Link tussen koolzaadolie en achteruitgang van geheugen en leervermogen bij Alzheimer

Canola-olie is wereldwijd een van de meest gegeten soorten olie en toch is er maar heel weinig bekend over de effecten ervan op de gezondheid. Nu is er een nieuwe studie online verschenen in het tijdschrift Scientific Reports, uitgevoerd door onderzoekers van de Lewis Katz School of Medicine van Temple University (LKSOM).

Zij zagen een verband tussen enerzijds de consumptie van canola in een muizenmodel en anderzijds achteruitgang van het geheugen en het leervermogen en gewichtstoename bij Alzheimer. In deze studie wordt voor het eerst gesuggereerd dat canola meer schadelijke dan gunstige effecten op de hersengezondheid heeft.

“Canola-olie is aantrekkelijk omdat het goedkoper is dan andere plantaardige oliën en het wordt in de reclame voorgesteld als gezond,” zegt Domenico Pratico, MD, hoogleraar aan het Department of Pharmacology and Microbiology en directeur van het Alzheimer’s Center van LKSOM. Tevens is hij senior onderzoeker bij deze studie. Er zijn echter maar zeer weinig studies die die claim hebben onderzocht, vooral als het gaat om de hersenen.”

Dr. Pratico en Elisabetta Lauretti, postdoc in het laboratorium van Pratico en medeauteur van de nieuwe studie, waren nieuwsgierig naar hoe canola de hersenfunctie beïnvloedt. Zij richtten zich op geheugenschade en de aanmaak van amyloïde plaques en neurofibrillaire tangles (“knopen”) in een muizenmodel van Alzheimer. Amyloïde plaques en gefosforyleerd tau, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van tau neurofibrillaire tangles, dragen bij aan neuronale dysfunctie en degeneratie en geheugenverlies bij de ziekte van Alzheimer. Het diermodel werd opgezet om Alzheimer bij mensen na te bootsten, waarbij het zich ontwikkelde vanuit een asymptomatische fase in het begin van het leven tot een volledig ontwikkelde ziekte bij oudere dieren.

Pratico en Lauretti hadden hetzelfde muizenmodel al gebruikt bij een onderzoek naar olijfolie, waarvan de resultaten eerder in 2017 werden gepubliceerd. In die studie stelden zij vast dat Alzheimer-muizen die een dieet verrijkt met extra-vergine olijfolie kregen minder amyloïde plaques en gefosforyleerd tau hadden plus een verbetering in geheugen. In hun latere onderzoek wilden ze vaststellen of canola-olie dezelfde gunstige effecten had op de hersenen.

De muizen werden in twee groepen verdeeld op de leeftijd van 6 maanden, voordat ze tekenen van Alzheimer ontwikkelden. De ene groep kreeg een normaal dieet en de andere kreeg een dieet verrijkt met het equivalent van ongeveer twee eetlepels canola per dag.

Daarna werden de dieren 12 maanden lang gemonitord. Een van de eerste verschillen die de onderzoekers zagen was het verschil in gewicht: dieren op het canola-dieet wogen significant meer dan muizen op het normale dieet. Tests in een doolhof met als doel het toetsen van het werkgeheugen, kortetermijngeheugen en leervermogen, brachten nog meer verschillen aan het licht. Het meest opvallend was dat muizen die 6 maanden lang canola hadden gekregen leden aan een verslechterd werkgeheugen.

Onderzoek van hersenweefsel van de twee groepen onthulde dat dieren die canola hadden gehad verlaagde niveaus van amyloïde bèta 1-40 hadden. Dit is de meer oplosbare vorm van de amyloïde bèta-eiwitten. Daarvan wordt algemeen gedacht dat het een gunstige rol speelt in de hersenen en dat het dient als buffer tegen de veel schadelijkere onoplosbare vorm amyloïde bèta 1-42.

Door de afname van amyloïde bèta 1-40 bleken de met canola gevoede muizen een verhoogde vorming van amyloïde plaques in de hersenen te hebben, met neuronen die volledig waren ondergedompeld in amyloïde bèta 1-42. De schade ging gepaard met een significante afname in het aantal contacten tussen neuronen, wat wijst op uitgebreide synapsschade. Synapsen, de gebieden waar neuronen met elkaar in contact komen, spelen een centrale rol in de vorming van geheugen en herinneringen.

“Amyloïde bèta 1-40 neutraliseert de werking van amyloïde 1-42, wat betekent dat een afname in 1-40, zoals wij waarnamen in onze studie, ervoor zorgt dat 1-42 ongeremd kan groeien,” legt dr. Pratico uit. “In ons model resulteerde deze verandering in de verhoudingen in aanzienlijke neuronale schade, afname van neurale contacten en geheugenverlies.”

De bevindingen suggereren dat consumptie van canola op de lange termijn niet goed is voor de hersengezondheid. “Ook al is canola een plantaardige olie, we moeten wel voorzichtig zijn voordat we zeggen dat het gezond is,” zegt dr. Pratico. Gebaseerd op het bewijs uit deze studie zou canola-olie niet gezien moeten worden als gelijkwaardig aan oliën die bewezen gunstige effecten op de gezondheid hebben.”

De volgende stap is een studie uitvoeren van kortere duur, om te bepalen welke minimum mate van blootstelling nodig is om waarneembare veranderingen in de verhouding tussen amyloïde bèta 1-4- en 1-42 in de hersenen teweeg te brengen. Een langere studie is wellicht nodig om te achterhalen of canola-olie ook uiteindelijk de tau fosforylering beïnvloedt, want in de zes maanden durende studie werden geen effecten waargenomen op tau.

“Ook willen we weten of de negatieve effecten van canola specifiek zijn voor Alzheimer,” voegt dr. Pratico toe. “Er is een kans dat de consumptie van canola-olie ook het ontstaan en het verloop van andere neurodegeneratieve ziektes of andere vormen van dementie beïnvloedt.”

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag