Luchtvervuiling en armoede vergroten kans op ADHD

Een studie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in New York vindt dat de combinatie van giftige verontreinigende stoffen en economisch achterstel het risico op ADHD-gedrag verhogen

COLUMBIA UNIVERSITY’S MAILMAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH.

Wetenschappers van het 'Columbia Center for Children's Environmental Health (CCCEH)' aan de 'Mailman School of Public Health' rapporteren het eerste bewijs dat prenatale blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) - kankerverwekkende en neurotoxische bijproducten van verbranding die vaak in stedelijke lucht voorkomen - gecombineerd met materiale ontberingen, het risico op ADHD-symptomen aanzienlijk verhogen. Resultaten staan online in het tijdschrift Environmental Research.

In de recentste studie “Mothers and Newborns Study” over inkomens bij gezinnen van kleurlingen in New York City, bestudeerden wetenschappers niveaus van prenatale blootstelling aan PAH's door het meten van een moleculaire markers van blootstelling in moederbloed dat bij de geboorte werd verzameld. Moeders meldden hun ervaring met materiële ontberingen (gebrek aan voldoende voedsel, huisvesting, voorzieningen en kleding) op meerdere tijdstippen vanaf de zwangerschap tot wanneer hun kind de leeftijd van 9 jaar had, het moment waarop de onderzoekers het ADHD gedrag van het kind beoordeelden.

Bij 351 kinderen hadden degenen met een hogere prenatale PAH-blootstelling in het algemeen meer ADHD-symptomen dan die met een lage PAH-blootstelling, met het grootste verschil in symptomen bij kinderen die tijdens de kindertijd aanhoudend met ontberingen waren geconfronteerd geworden.

Deze studie is de eerste die de gecombineerde effecten van PAH-blootstelling en materiële ontberingen op ADHD bekijkt, op basis van eerder onderzoek naar PAH en sociaaleconomische stress. Vroeger hebben CCCEH-onderzoekers gemeld dat kinderen prenataal blootgesteld aan hogere PAH-waarden en waarvan de moeder materiële ontberingen meldde, op 7-jarige leeftijd aanzienlijk lager scoorden in IQ dan kinderen van moeders met minder van die problemen.

Tijdens de prenatale periode ondergaat de foetus een snelle ontwikkeling waardoor het zeer gevoelig is voor DNA-schade en andere effecten van verontreinigende stoffen zoals PAH. PAH kan de placenta en de foetale bloed-hersenbarrière oversteken en ontsteking veroorzaken die giftig is voor de zich ontwikkelende hersenen. Psychosociale stress bevordert ook ontsteking en kan schadelijk zijn voor de neuroontwikkeling. De onderzoekers geloven dat psychosociale en fysieke "toxicanten" elkaar kunnen versterken langs gemeenschappelijke ontstekingswegen.

Ongeveer 11 procent van de Amerikaanse kinderen tussen 4 en 17 jaar krijgt de diagnose van ADHD. Symptomen van hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid volgen vaak op elkaar en kunnen leiden tot slechte prestaties in de academische en beroepsinstellingen gedurende de jaren van volwassenheid.

"Er is meer dan één trigger nodig voor ADHD," zegt hoofdauteur Frederica Perera, directeur van CCCEH en hoogleraar 'Environmental Health Sciences' aan de Mailman School. "Luchtvervuiling en economische ontberingen maken deel uit van een mix van genetische, milieu- en sociale factoren die bijdragen aan gedragsproblemen in de kindertijd, met inbegrip van ADHD. Kinderen zijn het best gediend met een veelzijdig antwoord dat economische hulp aan gezinnen met laag inkomen combineert met beleidsinterventies om luchtvervuiling te verminderen. "

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag