Grove deeltjes fijnstof kunnen het astma risico vergroten

Volgens nieuw onderzoek dat online is gepubliceerd in de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine van de American Thoracic Society, hebben kinderen blootgesteld aan grove deeltjes, een grotere kans om astma te ontwikkelen en te worden behandeld in een ER of om te worden opgenomen in het ziekenhuis.

In "Long-term Coarse PM Exposure Is Associated with Asthma Among Children in Medicaid"", melden onderzoekers dat grove deeltjes, het soort luchtvervuiling gecreëerd door fysische processen zoals band- en breekslijtage, landbouwbewerkingen, zoutnevel en stof productiestof, kinderen een groter risico op astma geven, onafhankelijk van blootstelling aan fijnstofverontreiniging.

Grove deeltjes (PM10-2.5) meten tussen 2,5 en 10 micrometer; fijnstofverontreiniging (PM2,5) 2,5 micrometer of kleiner. Ter vergelijking: een mensenhaar is tussen 50 tot 70 micrometer dik.

De auteurs merkten op dat er substantieel bewijs is dat PM2.5 de respiratoire en cardiovasculaire gezondheid beïnvloedt, en dit is de reden waarom de Environmental Protection Agency de fijnstofvervuiling monitort en reguleert.

"We hebben deze studie uitgevoerd om te begrijpen of, naast PM2.5, de grovere deeltjes ook bijdragen aan de ontwikkeling van astma en de morbiditeit," zei Corinne A. Kent, MD, PhD, hoofdonderzoeksauteur en universitair hoofddocent kinderallergie en immunologie bij Johns Hopkins University School of Medicine. "De recentste beoordeling door EPA concludeerde dat er niet genoeg gegevens waren om te stellen dat PM10-2.5 negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft."

De onderzoekers analyseerden gegevens van 7.810.025 kinderen (5 tot 20 jaar) die in het hele land woonden en die gedurende een periode van twee jaar, 2009-2010, in Medicaid waren ingeschreven. De onderzoekers hebben hun bevindingen aangepast voor ras en etniciteit, geslacht, leeftijd, armoede, educatie en woonomstandigheden in de stedelijk buurten waarin de kinderen woonden. De onderzoekers telden ook de PM2.5 deeltjes.

De studie vond voor de toename van elke microgram/m3 PM10-2,5: verhoging van astma-diagnose met 0,6 procent, stijging ER-bezoeken voor astma met 1,7 procent, toename hospitalisaties voor astma met 2,3 procent.

De bevindingen waren hoger bij kinderen van 11 jaar en jonger. De auteurs speculeren dat deze sterkere associatie het gevolg is van astma die zich gewoonlijk op jongere leeftijd ontwikkelt en van het feit dat jonge kinderen meer tijd buiten doorbrengen.

De auteurs zeiden dat studiebeperkingen omvatten dat er maar weinig locaties zijn die PM10-2.5 monitoren. De meeste monitoren meten alleen PM2.5, waarvan de huidige studie stelt meer dan waarschijnlijk geassocieerd te zijn met een astma-diagnose, ER-bezoeken en ziekenhuisopnames. De onderzoekers gebruikten statistische methoden om concentraties van PM10-2.5 in de Verenigde Staten te voorspellen. Dit stelde hen in staat zo'n groot aantal kinderen te bestuderen, inclusief degenen die niet in de buurt van een monitor wonen.

"De allereerste analyse van de langetermijneffecten van grove deeltjes op astma," schreven de auteurs, "levert bewijsmateriaal ter ondersteuning van de stelling van schadelijke effecten van grove deeltjes op de luchtwegen."

Dr. Keet merkte op dat de EPA momenteel een uitgebreide beoordeling uitvoert van de wetenschap met betrekking tot de gezondheidseffecten van zwevende deeltjes zoals vereist door de Clean Air Act. “Verminderingen in PM2.5 hebben geleid tot verbeteringen in de luchtweggezondheid bij kinderen, maar er rust nog steeds een grote last op hen,” zei ze. "Onze bevindingen, samen met andere, suggereren dat PM10-2.5 waarschijnlijk ook bijdraagt aan astma, en dat ook regulering en monitoring van grove deeltjes moet worden overwogen."

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag