Antibiotica en biociden in schoonmaakmiddelen kunnen meervoudige resistentie verspreiden in MRSA


Gebruik van antibiotica bij mensen en huisdieren en gebruik van biociden in schoonmaakmiddelen, zoals bleekmiddel, wordt gelinkt met meervoudige resistentie in Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in huis. Deze besmetting van de huiselijke leefomgeving kan bijdragen aan herinfectie van zowel mensen als dieren met MRSA en tot navolgend mislukken van behandeling hiertegen. Het onderzoek is gepubliceerd op 22 september in Applied and Environmental Microbiology, een blad van de American Society for Microbiology.

Meervoudige resistentie van MRSA en herinfectie met MRSA, zei bijbehorende auteur Jonathan Shahbazian, MPH (Master of Public Health), waren het meest belangrijk in deze studie. De studie toonde ook aan dat hetzij gebruikt bij mensen of gezelschapsdieren, het antibioticum clindamycin niet gelinkt werd met het risico op meervoudig resistente bacteriën in huis.

Behandeling met mupirocin, een antibioticum gebruikt om huidinfecties te behandelen en om MRSA uit te roeien in de neusholtes, om zo de verspreiding door niezen te voorkomen, wordt enigszins gelinkt aan mupirocin-resistentie in de huiselijke omgeving. Dat “zou inspanningen tot dekolonisatie, die stoelen op nasaal gebruik van mupirocinzalf, ingewikkeld kunnen maken”, aldus mr. Shahbazian, die de studie opzette tijdens het afronden van z'n master in publieke gezondheid aan de John Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore. ('dekolonisatie' refereert aan behandeling om potentiële ziekte-veroorzakende bacteriën uit te roeien bij menselijke dragers.)

Bovendien, zei dhr. Shahbazian dat honderd procent van de MRSA isolaten die de onderzoekers verkregen van landelijk gelegen huizen meervoudig resistent waren, “hetgeen suggereert dat wonen in een plattelandshuishouden een risicofactor zou kunnen zijn voor meervoudige resistentie.”.

“We ontdekten ook dat de aanwezigheid van huisdieren gelinkt werd met meervoudige resistente MRSA in de leefomgeving, terwijl de de aanwezigheid van niet gewenst ongedierte, zoals muizen, of kakkerlakken, gelinkt werd aan niet-meervoudig resistente MRSA stammen”, aldus dhr. Shahbazian.

In de studie verzamelden de onderzoekers samples uit de huiselijke leefomgeving en gezelschapsdieren van huishoudens, ingeschreven in een groot gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, dat plaatsvond in een periode van 14 maanden. Ze testten of 'huishouden-brede' inspanningen om MRSA uit te roeien--hetgeen ook dagelijks gebruik van nasale mupirocin zalf en chloorhexidine body wash omvatte-- succesvol waren om terugkeer van MRSA te verminderen onder volwassenen en kinderen die onlangs waren gediagnosticeerd met een MRSA huid- of een lichte weefselinfectie. Ze verzamelden opnieuw samples in 65 huishoudens drie maanden nadat de bewoners waren behandeld voor MRSA, of, als een controle, nadat ze waren voorgelicht over MRSA.

“Gebaseerd op het bewijsmateriaal, vermoeden we sterk dat besmetting van de omgeving in huis met MRSA bijdraagt aan de terugkeer” zei dhr. Shahbazian. De onderzoekers vermoeden ook dat huishouden-brede selectieve druk op de huiselijke omgevings-besmettingsbron van MRSA volharding van meervoudig resistente stammen stimuleert. “Onze hypothese is dat geïnfecteerde en gekoloniseerde mensen en gezelsschapsdieren MRSA in de leefomgeving verspreiden”, dat dan medebewoners herinfecteert.

De onderzoekers concludeerden dat een beter begrip van hetgene dat MRSA in de huiselijke leefomgeving meervoudig resistent, en daarmee moeilijker te bestrijden, maakt, kan helpen om te identificeren van welke huishoudens het meer waarschijnlijk is dat ze onderdak bieden aan meervoudig resistente MRSA, zodat deze een doel kunnen worden om de ziekteverwekker daar uit te roeien.

De onderzoekers zijn betrokken bij One Health onderzoek. One Health onderzoekt gezondheidsproblemen vanuit een multidisciplinair perspectief dat onder andere artsen, dierenartsen en leefomgeving-experts omvat.

Vertaling: Arnoud


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag