Relatie e-sigaretten en verhoogde arteriŽle stijfheid, bloeddruk en hartslag

Nieuw onderzoek heeft voor het eerst aangetoond dat e-sigaretten met nicotine een verstijving van de slagaders bij mensen veroorzaken. Dit heeft belangrijke implicaties voor het gebruik van e-sigaretten, aangezien arteriŽle stijfheid geassocieerd wordt met een verhoogd risico op hartaanvallen en beroertes.

Dr Magnus Lundbšck heeft vandaag het onderzoek bij het European Respiratory Society International Congress voorgesteld: "Het aantal e-sigaretgebruikers is de afgelopen jaren drastisch toegenomen. E-sigaretten worden beschouwd als bijna onschadelijk door het grote publiek. De e-sigarettenindustrie verkoopt zijn product als een middel om schade te verminderen en mensen te helpen stoppen met roken. De veiligheid van e-sigaretten wordt echter in vraag gesteld en een groeiend aantal bewijzen wijst op verschillende nadelige gevolgen voor de gezondheid.

"De resultaten zijn voorlopig, maar uit deze studie bleek dat er een significante toename van de hartslag en de bloeddruk voorkwam bij de vrijwilligers die e-sigaretten rookten die nicotine bevatten. De arteriŽle stijfheid nam ongeveer drie keer toe.Ē

Dr. Lundbšck (MD, PhD onderzoeksleider en klinisch griffier aan het Danderyd Universitair Ziekenhuis, Karolinska Instituut, in Stockholm, Zweden, en zijn collega's recruteerden 15 jonge, gezonde vrijwilligers om in 2016 aan de studie deel te nemen. De vrijwilligers waren zeldzame rokers (maximaal tien sigaretten per maand) en ze hadden geen e-sigaretten gebruikt voor de studie. De gemiddelde leeftijd was 26, 59% vrouwen en 41% mannen. Ze werden gerandomiseerd om de ene dag e-sigaretten met nicotine te roken gedurende 30 minuten en e-sigaretten zonder nicotine de andere dag. De onderzoekers maten bloeddruk, hartslag en arteriŽle stijfheid onmiddellijk na het roken van de e-sigaretten en vervolgens twee en vier uur later.

Binnen de eerste 30 minuten na het roken van e-sigaretten die nicotine bevatten was er een significante stijging van de bloeddruk, hartslag en arteriŽle stijfheid; dergelijk effect werd niet waargenomen op hartslag en arteriŽle stijfheid bij de vrijwilligers na het roken van e-sigaretten zonder nicotine.

"De onmiddellijke toename van de arteriŽle stijfheid die wewaarnamen, is waarschijnlijk het gevolg van de nicotine," zei dr. Lundbšck. "De toename was tijdelijk, maar ook dezelfde tijdelijke effecten op arteriŽle stijfheid zijn aangetoond na gebruik van conventionele sigaretten. Chronische blootstelling aan zowel actief als passief sigarettenrook veroorzaakt een permanente stijging van de arteriŽle stijfheid. Daarom speculeren we dat chronische blootstelling aan E-sigaretten met nicotine op lange termijn effectieve effecten op arteriŽle stijfheid kunnen veroorzaken. Vanaf vandaag zijn er geen studies over de langetermijneffecten op arteriŽle stijfheid na chronische blootstelling aan de e-sigaret.

"Het is zeer belangrijk dat de resultaten van deze en andere studies het grote publiek en de gezondheidswerkers in preventieve gezondheidszorg bereiken, vooral degenen die willen stoppen met roken. Onze resultaten onderstrepen de noodzaak om een kritische en voorzichtige houding ten aanzien van e-sigaretten te handhaven, vooral voor professionelen in de gezondheidszorg. Gebruikers van E-sigaretten moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevaren van dit product, zodat ze kunnen beslissen of ze voortzetten of stoppen op basis van wetenschappelijke feiten. "

Hij vervolgde: "De marketingcampagnes van de e-sigaretindustrie richten zich op de huidige sigarettenrokers en beweren een product aan te bieden voor het stoppen met roken. Echter, verschillende onderzoeken stellen de e-sigaret in vraag als middel om te stoppen met roken en er bestaat een groot risico op dubbel gebruik waarbij mensen zowel e-sigaretten als conventionele sigaretten gebruiken. Bovendien richt de e-sigarettenindustrie zich ook op niet-rokers, met ontwerpen en smaken waarmee zij een grote menigte kunnen bereiken, zelfs de zeer jonge, die het risico lopen op een levenslange nicotine verslaving. De e-sigarettenindustrie breidt zich uit op een wereldwijde schaal. Sommige berekeningen suggereren dat de e-sigaretindustrie in de Verenigde Staten alleen al de conventionele sigarettenindustrie in de komende jaren zal overschrijden.

"Daarom heeft ons onderzoek betrekking op een zeer grote bevolking en onze resultaten kunnen toekomstige gezondheidsproblemen voor een groot aantal mensen voorkomen. Het is van het grootste belang om verder te onderzoeken welke mogelijke langetermijneffecten van dagelijks gebruik van e-sigaretten door studies die onafhankelijk zijn van de e-sigarettenindustrie. "

Dr Lundbšck en zijn collega's blijven de effecten van e-sigaretten op bloedvaten en longfuncties bij mensen onderzoeken, evenals studies in het laboratorium over het effect van e-sigaretdamp en -vloeistof op celculturen.

Vertaling: Andre Teirlinck


Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel

Naar het overige nieuws van vandaag