Kwaliteit van een relatie heeft invloed op de gezondheid van het hart


Bloedvetten en bloeddruk onderhevig aan veranderingen van de relatiekwaliteit.

Het beschikbaar onderzoek wijst op een associatie tussen de burgerlijke staat en de gezondheid, maar het is niet duidelijk of deze waargenomen link beÔnvloed wordt door de gezondheid van mensen die huwen of door de beschermende effecten van het huwelijk zelf.

De meeste studies die de kwaliteit van de burger en het risico op hart- en vaatziekten hebben onderzocht, hebben zich op ťťn punt in de tijd geconcentreerd in plaats van het mogelijke effect van veranderingen over een verloop van tijd te onderzoeken.

In een poging om dit te corrigeren, onderzochten de wetenschappers de veranderingen in cardiovasculaire risicofactoren bij 620 gehuwde vaders die deelnamen aan de Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), een studie die in 1991 begon.

De vaders kregen een 12-punten gevalideerde vragenlijst (maat van intieme schaal) in te vullen om de kwaliteit van hun huwelijk te beoordelen toen hun kind bijna 3 was en toen het 9 was. Relatiekwaliteit werd als consequent goed gedefinieerd; consequent slecht; verbeterd of verslechterd.

De onderzoekers beoordeelden de bloeddruk, de rustpuls, het gewicht (BMI), het bloedvetprofiel en de nuchtere glucosespiegels tussen 2011 en 2013 wanneer hun kind bijna 19 was, op grond van dat het enige tijd zou duren voor veranderingen in cardiovasculaire risicofactoren zich zouden manifesteren na eventuele bijbehorende veranderingen in relatiekwaliteit.

De resultaten lieten weinig verandering zien in cardiovasculaire risicofactoren voor mannen waarvan de relatie met hun echtgenoot consequent goed of slecht was.

Maar een duidelijker patroon kwam naar voor bij degenen waarvan de relatie verbeterd of verslechterd was tijdens de studieperiode, hoewel de effecten in absolute termen klein waren.

Na inachtneming van potentieel invloedrijke factoren, zoals leeftijd, vorming, statuut en huishoudelijk inkomen, vertoonden verbeterde relaties lagere (0,25 mmol / l) niveaus van laagdichtheidslipoproteÔne ('slechte' cholesterol LDL) en een relatief lager gewicht (ongeveer 1 BMI-eenheid lager) in vergelijking met consistent goede relaties. Er werd een verbeterd totaal cholesterolgehalte (0,24 mmol/l lager) en verbeterde diastolische bloeddruk (2,24 mm Hg lager) vastgesteld

Verslechterende relaties, aan de andere kant vertoonden een verslechterde diastolische bloeddruk (2,74 mm Hg hoger).

"Traditioneel werden de gunstige effecten van de burgerlijke staat vermoedelijk gemedieerd door gezondheidsselectie en geconfronteerd met sociaaleconomische status of psychosociale mechanismen," schrijven de onderzoekers.

"Het laatste argument is gebruikt om de waarneming te ondersteunen dat mannen meer voordeel halen uit een verbeterde relatie dan vrouwen die meer sociale netwerken hebben en minder afhankelijk zijn van hun partner", voegen ze eraan toe.

Als toelichting op het gebrek aan verandering in risicofactoren onder mannen waarvan de relaties consistent goed of slecht waren, suggereren de onderzoekers dat dit in de loop van de tijd tot op zekere hoogte kan leiden tot gewoonte of verschillen in individuŽle perceptie van relatiekwaliteit.

Dit is een observatieve studie waaruit geen stevige conclusies kunnen getrokken worden over oorzaak en gevolg bovenop het feit dat een groot deel van de deelnemers hun medewerking vroegtijdig hebben beŽindigd en de bevindingen alleen op mannen werden toegepast, merken de onderzoekers op.

Omdat de deelnemers van de studie nog relatief jong waren, is het niet duidelijk of de patronen die ze hebben gevonden een voorspellings zijn van de werkelijke ziektecijfers in de toekomst, zeggen ze. Verdere monitoring van de deelnemers is nodig.

Zij concluderen: "Als een causale associatie wordt aangenomen, dan kunnen huwelijksvoorlichting voor koppels met verslechterende relaties voordelen hebben voor de lichamelijke gezondheid, naast psychologisch welzijn, maar in sommige gevallen kan een relatiebreuk de beste oplossing zijn."

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag