Suikerhoudende dranken tijdens zwangerschap kunnen risico astma verhogen


Volgens nieuw onderzoek dat online is gepubliceerd in "Annals of de American Thoracic Society", lopen kinderen in de leeftijd tussen 7 en 9 een groter risico op het ontwikkelen van astma als ze in de vroege kinderjaren grote hoeveelheden fructose consumeerden of hun moeders veel suiker gezoete dranken dronken tijdens de zwangerschap. In “Prenatal and Early-life Fructose, Fructose-containing Beverages, and Mid-Childhood Asthma’ rapporteren onderzoekers over 1068 paren moeder-kind die deelnamen aan Project Viva, een longitudinale studie in Oost-Massachusetts, ontworpen om manieren te vinden om de gezondheid van moeders en hun kinderen te verbeteren.

"Eerdere studies hebben de inname van suikerstroop met hoog fructosegehalte gekoppeld aan astma bij schoolkinderen, maar er is weinig informatie over wanneer tijdens de vroege ontwikkeling de blootstelling aan fructose de latere gezondheid zou kunnen beïnvloeden," zei Sheryl L. Rifas-Shiman, MPH, hoofdauteur en senior onderzoeksmedewerker aan de Harvard Medical School en het Harvard Pilgrim Health Care Institute.

Na hun eerste en tweede trimester vulden moeders die deelnamen aan het onderzoek, vragenlijsten in over hun consumptie van voedingsmiddelen en dranken, inclusief gewone frisdranken en vruchtendranken. Toen hun kinderen de vroege kindertijd bereikten (3,3 jaar), vulden de moeders een nieuwe vragenlijst in over de consumptie van hun kinderen van een verscheidenheid aan voedingsmiddelen en dranken, inclusief gewone frisdranken en vruchtendranken. Op basis van deze antwoorden berekenden de onderzoekers de inname van fructose en analyseerden ze de resultaten op basis van kwartielen van met suiker gezoete drank en fructoseconsumptie.

De auteurs schreven dat het belangrijk is om de fructoseconsumptie in acht te nemen omdat het een belangrijke bijdrage levert aan de totale suikerinname dat specifieke effecten kan hebben op de luchtwegen. Astma werd midden in de kindertijd bepaald door de moeder die in het afgelopen jaar de diagnose van astma bij een arts, plus piepende ademhaling of gebruik van astmamedicatie, rapporteerde.

De studie vond:

Midden in de kindertijd had 19 procent van de kinderen astma.

Moeders in het hoogste kwartiel van consumptie van met suiker gezoete drank en fructose tijdens de zwangerschap hadden respectievelijk 63 procent en 61 procent meer kans dan degenen in het laagste kwartiel om kinderen te krijgen die op middelbare kinderleeftijd astma ontwikkelen. Dit resultaat bleef hetzelfde na aanpassing voor de zwangerschap bodymassa, leeftijd, ras/etniciteit en andere factoren die de resultaten mogelijk zouden hebben kunnen beïnvloed. Het verschil tussen de bovenste en onderste kwartielen was ongeveer 2 versus 0 porties per dag van met suiker gezoete dranken en 46 versus 21 gram per dag fructose.

Kinderen in het hoogste kwartiel van fructoseconsumptie tijdens hun vroege kinderjaren hadden 64 procent meer kans dan in het laagste kwartiel om astma te krijgen in de kindertijd. Na aanpassing voor maternale, met suiker gezoete drankconsumptie, bleven de resultaten hetzelfde na correctie voor de kindertijd bodymassa. Het verschil tussen de bovenste en onderste kwartielen was ongeveer 44 versus 15 gram fructose per dag.

De auteurs merkten op dat in andere onderzoeken verbanden zijn gevonden tussen obesitas en astma en tussen suikerhoudende dranken en een hoge inname van fructose en verhoogd astma-risico. Recente studies, zo schreven ze, suggereren dat fructose, naast het verhogen van het risico op astma bij obesitas, zelfs ontstekingen in de longen kan veroorzaken.

Studiebeperkingen omvatten het feit dat een observationele studie geen oorzaak en gevolg kan aantonen, en deelnemers aan de studie meestal uit rijkere families kwamen, zodat de bevindingen niet te veralgemenen zijn naar sociaaleconomisch achtergestelde gezinnen.

Toch zei mevrouw Rifas-Shiman: "Het vermijden van hoge inname van suikerhoudende dranken tijdens de zwangerschap en in de vroege kindertijd kan één van de vele manieren zijn om het risico op astma bij kinderen te verminderen."

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag