Orale microbiota toont verband aan tussen parodontitis en slokdarmkanker

Een analyse van in de mond aanwezige bacteriŽn toonde aan dat sommige soorten bacteriŽn die tot parodontitis leiden, geassocieerd zijn met een hoger risico op slokdarmkanker. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Cancer Research, een tijdschrift van de American Association for Cancer Research.

Auteur: Jiyoung Ahn, PhD, universitair hoofddocent en associate director voor volkswetenschappen aan het Laura and Isaac Perlmutter Center op NYU Langone Health in New York.

Achtergrond: slokdarmkanker is de achtste meest voorkomende vorm van kanker en wereldwijd de zesde belangrijkste oorzaak van overlijden door kanker, aldus Ahn. Omdat de ziekte vaak pas wordt ontdekt als deze in een vergevorderd stadium is, ligt de overlevingsgraad over vijf jaar rond de 15 tot 25 procent wereldwijd.

"Slokdarmkanker is een zeer dodelijke kanker, en er is een dringende behoefte aan nieuwe wegen van preventie, risico ratificatie en vroege opsporing," zei Ahn.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat parodontitis veroorzaakt door bepaalde orale microbiota de oorzaak kan zijn van verschillende soorten kanker, waaronder mond-, hoofd- en nekkanker. Deze studie onderzocht of orale microbiota geassocieerd was met het daaropvolgende risico van slokdarmkanker adenocarcinoom (EAC) of esofageaal plaveiselcelcarcinoom (ESCC).

Hoe de studie werd uitgevoerd en resultaten: Ahn en zijn collega's verzamelden orale wasmonsters van 122.000 deelnemers aan twee grote gezondheidsstudies: het National Cancer Institute Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian en de American Cancer Society Cancer Prevention Study II Nutrition cohort .

Tijdens de 10 jaar opvolging ontwikkelden 106 deelnemers slokdarmkanker. In een prospectieve case control studie namen de onderzoekers DNA en gesequenceerde orale monsters af, waardoor zij de orale microbiomen van de slokdarmkankergevallen en de kankervrije gevallen konden vergelijken.

Bepaalde soorten bacteriŽn waren geassocieerd met een hoger risico op slokdarmkanker. Hogere niveaus van de Tannerella forsythia-bacteriŽn waren bijvoorbeeld geassocieerd met een 21 procent verhoogd risico op EAC. De bacterie Porphyromonas gingivalis gaf een hoger risico op ESCC. Beide soorten bacteriŽn zijn verbonden met gewone tandvleesaandoeningen, merkte Ahn op.

De studie toonde aan dat een paar soorten orale bacteriŽn een lager risico op slokdarmkanker gaven. De Neisseria-bacterie was bijvoorbeeld geassocieerd met een lager risico op EAC.

Commentaren van de auteur: Ahn zei dat de bevinding op Neisseria aangeeft dat bepaalde bacteriŽn een beschermend effect kunnen hebben, en toekomstig onderzoek zou mogelijk kunnen nagaan of deze bacteriŽn een rol zouden kunnen spelen bij het voorkomen van slokdarmkanker.

"Onze studie geeft aan dat meer kennis over de rol van orale microbiota mogelijk kan leiden tot strategieŽn ter voorkoming van slokdarmkanker, of op zijn minst tot vroegere identificatie," zei Ahn. "De volgende stap is om te verifiŽren of deze bacteriŽn kunnen worden gebruikt als voorspellende biomarkers."

Ahn voegde eraan toe dat de studie bevestigt dat een goede mondhygiŽne, inclusief regelmatig tandenpoetsen en tandartsbezoeken, een belangrijke manier is om te waken over parodontitis en de groeiende lijst van gezondheidsproblemen die daarmee gepaard gaan.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag