Verzekeraars : hulpverleners, kosten om drogredenen

Column Pauline Laumans

Ruim tien jaar geleden ongeveer mochten in het alternatieve circuit alleen artsen werkzaam zijn. Daartoe hadden deze een aanvullende opleiding in bijvoorbeeld de homeopathie, ortomoleculaire geneeskunst of acupunctuur. Maar de vraag van patienten naar alternatieven was groot en dus kwamen er vele therapeuten zonden artsendiploma maar wel met een goede scholing en resultaat.

De alternatieve behandelaars (vaak oorspronkelijke geneeskunst) blijken medemenselijker en bieden vaker een juiste behandeling, namelijk het zelfherstellend vermogen van een patient aanspreken en de patient helen. De reguliere geneeskunst neemt hoofdzakelijk de symptomen weg en niet de oorzaak.

Dat was een doorn in het oog van de gevestigde orde en dus moesten de therapeuten aan allerlei eisen gaan voldoen. Bijvoorbeeld zich groeperen, intervisie, visitatie, elk jaar bijscholingen doen (vaak in een ander gebied wat vaak compleet anders werkt) en medische basiskennis.

Kosten per jaar enkele duizenden euro’s. Nu zijn de eisen nog strenger geworden. Medische basiskennis moet op HBO niveau zijn en op basis van Plato. Opleiding moet drie of vierjarig zijn en ga zo maar door. Ondertussen worden de artsen die in het alternatieve circuit werken uit het BIG register geschrapt.

U leest het steeds meer regels. Regels om drogredenen om maar steeds minder therapeuten en artsen in het alternatieve werkveld werkzaam te hebben.

De reden?

Dan wordt de zorg goedkoper denken ze want patienten kunnen dan minder van dergelijke consulten declareren.

Een andere drogreden is dat de gevestigde orde voelt dat er aan hun stoelpoten geknaagd wordt. Dit omdat hun werkwijze vergoed wordt maar meestal niet heelt en slechts symptoombestrijding is. Hierdoor noemen ze gemakshalve de helers kwakzalvers en laten ze niets onbenut om hen in een kwaad daglicht te stellen omdat ook bij helers wel eens fouten gemaakt worden. Hun eigen fouten worden zelden tot nooit in het daglicht gesteld daarentegen.

De zorg wordt duurder als patienten gebruik blijven maken van de reguliere zorg omdat patienten niet geheeld worden en steeds complexere en meervoudige ziektebeelden krijgen.

Omdat de kosten voor de therapeuten (kosten die niets toevoegen aan hun behandelwijze of resultaat) de pan uitreizen voor de therapeuten en deze kosten doorberekend worden in het uurtarief, hebben de eerste therapeuten zich losgemaakt van de dwangbuis van de verzekeraars en tussenliggende partijen die uit hun ruif meeeten. Ze maken de uurtarieven goedkoper zodat de patient per saldo goedkoper uit is ook als die patient geen aanvullende verzekering heeft voor de alternatieve behandelwijze.

Deze vrijheid komt de therapeut en de patient ten goede. De therapeut blijft gefocust op zijn behandelwijze en kan meer patienten hulp bieden. De patient krijgt een gefocuste therapeut en is per saldo goedkoper uit.

Vraag wel altijd naar diploma’s bij uw therapeut zodat u weet dat deze echt geschoold is in het vakgebied dat hij claimt en vraag ook of er een klachteninstantie is, mocht u een klacht over de behandelwijze hebben.

Pauline Laumans
Libertas in Vivo
0618541278


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag