Benzodiazepines verhogen de kans op sterfte bij ziekte van Alzheimer

UNIVERSITEIT VAN OOST-FINLAND.

Volgens een nieuwe studie van de Universiteit van Oost-Finland verhoogt Benzodiazepine en aanverwant drugsgebruik de mortaliteit bij personen met de ziekte van Alzheimer met 40 procent. De bevindingen werden gepubliceerd in het International Journal of Geriatric Psychiatry.

Uit de studie bleek dat het risico op overlijden verhoogde vanaf het starten met het gebruik benzodiazepine en aanverwante drugs. Het verhoogd risico op overlijden kan het gevolg zijn van de bijwerkingen van deze geneesmiddelen, waaronder verwondingen na een val, zoals heupfracturen, evenals longontsteking en beroerte.

De studie was gebaseerd op het register van MEDALZ-cohort (Medicatiegebruik en Alzheimer), dat alle personen omvat met de diagnose van de ziekte van Alzheimer in Finland tussen 2005 en 2011. Personen die eerder benzodiazepines en verwante geneesmiddelen hadden gebruikt werden uitgesloten van deze studie en zo bestond de studiepopulatie uit 10380 nieuwe gebruikers van deze geneesmiddelen. Ze werden vergeleken met 20760 personen die deze geneesmiddelen niet gebruikten.

Hoewel verschillende behandelingsrichtlijnen aangeven dat niet-farmacologische opties de eerstelijnsbehandeling van angst, agitatie en slapeloosheid zijn bij personen met dementie, worden benzodiazepinen en verwante geneesmiddelen vaak gebruikt bij de behandeling van deze symptomen. Als benzodiazepine en aanverwant drugsgebruik noodzakelijk zijn, worden deze geneesmiddelen alleen aanbevolen voor gebruik op korte termijn. Deze nieuwe resultaten onderlijnen de noodzaak van meer aandacht voor benzodiazepine en gerelateerd drugsgebruik bij personen met dementie.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag