Veranderde bloedstroom in premature baby’s ten opzichte van voldragen baby’s

De bloedstroom in de hersenen (CBF; cerebral blood flow), met betrekking tot belangrijke gebieden in de hersenen van pasgeborenen, kan veranderd zijn, wat een vroeg waarschuwingssignaal kan zijn van een verstoorde hersenrijping lang voordat een dergelijke beschadiging te zien is op conventionele scans, aldus een prospectief, observationeel onderzoek dat op 4 dec. is verschenen in het Journal of Pediatrics.

“Tijdens het derde trimester van de zwangerschap ondergaat het brein van de foetus een ongekende groeispurt. Om voldoende energie te hebben voor die groei, neemt de cerebrale bloedtoevoer toe, die de benodigde extra zuurstof en nutriënten levert voor een normale hersenontwikkeling,” zegt Catherine Limperopoulos, PhD, directeur van het Developing Brain Research Laboratory van het Children’s national Health System en senior-auteur van de studie. “Bij een voldragen zwangerschap rijpen deze cruciale hersenstructuren binnen de beschermende baarmoeder, waar de foetus de moeder en haar hartslag kan horen, wat de rijping nog verder stimuleert. Voor prematuur geboren baby’s gebeurt dit essentiële rijpingsproces echter vaak in een omgeving die ontdaan is van zulke stimulansen.”

De uitdaging is hoe vastgesteld kan worden wat er nu eigenlijk goed gaat en wat niet in de zich ontwikkelende hersenen van deze zeer kwetsbare pasgeborenen. De onderzoekers verlieten zich hierbij op een non-invasieve techniek, een MRI-scan met ASL (arterial spin labeling), die het aandeel water in het bloed weergeeft, om in kaart te brengen hoe het bloed door de hersenen van de baby’s stroomt. Het doel is te beschrijven welke gebieden wel of niet voldoende bloed ontvangen. De scan kan gemaakt worden zonder contrastvloeistof omdat het pad dat wordt afgelegd door het hersenbloed vanzelf wordt verlicht door het water uit het arteriële bloed.

“In onze studie bleken zeer vroeggeboren kinderen een grotere absolute corticale cerebrale bloedstroom te hebben, vergeleken met voldragen baby’s. Binnen de cortex ontvingen de insula (een gebied van groot belang voor ervaren van emotie), de anterieure cingulate cortex (betrokken bij cognitieve processen) en de auditore cortex (betrokken bij verwerking van geluid) echter significant minder bloed, vergeleken met voldragen baby’s. Bij premature baby’s was een verlaagde regionale CBF gecorreleerd met parenchymaal hersenletsel en de behoefte aan cardiale bloeddrukverhogende ondersteuning,” voegt Limperopoulos toe.

Voor de studie onderzocht het team 98 prematuren die tussen juni 2013 en december 2015 waren geboren, bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken, en die minder dan 1500 gram wogen. Deze prematuren werden vergeleken met 104 kinderen die na een normale zwangerschapsduur geboren waren. De hersenscans werden uitgevoerd als de baby’s sliepen.

Het bloed vloeit in het brein naar de plaatsen waar het het hardst nodig is; naar gebieden die een grotere behoefte hebben aan meer zuurstof en voedingsstoffen. Tijdens de hersenontwikkeling is CBF daarom een goede graadmeter voor functionele hersenrijping, want de hersengebieden die de grootste metabole activiteit laten zien hebben meer bloed nodig.

“De voortgaande rijping van de hersenen van de pasgeborene kan worden waargenomen in het distributiepatroon van de bloedstroom in het brein, waarbij het grootste volume naar de hersenstam vloeit en naar diepe grijze hersenstof,” zegt Marine Bouyssi-Kobar, MSc, hoofdauteur van de studie. “Vanwege de scherpe resolutie die verkregen wordt bij ASL-MRI, was te zien dat naast de hersenstam en de diepe grijze hersenstof, ook de insula, en de gebieden van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor zintuigelijke en motorische functies horen tot de zuurstofrijkste gebieden. Dit onderstreept het cruciale belang van deze regionen voor de vroege ontwikkeling van de hersenen. Bij prematuren zou vooral de insula erg kwetsbaar kunnen zijn voor de extra stressfactoren die het leven buiten de baarmoeder met zich meebrengt.”

Interessant is dat beschadigde regionale hersenstructuren betrokken zijn bij meerdere neurologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen. “Een veranderde ontwikkeling van de insula en de anterieure cingulate cortex bij pasgeborenen kan een vroeg signaal zijn voor het grotere risico dat prematuren lopen op neurologische beschadigingen op de lange termijn,” aldus Limperopoulos.

Vertaling: A Zwart


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag