Motie van het lid Futselaar over steun groene gewasbeschermingsmiddelen

Voorgesteld 2 november 2017

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het nieuwe kabinet aantrad met de belofte het meest groene akkoord ooit te gaan uitvoeren; overwegende dat recente studies van de universiteit van Wageningen en de universiteit van CaliforniŽ ernstige twijfels oproepen ten aanzien van de mogelijk schadelijke gevolgen van het gebruik van glyfosaat voor mens, gezondheid en de biodiversiteit in bodem en water; constaterende dat het bestrijdingsmiddel glyfosaat is aangetroffen in 45% van de Europese landbouwgronden; constaterende dat ook het Europees parlement in meerderheid de verlenging van glyfosaat met tien jaar afwijst; verzoekt de regering, haar groene woorden om te zetten in groene daden en bij verdere onderhandelingen in Europees verband ten aanzien van glyfosaat derhalve te pleiten voor een afbouwstrategie ten gunste van groene gewasbeschermingsmiddelen, en gaat over tot de orde van de dag .

Futselaar
 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag