Genereuze mensen geven volgens hun hartslag

Nieuw onderzoek tracht te verklaren waarom sommige mensen liefdadiger zijn dan anderen.

Altru´stische mensen zouden 'goedhartig' zijn - en nieuw onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports toont aan dat gulle mensen echt meer contact hebben met hun eigen hart.

De studie, uitgevoerd aan de Universiteit van Anglia Ruskin en de Universiteit van Stockholm, is de eerste om een mogelijke fysiologische reden te vinden waarom sommige mensen liefdadiger zijn dan anderen.

Aan de proefpersonen werd gevraagd om deel te nemen aan een computergestuurd spel waarbij herhaaldelijke keuzes dienden te worden gemaakt om sommen geld te delen tussen zichzelf en een andere deelnemer die ze niet hadden kenden.

Hun keuzes waren van invloed op de hoeveelheid geld die zij en de andere deelnemers aan het einde van de studie zouden ontvangen. Het spel heeft overeenkomsten met de real-life liefdadigheidsinstelling, waarbij de ontvangers niet persoonlijk bekend zijn bij donoren.

Ze namen ook deel aan een hartslagherkenningstaak, waarbij een eigen hartslag (ECG) werd geregistreerd. De deelnemers luisterden vervolgens, zonder hun pols te voelen, naar een reeks geluiden die al of niet synchroon waren met hun hartslag.

Degenen die beter waren in het beoordelen of de geluiden al of niet synchroon waren met hun hartslag, waren beter in het detecteren van hun interne lichaamstoestand. De prestaties van deze taak varieerden sterk van persoon tot persoon.

Uit de studie bleek dat de monetaire generositeit van deelnemers direct toeneemt met het vermogen om hun eigen hartslag te detecteren - degenen die gemiddeld 10% beter waren in het detecteren van hun eigen hartslag gaven ú 5 extra weg aan de andere deelnemers.

Dr. Richard Piech, hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Anglia Ruskin en co-auteur van de studie, zei: "Ondanks duidelijke biologische en economische voordelen van handelen in eigenbelang, nemen mensen consequent beslissingen die anderen ten goede komen, ten koste van zichzelf. Onze studie suggereert dat onbaatzuchtige handelingen kunnen worden be´nvloed door signalen van het lichaam die de hersenen bereiken. "

Co-auteur dr. Jane Aspell, universitair hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Anglia Ruskin, voegde hieraan toe: "Onze resultaten toonden een verband aan tussen gevoeligheid voor hartslag en vrijgevigheid, maar er is meer onderzoek nodig om te begrijpen waarom deze relatie bestaat.

"Het kan zijn dat een emotioneel beladen situatie - zoals het al dan niet weggeven van geld - zorgt voor een verandering in de hartslag. Deze lichamelijke verandering kan dan de besluitvorming naar de genereuze optie be´nvloeden bij mensen die beter naar hun eigen hartslag kunnen luisteren. Deze bevindingen suggereren dat mensen in zekere zin 'naar hun hart luisteren' om hun onbaatzuchtig gedrag te sturen. '

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag