Foliumzuur kan het autisme risico door pesticiden verminderen

UNIVERSITEIT VAN CALIFORNIE - DAVIS GEZONDHEIDSSYSTEEM

Onderzoekers van UC Davis en andere instellingen hebben aangetoond dat moeders die aanbevolen hoeveelheden foliumzuur rond de conceptie nemen, het risico van hun toekomstig kind op autisme kunnen verminderen.

In de studie hadden kinderen waarvan de moeders 800 of meer microgram foliumzuur had genomen (het aantal in de meeste prenatale vitaminen) een significant lager risico op het ontwikkelen van autisme spectrum stoornis (ASD) - zelfs wanneer de moeders werden blootgesteld aan huishoudelijke of landbouwpesticiden die een verhoogd risico geven. De studie verscheen in het tijdschrift Environmental Health Perspectives.

"We vonden dat als de moeder foliumzuur tijdens de periode rond de bevruchting nam, het risico dat verband houdt met pesticiden lijkt te worden verzwakt," zei hoofdauteur Rebecca J. Schmidt, adjunct-professor van het Departement van Volksgezondheidwetenschappen. "Moeders moeten proberen pesticiden te vermijden, maar als ze in de buurt van een landbouwbedrijf leven waar pesticiden gebruikt worden, kan dit een manier zijn om de effecten tegen te gaan."

In de studie die gegevens uit de Childhood Autism Risks from Genetics and the Environment (CHARGE) studie gebruikte, keken onderzoekers naar 296 kinderen tussen 2 en 5 die met ASD gediagnostiseerd waren en 220 die normaal ontwikkeld waren. Moeders werden geïnterviewd over hun blootstelling aan huishoudelijke pesticiden tijdens de zwangerschap, evenals over hun inname van foliumzuur- en vitamine B. Het team heeft ook de gegevens gekoppeld aan rapporten van California Pesticide Use, die belangrijke details geven over het sproeien in de landbouw, met de adressen van de moeders.

Moeders die minder dan 800 microgram hadden genomen en geconfronteerd waren geweest met huishoudelijke pesticiden, hadden een veel hoger geschat risico op het krijgen van een kind met ASD dan moeders die 800 microgram foliumzuur of meer hadden genomen en niet aan pesticiden waren blootgesteld geweest . Het risico verhoogt bij herhaaldelijke blootstelling. Vrouwen die weinig foliumzuur hadden genomen tijdens drie maanden vóór de bevruchting en drie maanden later aan landbouwpesticiden werden blootgesteld, hadden ook een hoger risico.

“Inname van foliumzuur onder het gemiddelde en blootstelling aan pesticiden was geassocieerd met een hoger risico op autisme dan alleen een lage inname of blootstelling," zei Schmidt,van het UC Davis MIND Institute. "De moeders die het grootste risico hadden waren degenen die regelmatig aan pesticiden blootgesteld waren geweest.”

Terwijl foliumzuur het bijbehorend risico voor autisme verminderde schakelde het dat risico niet helemaal uit. "Het zou beter zijn voor vrouwen om blootstelling aan chronische bestrijdingsmiddelen te vermijden tijdens de zwangerschap" zei Schmidt.

De auteurs waarschuwen dat dit een case-control studie is die sterk gebaseerd is op de gegevens van de deelnemers. Daarnaast hebben ze nog een oorzakelijk verband nodig. Deze resultaten vragen echter om grotere studies om ze te valideren. Het team is ook gretig om de mechanismen te onderzoeken die bijdragen aan de mogelijke beschermende effecten van foliumzuur.

"Folaat speelt een cruciale rol in DNA-methylering (een proces waarbij genen worden uit- of aangeschakeld), evenals in DNA-reparatie en synthese," zei Schmidt. "Dit is allemaal erg belangrijk tijdens perioden van snelle groei wanneer er veel cellen delen, zoals bij een ontwikkelende foetus. Het toevoegen van foliumzuur kan helpen bij een aantal van deze gnomische functies."

Vertaling: Andre Teirlinck


Bezoek ook eens onze webwinkel