Electronisch roken door jongvolwassenen verhoogt kans op roken tabak sigaretten

Volgens nieuw onderzoek door de universiteit van Pittsburgh hebben jongvolwassenen die electronische sigaretten roken binnen 18 maanden vier keer meer kans op het beginnen met het roken van tabak sigaretten dan hun leeftijdsgenoten die niet vapen. De uitkomsten laten zien dat e-sigaretten dienen als overgang naar traditioneel roken, dit in tegenstelling tot de vermeende waarde als middel om te stoppen met roken.

De studie is het eerste nationale, representatieve onderzoek waarbij 18-30 jarigen, aanvankelijk niet-rokers, langer dan een jaar geobserveerd werden.

“Eerder bewijs over de potentiële waarde van e-sigaretten om het roken te minderen of te stoppen is vertekend,” zegt hoofdauteur Brian A. Primack, MD, PhD, directeur Pittsburgh Center for Research on Media, Technology and Health, en faculteitsvoorzitter van Pittsburgh’s Honors College. “Onze studie toont aan dat door het gebruik van e-sigaretten, niet-rokers eerder beginnen met het roken van tabak sigaretten. Dit ondersteunt de vraag naar regelgeving en educatieve interventie om het gebruik van e-sigaretten onder niet-rokers te verminderen.”

Het team analyseerde de rapportage van Amerikaanse volwassenen die in maart 2013 willekeurig geselecteerd werden om een vragenlijst in te vullen over hun tabaksgebruik. Achttien maanden later, in oktober 2014, deden 915 deelnemers, die zeiden nooit te hebben gerookt, mee aan een aanvullend onderzoek.

Het team kende toen “waardes’ toe aan de onderzoeksresultaten door antwoorden van de deelnemers ‘over’ en ‘onder’ te waarderen om meer representatieve antwoorden te krijgen over de ware samenstelling van de VS bevolking. Bijvoorbeeld, slechts 14,2% van de deelnemers was Spaans, dus het team over-waardeerde hun antwoorden zodat de gewogen steekproef čn eindresultaten 19,7% Spaans waren.

De uiteindelijke, gewogen onderzoeksresultaten lieten zien dat 11,2% van de deelnemers - waarvan niemand ooit gerookt had toen ze de eerste vragenlijst invulden - was begonnen met het roken van tabak sigaretten. Van de deelnemers die zeiden te vapen in de eerste vragenlijst, was 47,7% binnen 18 maanden begonnen met het roken van sigaretten, vergeleken met 10,2% die geen e-sigaretten gebruikten. Zonder de onder- en overwaarden om de steekproef representatief te maken voor de Amerikaanse bevolking, begon 37,5% van de vapers binnen 18 maanden met het roken van sigaretten, vergeleken met 9% van degenen die geen e-sigaretten gebruikten.

Meer onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen waarom e-sigaretten het risico verhogen op de overstap naar tabak sigaretten, maar Primack merkte op dat er verschillende factoren spelen, zoals het feit dat vapen het gedrag imiteert van het roken van traditionele sigaretten; de zoete damp is een subtiele introductie naar het roken van sterkere tabak, en de opbouw van nicotineverslaving kan ertoe leiden dat vapers meer behoefte krijgen aan de met nicotine volgestouwde tabak sigaretten.

“Jongvolwassenheid is een belangrijke fase om vast te stellen of je gaat roken of niet,” zegt Primack, tevens hoogleraar medicijnen, kindergeneeskude, en klinische en translatorische wetenschappen aan de Pittsburgh School of Medicine. “Onze conclusies laten zien dat artsen die vapers, eerst niet-rokers, behandelen, deze dienen te adviseren over de potentiële schade en het hoge risico op de overstap naar tabak sigaretten.”

Vertaling: Ellen Lam


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag