Alcoholindustrie misleidt publiek over kankerrisico alcohol


Hoofdstrategieën blijken te zijn “ontkennen, verdraaien en afleiden”

LONDON SCHOOL OF HYGIENE & TROPICAL MEDICINE

Het onderzoeksteam, geleid door de London School of Hygiene & Tropical Medicine en het Karolinska Institutet te Zweden, analyseerde informatie over kanker die op websites en in documenten van bijna 30 organisaties voor de alcoholindustrie wereldwijd verscheen tussen september en december 2016.

Op de meeste websites van de organisaties (24 van de 26) stonden bepaalde verdraaiingen of werd een onjuiste voorstelling van het bewijs gepresenteerd over alcoholgerelateerde kankerrisico’s. Bij deze onjuiste informatie ging het vooral vaak om borst- en colorectale kanker.

Vaak wordt de relatie tussen alcohol en kanker als zeer complex voorgesteld, waarbij wordt gesuggereerd of beweerd dat er geen bewijs is van een consistente of onafhankelijke link. Anderen beweren dat er helemaal geen verband bestaat of trekken de onjuiste conclusie dat er geen risico is bij weinig of ‘matig’ drinken. Tevens wordt vaak een hele reeks aan echte of mogelijke risicofactoren vermeld, waardoor alcohol wordt voorgesteld als maar één van de vele risico’s.

Volgens de studie zouden beleidsmakers en gezondheidszorginstanties de relaties met deze instanties uit de alcoholindustrie moeten heroverwegen, want de industrie houdt zich bezig met het ontwikkelen van beleid in vele landen en met het verspreiden van gezondheidsinformatie aan het publiek.

Alcoholconsumptie is een bekende risicofactor voor een reeks kankersoorten, waaronder kanker in de mondholte, lever, borst en dikke darm, en het maakt ongeveer 4% uit van de nieuwe gevallen van kanker in Groot-Brittannië. Er is enig bewijs dat alcoholinname tegen bepaalde soorten kanker beschermt, zoals nier- en eierstokkanker, maar in 2016 concludeerde de Committee on Carcinogenicity in het Verenigd Koninkrijk dat het bewijs niet consistent is en dat de hogere kans op andere soorten kanker ten gevolge van alcohol drinken ruimschoots opweegt tegen elke mogelijke lagere kans.

Dit nieuwe onderzoek analyseerde de informatie die werd verspreid door 27 door de Alcoholindustrie gefinancierde organisaties, veelal ‘sociale aspecten en public relations-organisaties’ (SAPRO’s) en soortgelijke instellingen. Het doel van de onderzoekers was om te bepalen in hoeverre de alcoholindustrie de wetenschappelijke bewijzen over alcohol en kanker volledig en accuraat aan de consument overbrengt. Zij analyseerden informatie over kanker en alcoholconsumptie die door de organisaties van de alcoholindustrie (AI) werden verspreid en van gerelateerde organisaties uit Engelssprekende landen, of waar de informatie beschikbaar was in het Engels.

Door een kwalitatieve analyse van deze informatie konden ze drie belangrijke strategieën van de AI identificeren. Ten eerste ontkennen, of betwisten dat er enig verband met kanker was, of selectief weglaten van het verband. Ten tweede verdraaiing: een klein risico op kanker wel noemen, maar de aard en ernst van dat risico verkeerd weergeven of verdoezelen. En ten derde afleiding: de richting van de discussie wegleiden van de onafhankelijke effecten van alcohol op veelvoorkomende kankersoorten.

Mark Petticrew, hoogleraar Volksgezondheid aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine en hoofdauteur van de studie zei: “Het gewicht van het wetenschappelijk bewijs is helder: alcohol drinken verhoogt het risico op sommige veelvoorkomende soorten kanker. Het publiek is zich hiervan weinig bewust en er wordt weleens beweerd dat een beter besef bij het publiek, vooral wat betreft het risico op borstkanker, een aanzienlijke bedreiging zou vormen voor de alcoholindustrie. Onze analyse suggereert dat de grote wereldwijde alcoholproducenten die dreiging wellicht proberen af te wenden door misleidende informatie te verspreiden over kanker via hun “verantwoord drinken”- mantelorganisaties.

Een veelgebruikte strategie was “selectieve weglating”; kanker gewoon niet noemen bij het bespreken van gezondheidsrisico’s of selectief bepaalde kankersoorten weglaten. Volgens de onderzoekers is een van de belangrijkste bevindingen dat het AI-materiaal specifiek het bewijs over borst- en colorectale kanker lijkt weg te laten, of een verkeerde voorstelling van zaken lijkt te geven. Een mogelijke reden hiervoor is dat dit enige van de vaakst voorkomende kankersoorten zijn, waardoor ze meer bekendheid genieten dan mond- en slokdarmkanker.

Als borstkanker wel wordt genoemd bleken 21 van de organisaties geen of misleidende informatie te geven hierover. Zo presenteert men bijvoorbeeld allerlei andere mogelijke risicofactoren voor borstkanker, zonder te erkennen dat alcoholconsumptie een onafhankelijk risico vormt.

“Het bestaande bewijs over gebruikte strategieën door de AI suggereert dat dit waarschijnlijk geen kwestie van gewoon vergissen is,” aldus prof. Petticrew. “Er zijn duidelijke parallellen met de jarenlange campagne van de tabaksindustrie om het publiek te misleiden over het risico op kanker en ook zij gebruikten mantelorganisaties en namen deel aan maatschappelijke activiteiten.”

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten belangrijk omdat de AI zich bezighoudt met het overbrengen van gezondheidsinformatie aan mensen over de hele wereld. De bevindingen suggereren ook dat grote internationale alcoholbedrijven hun aandeelhouders wellicht misleiden over de risico’s van hun producten, waardoor in sommige landen gerechtelijke procedures zouden kunnen worden aangespannen tegen de industrie.

Prof. Pettigrew: “Sommige gezondheidszorgorganisaties werken samen met de door ons onderzochte mantelorganisaties van de industrie. Ondanks hun ongetwijfeld goede bedoelingen is het onethisch om hun expertise en erkende status te lenen aan industriële campagnes die het publiek misleiden over alcoholgerelateerde schade. Onze bevindingen herinneren ons ook duidelijk aan de risico’s die het met zich meebrengt om de AI de verantwoordelijkheid te geven over de informatievoorziening over alcohol en gezondheid aan het publiek.”

“Vaak werd aangenomen dat de AI over het algemeen geneigd was, in tegenstelling tot de tabaksindustrie, om de gevaren van alcohol niet te ontkennen. Door het geven van misleidende informatie kan de AI echter de zogenaamde “illusie van de rechtschapenheid” behouden in de ogen van beleidsmakers, terwijl dit tegelijkertijd nauwelijks invloed heeft op de alcoholconsumptie en de winsten.”

“Het is belangrijk om te benadrukken dat als mensen binnen de aanbevolen richtlijnen blijven met drinken, ze zich niet al te veel zorgen hoeven te maken over kanker. Voor accurate en toegankelijke informatie hierover kan men kijken op de website van de NHS (Nationale Gezondheidsorganisatie in Groot-Brittannië).”

De auteurs erkennen de beperkingen van hun studie, zoals het feit dat er vele andere in dit onderzoek niet meegenomen mechanismes en organisaties bestaan via welke de industrie gezondheidsgerelateerde informatie verspreidt, hoewel het onwaarschijnlijk is dat de boodschappen daarvan anders zouden zijn.

Ook zeggen de onderzoekers dat het dringend noodzakelijk is om andere websites, documenten, sociale media en andere materialen van de industrie te onderzoeken, om de aard en mate van vervorming van de bewijzen te bepalen en of het zich ook voordoet bij andere informatie over gezondheid, zoals met betrekking tot cardiovasculaire ziektes.

Vertaling: A. Zwart
 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag