Jouw hartenwens – november 2017

1.0 Inleiding

Je vraagt je misschien af: is er geen bepaalde weg die ik kan volgen om mijn hartenwens vervuld te krijgen? Ja, die is er! Want zoals we uit de vorige reeks Nieuwsbrieven hebben lezen, weten we dat het hoger-zelf (de innerlijke God) ten allen tijde gereed staat om je te helpen …… wanneer het wordt uitgenodigd om het leven te delen met de lagere ‘zelven’. Echter, alle drie ‘zelven’ van de mens – de drie bewustzijnsvormen - dienen hun bijdrage te leveren aan het creatieve proces van het scheppen. Wanneer één van de drie ‘zelven’ zijn bijdrage niet levert, dan heeft het scheppingsproces géén zin.

2.0 Hoger en lagere zelven?
Jouw kernidentiteit of jouw ziel, is jouw ware identiteit.

Ja, het zijn de basis-drieëenheden – de basis-energie- of bewustzijnsvormen - waaruit jij en ik zijn ‘opgebouwd’. Jij bent namelijk een drieledig wezen. Een energiewezen dat bestaat uit een ziel (het hoger-of innerlijke zelf), een bewuste geest (het midden-zelf) en het fysieke lichaam (het lager-zelf). Andere termen die veel in de psychologie gebruikt worden zijn: het id, het ego en het superego.

De mens is in de kern van haar bestaan een drieledig wezen met drie verschillende
levenskrachten die in het meeste extreme geval in drie verschillende bewustwordingsprocessen verwikkeld zijn. Dit allemaal ‘verpakt’ in één energielichaam, één energieveld of één aura-veld met de hoop dat die ‘gescheiden’ eenheden of bewustzijnsniveaus tijdens het leven hier op aarde ‘gestroomlijnd’ worden; dat er interactie tussen deze drie-zelven ontstaat. Dat er een interne-communicatie tussen de drie-zelven bestaat of gaat bestaan. Al deze drie energievelden – basiseenheden; ziel, geest en fysiek lichaam - wordt door de vitale Levensenergie van de Oerbron - God - geactiveerd.

3.0 Het vormen van mentale beelden
Wat je niet moet vergeten, is dat mensen nooit iets kan scheppen zonder te beseffen dat het scheppingsproces zijn oorsprong vanuit de drie basiselementen – de drie-zelven, de drie energiebronnen of energievormen - heeft. De hulpmiddelen voor het scheppen zijn: de gedachte, het woord en de daad.

Ik heb het hier niet over het scheppen van energie, maar over het omvormen van de ene vorm van energie in de andere. Onze scheppingsmacht of -kracht bestaat uit de mogelijkheid de energie van onze gedachten om te zetten in een nieuw gematerialiseerde vorm. Het gevolg is manifestatie!

Maar het scheppingsproces verlangt nog iets bijzonders; iets extra’s! ‘Het is onmogelijk over iets te denken én te spreken of om iets te doen, waarin je niet werkelijk gelooft!’ Daarom moet het scheppingsproces ook geloof insluiten of - op zijn minst - kennis. Dit is het absolute geloof! Dit is iets met zekerheid weten of innerlijk weten!

Er is nog één onontbeerlijke voorwaarde t.a.v. de manifestatie van dat beeld in de zichtbare, concrete wereld. De wereld van (Heilige) Geest is immuun voor het concept tijd én ruimte.

Daarom moet het beeld hier en nu gevormd worden of helemaal niet. Wanneer je dit bewustzijn eenmaal bezit, zal je de noodzaak begrijpen dat je de vervulling van je verlangen moet afbeelden alsof het op spiritueel niveaus reeds volbracht is!

Je moet innerlijk weten – met zekerheid weten – dat datgene wat je verlangt er al is! Je moet weten dat de energie hier is en je niet bezighouden met de vraag hoe dat zo is gekomen. Immers, als het doel bereikt is, dan is er gezorgd voor de middelen, en je kunt het loslaten in de wetenschap dat succes verzekerd is.

Het actieve deel van het scheppen omvat daarom altijd kennis. De positie van het weten (het zeker weten) is er dus één van intense en ongelooflijke dankbaarheid. Het is de dankbaarheid vooraf!! En dát is misschien wel de grootste sleutel tot het scheppen: vooraf voor het scheppingsproces dankbaar zijn!

Het is het onbetwistbare teken van meesterschap. Alle meesters weten vooraf dat de daad is verricht.

4.0 Formulering van ons gebed of hartenwens

1. Stel een helder, vaststaand mentaal beeld van het verlangde voor ogen alsof het al werkelijkheid is!

2. Je moet dit beeld telkens weer oproepen, en zich voor de geest halen zodat niets het kan veranderen. Alle herinneringen zijn microscopische deeltjes van deze substantie, die op een dusdanige manier zijn samengesteld dat zij de oorspronkelijke gedachte omvatten.

3. Het is belangrijk om dagelijks een beeld van het gewenste effect aan het hoger-zelf door te geven zonder de geringste verandering aan te brengen, tegelijk met het dagelijks doorgeven van de vitale kracht.

4. Blijf bidden en wanneer het gebed verhoord lijkt, vergeet dan vooral niet om daarvoor dankbaar te zijn!

5.0 Dankbaarheid
De ervaring van de’ biddende’ mens is, dat je niet zult krijgen waarnaar je verlangt én evenmin kun je alles hebben wat je wilt. Dit komt naar mijn mening, doordat je specifieke verzoek een uitdrukking van gebrek is! Wanneer je zegt dat je iets intens verlangt, geeft dat in feite alleen uitdrukking aan dat gevoel, dat verlangen, binnen jouw bestaande werkelijkheid weer. Het juiste gebed is dan ook nooit een smeekbede, maar veel meer een dankgebed!
Wanneer je God vóóruit bedankt voor iets wat je verlangt te ervaren (in jouw werkelijkheid, jouw leventje), bevestig je eigenlijk dat het in feite al bestaat. Want dankbaarheid is wel de meest krachtige uitdrukking tegenover God, een bevestiging dat, zelfs voordat je vraagt, God al geantwoord heeft. Verzoek daarom nooit om iets, maar spreek je waardering uit.

6.0 Gebed niet verhoord?

‘Hoe lang nog, Heer?’
Veel mensen zeggen, dat hun gebeden niet zijn verhoord. Geen enkel gebed of welk gebed dan ook is niet meer dan een uitgesproken verklaring van wat zo is – wordt niet verhoord. Ieder gebed – iedere gedachte, iedere verklaring, ieder gevoel – is creatief. Tot de hoogte waarop het hartgrondig als waarheid wordt beschouwd, zal het zichtbaar worden gemaakt in jouw werkelijkheid; in jouw leven.

Wanneer er wordt gezegd dat een gebed niet verhoord is, is in werkelijkheid de meeste hartgrondig beleden gedachte – de gedachte achter de gedachte, de oorspronkelijke gedachte - werkzaam geworden! Maar wat je moet weten – en hier zit het geheim – is dat altijd de gedachte achter de gedachte de overheersende gedachte is. Je zou het ook de ondersteunende gedachte of de allereerste oorspronkelijke gedachte kunnen noemen, die jij – zonder dat je het zelf beseft – koestert!

Als je dus bedelt en smeekt – hoewel je dat natuurlijk niet ‘beleid’ of opbiecht tegenover God -, lijkt de kans veel kleiner dan je zult ervaren wat je denkt te kiezen, aangezien de ondersteunende gedachte achter elke smeekbede is dat je nu niet bezit wat je verlangt. Die ondersteunende of achterliggende gedachte wordt dan jouw werkelijkheid.

De enige ondersteunende gedachte die deze gedachte teniet kan doen, is de in geloof aanvaarde gedachte dat God alles zal geven waarnaar gevraagd wordt, zonder mankeren. Sommige mensen bezitten zo’n geloof, maar het zijn er maar weinig!

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=260:jouw-hartenwens&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag