Slaapt u of bent u bezig wakker te worden?

De wereld is in een continue verandering en sinds eind jaren 70 maken we jaarlijks een acceleratie mee. Voor menigeen werd die acceleratie vorig jaar pas duidelijk. Al die tijd hebben ze het niet gemerkt. Het gevolg is dat ze jaar na jaar achter zijn gaan lopen ten opzichte van het leven om hen heen. Op een gegeven moment wordt de achterstand zo groot dat het niet meer in te halen is. Ze kunnen niet mee met de wereld om hen heen en gaan zich steeds meer afsluiten. Zo ontdekken ze nu pas dat er al ca. 40 jaar in Nederland de mogelijkheid bestaat om je intuïtie te trainen zodat je leert welke energie bij jou hoort en welke niet en hoe je communiceert met de wereld om je heen.

Andersom zijn velen door hun slapende staat vele fysieke, cognitieve en emotionele capaciteiten kwijt aan het raken, zodat ze moeite krijgen met de ondertiteling op tv, niet goed meer begrijpen wat de essentie is van het tv programma, de film, het boek of een artikel in de krant. Hierdoor kijken ze alleen nog naar vermaak tv omdat ze dat begrijpen en kijken ze geen programma’s met ondertiteling meer omdat het te snel voor ze gaat. De krant is te moeilijk voor ze geworden en zo plaatsen ze zich steeds meer buiten de hedendaagse wereld.

Een wereld waarbij je in een krant of artikelen leest die voor jou belangrijk zijn, je leest met hetzelfde gemak buitenlandse artikelen of je bent op meerdere interessegebieden actief omdat het integraal denken en werken de basis is geworden van waaruit we in de wereld kunnen staan met de andere mensen, dieren, planten, het weer, de kosmische invloeden etc. Voor sommigen betekent het leven in een eco huis en zoveel mogelijk met de natuur en voor anderen betekent het interessant integraal onderzoek doen.

De slapende mens houdt hardnekkig stand met vaste overtuigingen van weleer zoals people, planet profit. Dit kan niet want dan is er een verliezer; de aarde. Verder leidt men aan beperkte gedachtes, en vastzittende emoties. Ze willen en kunnen niet openstaan waarom dingen gebeuren, waarom het leven ze iets geeft of ontneemt. Mensen die anders zijn schuiven ze aan de kant of ontslaan ze omdat de bazen niet mee willen veranderen zoals dat nu gevraagd wordt van het samenspel van energie; de natuur.

Het betreft een zeer grote groep mensen. Ze zijn te herkennen aan vastzitten in een religie, het niet met mensen, dieren en planten omgaan zoals ze ook zelf behandeld willen worden. Mensen die niet weten hoe hard ze rijden of rijden mogen, die bovenaan de roltrap stilstaan omdat ze niet weten waar naar toe te gaan. Het zijn mensen vol begeerte, jaloezie, hebzucht, begeerte, ijdelheid, luiheid, drift, gulzigheid en wellust. Door dit te doen of na te streven komen ze achterop omdat de wereld versnelt en ze niet bezig zijn met enigerlei vorm van bewustwording. Met als gevolg dat ze in angst leven, onkundig worden en niet meer begrijpen waar de wereld om hen heen mee bezig is. Ze kunnen niet op essentieniveau communiceren met andere mensen en dus ook niet met dieren en planten, het weer etc. Terwijl een andere groep deze mogelijkheid begrijpt of uitoefent en er al vele decennia ook door wetenschappers in binnen en buitenland over geschreven wordt.

Zonder het communiceren op essentieniveau blijven al die slapende mensen zaken creëren die de aarde en alles in en op de aarde uiteindelijk vernietigd. Het echte leven gaat langs hen heen en dat uit zich bijvoorbeeld op hun sterfbed als ze hun voorland zien en dat niet strookt met wat hun geloof hen voorhield.

Terwijl een groeiende groep ontwaakte mensen beseft hoe je vanuit de communicatie met de energie van jezelf met de energie van alles om je heen dat kunt creëren in een win-win situatie wat goed is voor alles op in en rond de aarde. Zie bijvoorbeeld het boek “Cogitaliteit”. ( www.boekenbestellen.nl )

Als u naar het extreme weer kijkt, het afval, gezondheidsindustrie, dierenindustrie, landbouw de verontreiniging, voedingsindustrie, robotisering en menig werkgever kijkt etc. Weet u dat de mens wederom niet massaal in staat blijkt te ontwaken en bewust dat te doen in het leven dat bijdraagt aan een verhoogd welzijn (immaterieel) van alles op in en rond de aarde.

Tot welke groep behoort u?

Pauline Laumans


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica