Relatie regelmatig gebruik desinfectiemiddelen verpleegsters en ontwikkeling COPD

EUROPEAN LUNG FOUNDATION

Regelmatig gebruik van ontsmettingsmiddelen houdt verband met een hoger risico op het ontwikkelen van COPD (chronic obstructive pulmonary disease), zo blijkt uit een nieuw onderzoek naar het voorkomen van de ziekte bij meer dan 55.000 verpleegkundigen in de VS.

Dr. Orianne Dumas (PhD) van INSERM, Villejuif in Frankrijk vertelde afgelopen maandag 11 september op het congres van de internationale European Respiratory Society, dat bepaalde taken (zoals het schoonmaken van oppervlaktes), die veelvuldige blootstelling aan bepaalde chemicaliën in ontsmettingsmiddelen met zich meebrengen, samenhangen met een 22% tot 32% hogere kans op het ontstaan van COPD.

Dr. Dumas en haar collega’s analyseerden de gegevens van 55.185 vrouwelijke geregistreerde verpleegsters die in de VS meedoen aan de Nurses’ Health Study II, die begon in 1989. Zij onderzochten de verpleegsters die in 2009 nog steeds dit werk deden en bij wie eerder geen COPD was geconstateerd en volgden hen ongeveer acht jaar lang tot mei 2017. Gedurende die tijd kregen 663 verpleegsters de diagnose COPD. De blootstelling van de verpleegsters aan desinfectiemiddelen werd geëvalueerd door middel van een enquête en een matrix waarin de blootstelling aan deze middelen is geordend naar karwei of taak. De resultaten werden gecorrigeerd voor factoren die de uitkomst zouden kunnen beïnvloeden, zoals roken, leeftijd, BMI en etniciteit.

“We zagen dat de verpleegsters die regelmatig een desinfectiemiddel gebruikten, ten minste een keer per week, een 22% hoger risico liepen op COPD,” zegt Dr. Dumas. “Er bleek ook een vage link te zijn met het wekelijks ontsmetten van instrumenten, maar die was niet statistisch relevant.”

De onderzoekers keken ook naar blootstelling aan specifieke desinfectiemiddelen: glutaraldehyde (een sterk ontsmettingsmiddel dat gebruikt wordt voor medische instrumenten), bleekwater, waterstofperoxide, alcohol en quaternaire ammoniumverbindingen, die bekend staan als “quats” en die vooral worden gebruikt voor het desinfecteren van oppervlaktes zoals vloeren en meubels. Allemaal hielden ze verband met een verhoogd risico op COPD van tussen de 24% en 32%.

“In onze onderzoeksgroep gebruikte 37% van de verpleegsters een ontsmettingsmiddel om oppervlaktes wekelijks schoon te maken en 19% gebruikte een middel om medische instrumenten eens per week te reinigen,” aldus Dr. Dumas.

Uit eerder onderzoek bleek al een samenhang tussen blootstelling aan desinfectiemiddelen en ademhalingsproblemen zoals astma onder gezondheidszorgmedewerkers. “De mogelijke nadelige gevolgen van blootstelling aan desinfectiemiddelen op COPD kregen veel minder aandacht, hoewel twee recente studies in Europa aantoonden dat schoonmaakwerk verband hield met een hoger risico op COPD. Voor zover we weten zijn wij de eersten die een verband zien tussen desinfectiemiddelen en COPD onder medewerkers in de gezondheidszorg en de tevens de eersten die specifieke chemicaliën onderzoeken die aan de basis van deze samenhang kunnen liggen,” zegt zij.

“Onze bevindingen bieden verder bewijs van de effecten van blootstelling aan ontsmettingsmiddelen op aandoeningen van de luchtwegen en hiermee wordt nog eens onderstreept hoe enorm belangrijk het is om arbeidsgezondheidsaspecten te integreren in richtlijnen voor reiniging en desinfectie in zorginstellingen zoals ziekenhuizen.”

“Het zijn nog voorlopige bevindingen; er is meer onderzoek nodig. We moeten vooral nog onderzoeken welke invloed een levenslange blootstelling aan chemicaliën via het werk heeft op COPD, en de rol die elk specifiek middel daarbij speelt moet verduidelijkt worden. Sommige van deze middelen, zoals bleekwater en quats, worden ook veelvuldig gebruikt in gewone huishoudens en we weten niet wat de mogelijke impact van huishoudelijk gebruik ervan is op de ontwikkeling van COPD. Eerder onderzoek constateerde wel een link tussen astma en blootstelling aan schoonmaakproducten en ontsmettingsmiddelen in huis, zoals bleekwater en sprays, dus het is belangrijk om hier verder onderzoek naar te doen.”

Dr. Dumas benadrukt dat de bevindingen niet kunnen aantonen dat ontsmettingsmiddelen COPD veroorzaken, want dit is een observationele studie. Dit toont alleen een verband aan tussen sommige ontsmettingsmiddelen en de ontwikkeling van de ziekte.

De Nurses’ Health Study wordt gecoördineerd door: Channing Division of Network Medicine, Brigham en het Women’s Hospital en Harvard Medical School, Boston, Massachusetts in de VS.

Vertaling: Andre Teirlinck


Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel

Naar het overige nieuws van vandaag