ondergaan, een gespecialiseerde manier van magnetische resonantie beeldvorming. Diffusie tensor beeldvorming maakt het wetenschappers mogelijk om hersenstructuren te visualiseren en in kaart te brengen en parameters te berekenen zoals fractionele anisotrofie, een meting gebaseerd op de diameter, connectiviteit en verbinding van zenuwvezels in specifieke hersengebieden.

De onderzoekers analyseerden een steekproef uit scans van 111 vrijwilligers van begin tot halverwege de volwassenheid (18-55 jaar). Ze ontdekten dat fractionele anisotrofie aanzienlijk minder werd bij het ouder worden, en identificeerden specifieke hersengebieden waar de eerste leeftijdsgerelateerde veranderingen optraden. De veranderingen hadden zo’n sterk verband met leeftijd dat de onderzoekers de leeftijd van een persoon simpelweg kon inschatten door een analyse van hun hersenscan. Dit is frappant, gezien wetenschappers er voorheen van uitgingen dat de hersenstructuur van gezonde volwassenen relatief stabiel bleef voor de ouderdom intrad.

Dus, wat betekenen deze veranderingen? “Onderzoekers hebben vermindering in fractionele anisotrofie tot degeneratie van het menselijk brein in verband gebracht met ziekte of ouderdom,” zegt Tian. Hoewel de structurele veranderingen minimaal waren vergeleken met eerder vastgelegde resultaten bij oudere mensen, werden de hersengebieden met de eerste veranderingen in verband gebracht met cognitieve achteruitgang tijdens de ouderdom, zoals verminderde reactietijd, redeneringsvermogen en geheugen.

Het team heeft niet direct onderzocht of de veranderingen in verband stonden met cognitieve achteruitgang bij deze volwassenen. Deze veranderingen kunnen een weergave zijn van een aantal allereerste tekenen van het ouder wordende brein, maar het is niet duidelijk of zij samenvallen met het begin van leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang.

Een van de beperkingen van de studie was dat het slechts een momentopname was van de veranderingen in de hersenstructuur tijdens volwassenheid. De onderzoekers zouden graag een langetermijn studie willen organiseren bij dezelfde personen van begin tot einde volwassenheid. “Zo’n langdurige studie zou nauwkeuriger de microstructurele veranderingen in het menselijk brein kunnen aantonen van begin tot halverwege de volwassen leeftijd,” zegt Tian.

Vertaling: Ellen Lam


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica