Verstoring van biologische klok door milieutoxines?

Planktonorganismes die zich aanpassen aan hoge zoutgehaltes blijken verstoord circadiaans ritme te hebben.

Troy, New York – Kunnen gifstoffen uit de omgeving de biologische klok verstoren? Deze ‘klok’ waarvan is gebleken dat hij verband houdt met chronische inflammatie en een hele reeks andere aandoeningen bij mensen? Deze vraag wordt open en bloot op tafel gelegd naar aanleiding van een onderzoek dat een link heeft aangetoond tussen een verstoord circadiaans ritme bij plankton dat zich heeft aangepast aan zoutvervuiling van strooizout.

“Uit dit onderzoek blijkt dat blootstelling aan omgevingstoxines de functie van onze circadiaanse klok kan verstoren en die verstoring staat weer in verband met een toename van het aantal gevallen van kanker, diabetes, obesitas, hartziektes en depressie,” zegt Jennifer Hurley, universitair docent biologische wetenschappen, senior auteur van het onderzoek en lid van het Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies (CBIS) aan het Rensselaer Polytechnic Institute. “Voor het eerst is aangetoond dat dit gebeurt op het niveau van de interne klok, waarvan we vermoedden dat hij goed beschermd zou zijn tegen dit soort milieueffecten.”

Het onderzoek bouwt voort op recente bevindingen van het Jefferson Project te Lake George, waaruit blijkt dat een veelvoorkomende soort zoöplankton, Daphnia pulex, een tolerantie kan ontwikkelen voor een matig zoutgehalte in slechts twee en een halve maand tijd. Bij het onderzoek werden vijf populaties van Daphnia geproduceerd die zich hadden aangepast aan zoutconcentraties variërend van de huidige concentratie van 15 mg per liter chloride in Lake George, tot concentraties van 1.000 mg per liter, die voorkomen in zeer vervuilde meren in Noord-Amerika.

“Plankton, de diertjes die de belangrijkste eters zijn van algen en een voedingsbron vormen voor vele soorten vis, zijn bezig met een enorme uitruil om te kunnen overleven in een zoutere omgeving door strooizout,” aldus Rick Relyea, directeur van het Jeffeson Project, lid van CBIS en medeauteur van de studie. “Het circadiaanse ritme zorgt ervoor dat deze diertjes dagelijks naar diepe wateren migreren overdag, om zich te verschuilen voor roofdieren, en dat ze ’s nachts naar ondiep water gaan om te eten. Het hele ecosysteem in het meer kan worden aangetast als dit ritme wordt verstoord.”

Hurley meldt dat aanpassing aan zout waarschijnlijk op epigenetisch niveau (overerfbare veranderingen in genexpressie en niet zozeer in de genetische code zelf) invloed heeft op Daphnia. Het onderzoek is breed toepasbaar op vele gebieden naast de menselijke gezondheid en het is een voorbeeld van vernieuwend interdisciplinair onderzoek, voortkomend uit samenwerkingsverbanden tussen CBIS en het Jefferson Project.

Om te achterhalen of zout het circadiaanse ritme van Daphnia beïnvloedt stelden de onderzoekers eerst vast dat plankton wordt bestuurd door een aantal kerngenen die de biologische klok aansturen en die anticiperen op de cyclus van dag en nacht. Deze klok-controle-genen bevorderen en onderdrukken bepaalde gentranscripties, waardoor dagelijkse schommelingen in het niveau van enzymen en hormonen optreden zodat de celfunctie, -deling en -groei wordt beïnvloed, naast fysiologische parameters zoals lichaamstemperatuur en immuunreacties. Het genoom van Daphnia bevat onder andere het PERIOD- ofwel PER-gen, een set genen die bijna identiek is aan de goed onderzochte interne klok van het fruitvliegje (Drosophila melanogaster).

Kayla Coldsnow, promovendus aan Rensselaer en hoofdauteur van de studie, onderzocht de expressie van het mRNA van PER in Daphnia wanneer die in natuurlijke omstandigheden van weinig zout en constante duisternis leefde. Ondanks deze constante omgevingsfactoren schommelden de PER-mRNA-gehaltes in een 24-uursritme, wat een duidelijke aanwijzing is van een functionerende biologische klok. Haar resultaten, gecombineerd met bestaand onderzoek, bevestigen dat er PER “klokgenen” in Daphnia actief zijn.

Om te toetsen of aanpassing aan een zoutrijke omgeving deze functionerende circadiaanse klok zou beïnvloeden, voerde Coldsnow een soortgelijke proef uit met de vijf populaties Daphnia die tijdens haar eerdere onderzoek waren geproduceerd. Haar gegevens toonden aan dat de PER-mRNA-ritmes ontaardden bij aanpassing aan verhoogde zoutgehaltes.

“We zien hier een graduele, afgepaste reactie in dit organisme; hoe hoger het zoutgehalte waaraan Daphnia zich heeft aangepast, hoe meer het de expressie van zijn circadiaanse klok onderdrukt,” zegt Hurley. “De populatie die zich heeft aangepast aan een natuurlijk laag zoutgehalte laat een mooie en gezonde schommeling zien in PER-mRNA-expressie, maar de populaties die zich aan hoge zoutniveaus hebben aangepast zijn hun vermogen om deze mRNA-expressie te laten schommelen volledig kwijtgeraakt.”

Volgens Hurley openen de bevindingen een nieuwe deur naar circadiaans ritme-onderzoek.
“De implicaties zijn behoorlijk groot,” zegt zij. “Stel je Daphnia bloot aan een milieutoxine, dan wordt zijn interne klok onderdrukt, waarschijnlijk via epigenetische mechanismes. De klok en de biologie van Daphnia lijken erg op de klok en de biologie in zowel onze hersenen als die in de meeste organismes. Zouden we ook epigenetische veranderingen in de menselijke hersenen kunnen zien vanwege blootstelling aan milieutoxines?”

Vertaling: A. Zwart 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag