Gebruik van antidepressiva verhoogt het risico op hoofdletsel onder mensen met de ziekte van Alzheimer

UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND

Gebruik van antidepressiva wordt gelinkt met een verhoogd risico op hoofdletsel en traumatisch hersenletsel onder personen met de ziekte van Alzheimer, volgens een nieuwe studie van de University of Eastern Finland. Gebruik van antidepressiva is voorheen gelinkt aan een verhoogd risico op vallen en heupfracturen, maar het risico van hoofdletsel is nog niet eerder bestudeerd. De resultaten zijn gepubliceerd in Alzheimer's Research & Therapy.

Gebruik van antidepressiva werd vooral in het begin van het gebruik ervan—tijdens de eerste 30 dagen—gelinkt met een hoger risico op hoofdletsel, maar het risico blijft zelfs langer bestaan, tot aan twee jaar. De link werd ook bevestigd bij een onderzoeksopzet die tijdsperiodes vergeleek bij dezelfde persoon, dus zo selectieve factoren uitsluitend. De link met traumatisch hersenletsel was niet zo duidelijk als die met hoofdletsel, hetgeen een gevolg zou kunnen zijn van een lager aantal van dit soort incidenten bij de groep die bestudeerd is. Het gebruik van andere psychotrope medicijnen was geen verklaring voor de geobserveerde links.

Hoofdletsel komt vaker voor onder oudere mensen dan onder jongere mensen, en wordt meestal veroorzaakt door vallen. Aangezien het gebruik van antidepressiva al eerder gelinkt werd aan een verhoogd risico op vallen, waren de onderzoekers niet verbaasd dat het gebruik van antidepressiva ook het risico op hoofdletsel verhoogt.

“Onze bevindingen geven echter reden tot bezorgdheid aangezien mensen met de ziekte van Alzheimer geregeld antidepressiva gebruiken, die beschouwd worden als een veiliger alternatief voor bijvoorbeeld benzodiazepines”, zegt senior-onderzoeker Heidi Taipale van de University of Eastern Finland.

“Onze studie-populatie bestond uit mensen die gediagnosticeerd zijn met de ziekte van Alzheimer, maar het is waarschijnlijk dat het risico hetzelfde is bij andere oudere personen zonder de ziekte van Alzheimer. Dit is iets wat we in de toekomst zullen onderzoeken”.

De studie maakt onderdeel uit van de op landelijke registers gebaseerde MEDALZ-studie, die alle thuiswonende mensen die gediagnosticeerd zijn met de ziekte van Alzheimer tijdens de periode 2005-2011 in Finland betreft. De studie omvatte 10.910 gebruikers van antidepressiva, en 21.820 niet-gebruikers, welke allen de ziekte van Alzheimer hadden.

vertaling: Arnoud


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica