Toename auto-immuunziektes - Column Pauline Laumans

Steeds vaker lijden mensen aan een auto-immuunziekte. Vijftig jaar geleden had men zelden een auto-immuunziekten.

Wat is een auto-immuunziekte? Een auto-immuunziekte is een ziekte waarbij de eigen cellen andere eigen lichaamscellen als indringer aanziet en dus gaat aanvallen.

Hoe is die toename te verklaren?

Een belangrijke oorzaak voor auto-immuunziektes is dat de mens zichzelf, het innerlijke zelf, ontkent. Daarmee geven ze onbewust de boodschap aan hun cellen af dat ze er niets mee te maken willen hebben. De meesten zijn puur gericht op de buitenwereld. Maar ook de aandacht voor die buitenwereld is beperkt. Velen richten zich slechts op vermaak.

Ze luisteren, lezen of kijken niet meer naar serieuzere berichtgeving zoals het nieuws, achtergronden of documentaires. Anderen hebben zich wel wat verdiept in allerlei berichtgeving en met name alternatieve berichtgeving over bijvoorbeeld gezondheid. Ze hebben zo veel gehoord dat ze overvol zitten met informatie en door de bomen het bos niet meer zien.

Of ze hebben zoveel negatieve ervaringen opgedaan dat ze ook overvol zitten. Door de gedachte ik hier jullie daar, ik hier in mijn eigen huis en wat er buiten mijn interessewereld gebeurd daar trek ik me niets van aan.

Ook de onbewustheid, het gebrek aan kennis over het leven ontbreekt zodat velen niet begrijpen hoe de wereld van de planten, dieren of natuurverschijnselen bijdraagt aan de mogelijkheid om te leven en ook nog eens leerdoelen weerspiegelt. Door een gebrek aan cognitieve en innerlijke kennis vernietigen en vervuilen ze hun leefwereld.

De gemeenschappelijke noemer is dat ze zich afsluiten voor de wereld om hen heen. Ze willen en/of kunnen niet meer openstaan voor de wereld zoals die is. Een wereld die inderdaad heen complex is, maar je bent niet voor niets hier geboren! Door zich af te sluiten betekent het ook dat ze niet in het hier en nu.
Het volgende geldt ook: Maar door zich af te sluiten voor het innerlijke zelf Ún de wereld om je heen, zeggen / herhalen ze alsmaar dat ze feitelijk niet meedoen met het leven op aarde. Het is DE oorzaak voor auto-immuunziektes omdat ze zichzelf buitensluiten voor dat wat Leven heet.

Als het huidige leven dan ook nog van slechte kwaliteit is, dan heb je voor eventuele toekomstige levens een zware last op je schouders genomen om dit allemaal te gaan herstellen. Een soort doodvonnis naar de toekomst als het ware.


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag