Onderzoek wijst uit dat verboden chemicaliën door navelstreng van moeder naar baby gaan

INDIANA UNIVERSITY

Sporen van brandvertragers die in de VS al meer dan tien jaar verboden zijn worden nog steeds door de navelstreng van moeders op hun kinderen overgebracht, aldus nieuw onderzoek van Indiana University. Er is bezorgdheid over de effecten op de gezondheid van deze stoffen, zoals hormoonverstoringen en een laag geboortegewicht.

PBDE’s, ofwel “polybrominated diphenyl ethers”, werden veelvuldig toegepast in brandvertragers in bouwmaterialen, elektronica en textiel totdat ze in 2004 werden verboden. De chemische stoffen lekken naar het milieu, waar ze blijven bestaan en nog steeds in bijna elke bevolkingsgroep wereldwijd worden gevonden.

Het onderzoek, uitgevoerd door een team van onderzoekers, waaronder Amina Salamova van de IU School of the Public and Environmental Affairs, is een van de weinige in de VS waarbij de aanwezigheid van PBDE’s in monsters werd gevonden in moeder-kind navelstrengbloed.

“Vooral zorgwekkend is dat we consequent hogere gehaltes aan PBDE’s vonden bij het kind van elk moeder-kindpaar, wat suggereert dat de baby’s een hogere blootstelling aan deze potentieel neurotoxische en hormoonverstorende chemicaliën hebben gehad dan hun moeders,” zegt Salamova.

De onderzoekers vonden vooral hoge niveaus van BDE-47 in het babybloed. Dat komt overeen met andere studies en zou het resultaat kunnen zijn van het gebruik hiervan tot 2004, door fabrikanten van banken, matrassen en andere schuimrubberen huishoudproducten die in veel huizen nog steeds aanwezig zijn.

De monsters werden afgenomen bij 10 moeder-kindparen bij het medisch centrum van de Universiteit van Tennessee in Knoxville. Er werd een extra buisje bloed afgenomen bij de moeders als de bevalling was ingezet. Bij de geboorte werd er nog een buisje navelstrengbloed afgenomen.

Er werden PBDE’s gevonden in het bloedserum, de heldere vloeistof die van gestold bloed kan worden gescheiden. Hoewel hiermee niet kon worden bepaald of de aan de chemicaliën blootgestelde baby’s schade hadden opgelopen, benadrukte de onderzoeksgroep wel het belang van het ontwikkelen van dergelijk onderzoek.

“Langetermijn vervolgstudies bij pasgeborenen zijn essentieel om te bepalen of er verschillend in gezondheid optreden vanwege PBDE-gehaltes,” zegt Salamova. “Deze bevindingen onderstrepen hoe belangrijk het is dat gezinnen de bronnen van gevaarlijke brandvertragers in hun huis verminderen, want in de loop der tijd kan dat wat zich in een huis bevindt terechtkomen in het lichaam van de aanstaande moeder.”

De bevindingen worden uitgebreid beschreven in het artikel "Polybrominated diphenyl ethers (flame retardants) in mother-infant pairs in the Southeastern U.S.," gepubliceerd in het peer-reviewed (collegiaal getoetste) International Journal of Environmental Health Research.

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica