Ingrediënt in groene thee kan geheugenstoornissen, hersen insulineresistentie en obesitas verlagen

Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het FASEB Journal, identificeert mogelijke therapeutische interventie voor geheugenstoornissen, neuro-inflammatie en herseninsuline resistentie veroorzaakt door een hoog vet en hoog fructose dieet.

FEDERATION OF AMERICAN SOCIETIES FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY
Een studie, online gepubliceerd in het FASEB Journal, waarbij muizen zijn gebruikt, suggereert dat EGCG (epigallocatechin-3-gallaat), het meest voorkomende catechine en biologisch actieve bestanddeel in groene thee, een door high-fat en high-fructose (HFFD) veroorzaakte insuline weerstand en cognitieve beperking kan verlichten. Eerder onderzoek wijst op het potentieel van EGCG om een verscheidenheid aan menselijke aandoeningen te behandelen, maar tot nu toe bleef de impact van EGCG’s op insulineresistentie en cognitieve tekorten, die door een westers dieet in de hersenen werden geactiveerd, onduidelijk.

“Groene thee is de tweede meest gebruikte drank in de wereld op water na en wordt in tenminste 30 landen geteeld,” zei Xuebo Liu, Ph.D., een onderzoeker van de College of Food Science and Engineering, Northwest A&F University, in Yangling, China. "De oude gewoonte om groene thee te drinken kan een aanvaardbaar alternatief zijn voor medicijnen als het gaat om de bestrijding van obesitas, insulineresistentie en geheugenverlies.”

Liu en collega's verdeelden 3 maanden oude mannelijke C57BL / 6J muizen in drie dieetgroepen: 1) een controlegroep gevoed met een standaard dieet, 2) een groep gevoed met een HFFD dieet en 3) een groep gevoed met een HFFD dieet en 2 gram EGCG per liter drinkwater. Gedurende 16 weken hebben de onderzoekers de muizen gemonitord en toen bleek dat degenen die gevoed waren met HFFD een hoger lichaamsgewicht hadden dan de controlemuizen en een significant hoger lichaamsgewicht dan de HFFD + EGCG-muizen. Bij het uitvoeren van een Morris water labyrint test zagen de onderzoekers dat muizen uit de HFFD-groep er langer over deden om het platform te vinden in vergelijking met muizen uit de controlegroep. De HFFD + EGCG-groep had op elke testdag een significant lagere ontsnappingstijd- en ontsnappingsafstand dan de HFFD-groep. Toen het verborgen platform werd verwijderd om een sonde test uit te voeren, brachten HFFD-behandelde muizen minder tijd door in het kwadrant in vergelijking met controlemuizen, met minder platform overgangen. De HFFD + EGCG groep vertoonde een significante toename van de gemiddelde tijd die in het kwadrant werd besteed en had een groter aantal platformovergangen, wat aantoonde dat EGCG door HFFD-veroorzaakte geheugenvermindering kon verbeteren.

“Veel rapporten, anekdotisch en tot op zekere hoogte gebaseerd op onderzoeken, worden nu aanzienlijk versterkt door deze meer diepgaande studie,” zei Thoru Pederson, Ph.D., hoofdredacteur van het FASEB Journal.

Vertaling Lia Keizer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica