Nieuws internationale kritiek op varkensgriep vaccin


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Vragen van een Belgische huisarts over het H1N1 vaccin

Hier onderstaand, 12 vragen dat ik graag zou willen delen met mijn kollega’s in BelgiŽ, Nederland en Frankrijk. De bevolking heeft de indruk dat het nieuwe type H1N1 inenting hun op een prematuur wijze zal opgelegd worden. Dankzij de relatieve mildheid van de symptomen van deze nieuwe griep is het kostenbaat effekt van een massale vaccinatie kampagne heel onduidelijk, en we zijn de media hysterie van de voormalige Bio-Terreur aankondigingen beu. In de VS heeft men in sommige deelstaten voorbereidingen gedaan voor verplichte H1N1 inentingen. De bevolking in BelgiŽ en Nederland wensen duidelijke uitspraken dat zoiets niet kan gebeuren hier. Zelfs indien het experimentele massale H1N1-inentings kampagne afgeblazen wordt, (wat mij logisch lijkt) zou ik, samen met een heel hoop gelijkdenkende kollegae in Brussel, graag een konkreet antwoord hebben op mijn 12 vragen hieronder, Ik ben geen expert nog in virologie, nog in vaccins, ik ben een gewone huisarts. De vragen zijn reeds rondgestuurd naar een hondertal kollegas huisartsen. Het is mijn hoop dat we samen nadenken hoe we bewuster en gezonder hier op ons wonderbare aardbol kunnen leven.

Dr Eric Beeth

 

12 vragen aan collega’s in verband met de “Pigs that Fly Flu”

Voor de aanvang van het nieuwe schooljaar en het beloofde griepseizoen zou ik graag een antwoord hebben op enkele complexe vragen. Indien u ook met dergelijke vragen zit kunnen we elkaar helpen om de juiste personen te vinden die een doordacht en aanvaardbaar antwoord kunnen geven.

Indien deze vragen u niet intereseren vandag, gelieve dit mail te ignoreren. Ik heb geen e-mail geschrapt wegens de verwachting dat er zal nog interessante, zinvolle reacties en info's doorgestuurd woorden langs deze draad. De inhoud van mijn mail mag ook doorgestuurd worden aan Franstalige collega's: er is een approximatieve vertaling onderaan. Gelieve in zo'n geval de Cc adressenlijst uit te vegen om spams te vermijden.

1) Kan ik mijn patiŽnten die het experimenteel vaccin, dat vanaf oktober aan de bevolking zal aangeboden worden, niet wensen toegediend te krijgen, verzekeren dat ze in BelgiŽ hiertoe niet zullen verplicht worden ?

2) Kan ikzelf er ook zeker van zijn dat mijn therapeutische vrijheid zal gerespecteerd worden, voor zover de preventieve en therapeutische behandeling van mijn patiŽnten die ik voorschrijf, aan verdedigbare wetenschappelijke methodes ( na intercollegiaal overleg ) beantwoordt ?

3) Zullen in BelgiŽ “meervoudige-dosis” vaccins gebruikt worden die thiomersal bevatten ?

4) Zal iedereen geÔnformeerd worden dat het vaccin dat hem voorgesteld wordt, niet op voldoende grote schaal en over voldoende lange termijn uitgetest werd ? Zal men hem ook informeren dat, gezien de kleine hoeveelheid virusmateriaal in het vaccin aanwezig, het werkingsmechanisme van het vaccin berust op een controversieel toegevoegde immuniteitstimulator (zgn adjuvans) Squalene, dat, zoals uit het verleden blijkt, reeds veel problemen veroorzaakt heeft: langdurige en onaangepaste activering van het immuniteitssysteem met auto-immuniteitsziektes tot gevolg. De aanwezigheid van anti-lichamen van anti-squalene is een van de meest duidelijke biologisch
merktekens om aan te tonen dat een militair die aan de eerste Golfoorlog deelnam, lijdt aan het ”Gulf War Syndrome”. 25% van de 700 000 veteranen lijden aan de ziekte en velen hebben blijkbaar een speciale inenting gekregen tegen Anthrax, die het experimentele adjuvans Squalene bevat. [Link] en [Link 2] .“ Antibodies to Squalene in Recipients of Anthrax Vaccine” (Exp. Mol. Pathol. 73,19-27 2002). Squalene kan heel nuttig zijn in de voeding (bv. haaieleverolie) maar omdat het ook een endogeen precursor is van cholesterol is het ten zeerste af te raden om het als exogeen parenteraal immuunstimulator te gebruiken. Men gebruikt het subcutaan om reumato Ôde artritis te induceren in artritisch-gevoelige ratten: [Link]

5) Deelnemers aan de eerste Golfoorlog hebben in het algemeen meer problemen met vruchtbaarheid dan de doorsnee-populatie: Men dacht dat dit vooral te wijten was aan "Depleted Uranium", maar kan dit ook ten gedeelte in verband gebracht worden met een blootstelling aan SqualŤne? Sommigen zijn bezorgd voor een negatief effect op de fertiliteit oa. omdat het als adjuvans in een experimentele “ anti-conceptie” inenting wordt voorgesteld, die daarenboven ook antigen brokstukjes van de “zona pellucida” membraan van de ovocyte bevat. Rekening houdend dat ook de (met Squalene geÔnjecteerde?) Golfoorlog I –veteranen fertiliteitsproblemen hebben ( Link ) zou ik mijn hand niet in het vuur durven steken om te garanderen dat parenteraal toegediende Squalene geen effect zou hebben op de fertiliteit. Zou u dat durven? We spreken hier over 4 miljard Squalene-inspuitingen !

6) Volgens welk plan en criteria zal de inentingscampagne en de efficiŽntie van de individuele vaccins geŽvalueerd worden ?

7) Hoe zullen de nevenwerkingen geŽvalueerd worden ?

8) Voor het geval een ziekenhuis zijn personeel een H1N1-vaccinatie met 2 inspuitingen oplegt, waarop 2 artsen en 3 verplegers, tengevolge hiervan, 6 tot 24 maand later invaliderende reuma ontwikkelen, stel ik mij de vraag: ”Hoe zullen zij vergoed worden voor hun loonverlies en hun lichamelijke en psychische schade?” En wat met de gewone burger die zich laat vaccineren omdat de overheid hem dit aanraadt ? Volgens welke procedure zal hij in geval van ernstige gevolgen, aanspraak kunnen maken op een correcte schadevergoeding ?

9) Het is mij niet ontgaan dat onlangs door de WGO aan alle regeringen over de hele wereld, de aanbeveling deed om grote hoeveelheden van het dure “Tamiflu” aan te kopen, gefabriceerd door de firma Roche. Roche produceert “Tamiflu” onder licentie van Gilhead Laboratories, een farmaceutisch bedrijf met sterke politieke connecties, met Donald Rumsfeld als vroegere voorzitter, voor 45% aandeelhouder en destijds chef van het Pentagon. [Link] .

En nu opnieuw krijgen we een dringende oproep van de WGO om opnieuw en massaal een vaccin aan te kopen waarvan het patent voor 50% in handen is van de militaire industrie. Deze keer is het de firma DynCorp ( de ander 50% is in handen van het National Institute of Health ). Zie oa. ( Link ). De militaire industrie is nu niet echt de instelling waaraan ik de gezondheid van mijn kinderen zou toevertrouwen. Is het dan verstandig om de vaccinatie van de helft van de wereldbevolking aan deze industrie toe te vertrouwen? Waar gaan hun winsten (ons belastinggeld) naartoe en welke garantie hebben wij dat hun bedoelingen zuiver zouden zijn?

10) Zoals u in de vorige link “patentstorm” kunt lezen, is het viraal substraat van dierlijke oorsprong. Hoe kunnen we aan onze vegetarische patienten uitleggen dat we iatrogeen-geinfecteerde groene Afrikaanse apen hebben moeten doden om hun nieren te verwijderen om het viraal substraat te kunnen aanmaken voor hun 2 spuiten tegen de “Pigs that Fly Flu”, die momenteel niet gevaarlijker lijkt dan de gewone Influenza?

11) Zouden we een duidelijker zicht kunnen krijgen op de relatie tussen Novartis en de Pentagon-onderzoeker Jeffrey Taubenberger? Taubenberger was ťťn van de hoofdonderzoekers die een zwaarlijvige Inuit- vrouw in de Toendra van Alaska ging opgraven om het dodelijke Influenza A van 1918 te kunnen isoleren en reproduceren, gefinancierd door het “human genome project”. In de patent-aanvraag van Novartis lezen we:  "Nov. 6, 2005 "provisional" patent application. On page 2, paragraph 32 of the patent publication we read, quote: "The influenza virus [that the 'invention vaccine' is designed to protect against] may be a reassortant strain, and may have been obtained by reverse genetics techniques. Reverse genetics techniques allow influenza viruses with desired genome segments to be prepared in vitro using plasmids." The remnant of the paragraph then goes into very specific detail as to the actual mechanics of how the pandemic virus was actually created by Taubenberger's Fort Detrick team. At the very least, the author of the patent application had to have studied Taubenberger's various published reports on his work at Detrick, for the wording and science is virtually verbatim.  Het is vanuit didactisch oogpunt interessant om te weten dat Taubenberger ook werkte in Fort Dieterick, waar men beweerde dat ook de Anthrax-terreur geÔnitieerd was. In werkelijkheid was de Anthrax afkomstig van meerdere militaire “Bio-Defensie” laboratoria, die in de laatste jaren een sterke groei kennen. “America’s Expansive
Bioweapons Industrial Complex” by Tom Burghardt - 2009-07-29 ( Link ). Blijkbaar heeft in het Pentagon de “Bio Defensie” de wind in de zeilen, doch iedereen die werkzaam is in de preventieve en verzorgende medische sector heeft de verantwoordelijkheid om het beroep clean
te houden van financiŽle belangen die terzelfdertijd research doen om mensen ziek te maken, om ze daarna te kunnen in bescherming nemen tegen de nieuwe ziektekiemen, en dit dan tegen heel veel geld.

12) Er bestaat een naam voor dit soort mensen, die je eerst komen terroriseren om je daarna, tegen hoge betaling, bescherming aan te bieden. Hoe noemt men zo’n mensen?

De bovengestelde vragen zijn soms pijnlijk, doch ze verdienen een eerlijk antwoord. Veel mensen stellen zich vandaag vragen over de relatie “Staat en Big ( Bio-Defensie?) Pharma”. We zouden best een coherente houding aannemen voor onze patiŽnten, komende september-oktober. Ik zal een HAC-dispencer plaatsen naast de wastafel in de wachtkamer, samen met een Torky papier-dispencer. Ik ben akkoord dat we op onze hoede moeten zijn en ons goed voorbereiden. In de eerste plaats wens ik een snelle en optimale communicatie en samenwerking met mijn collega’s, ook apothekers, betreffende de behandelingen die wel goed werken en die nuttig zijn. Voor ons geldt nog steeds de gouden regel van Hipocrates: PRIMUM NON NOCERE. Die belangrijke regel wordt, volgens mij, niet correct nageleefd door mensen die zich associŽren met Donald Rumsfeld en de “kliek” van de nieuwe “Bio-Defensie” laboratoria.

Dr Eric Beeth, Brussel

PS: In verband met het tema "verplichte inentingen" las ik twee wijze citaten:

"It is unwise for the physician to force the operation upon those who are unwilling, or to give assurances of absolute harmlessness."
Dr. Osler's "Modern Medicine," 1913, Vol. I, page 848.

En hier, met een beeld: www.museumplanet.com/tour.php/nyc/msp/38
"Every Law not based on Wisdom is a Menace to the State".

Recente links op dit thema:

Hieronder is een Franse vertaling van het perspektief van een ekonoom, les-gever in het globaliserings proces dat ons wereld ondergaat:
Loi martiale et militarisation de la santť publique : le programme mondial de vaccination contre la grippe H1N www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14721

In het Engels:  The Worldwide H1N1 Swine Flu Pandemic. www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14629

Het lijkt overdreven, hier in Europa, dat er zou een militairisatie zijn rond de volksgezondheid, maar in de VS kan men artikels lezen zoals deze:

National Guard Takes Over School In Swine Flu “Vaccine Riot” Drill Steve Watson http://www.infowars.com/national-guard-takes-over-school-in-swine-flu-vaccine-riot-drill

Kontrasteer het bovenvermelde artikel met deze konklusie van (advokaat?) Mike Adams (Editor of "Natural News") #10 - The swine flu vaccine centers that will crop up all over the world in the coming months aren't completely useless: They will provide an easy way to identify large groups of really stupid people. (Too bad there isn't some sort of blue dye that we could tag 'em with for future
reference...) "Ten Things You're Not Supposed to Know about the Swine Flu Vaccine" http://www.naturalnews.com/z026717_swine_flu_flu_vaccine_swine_flu_vaccine.html

We moeten toch lachen soms! Hier is nog een gelegenheid: op FoxNews no-less! :
Overweight Dr Manny Alvarez, Managing Editor of FoxNewsHealth.com www.youtube.com/watch?v=eHrRi20qURU

“The Government has a position that thiomersal is not bad for you, but if you are pregnant [Eric’s note: or want to avoid being poisoned by this mercury preservative] ask your private doctor for two thiomersal free [expensive] H1N1 flu shots”.

Clearing out myths from facts, Dr Alvarez goes on to clear some misunderstandings, stating things like: “Pork meat is great!” whereupon the skinny satin dressed Fox interviewer says “Pork is very fattening, doctor!” Dr Alvarez laughs, as she adds: “Be sure to go to FoxNewsHealth.com for any information you need.”

[Eric’s note: Indeed, perhaps we need some more information, but is Fox News the best place to turn ?? If you have only heard the Main-Stream-Ministry_of-Truth version of what is going on, I would more strongly recommend Link or even Link, Link and Link  to consider other possible causes, motives, and treatment options. ]

This television interviewer had his own personal reason not to stroke his "Government Expert" along the M. "Nice Guy" line: http://www.dailymail.co.uk/health/article-1206215/Tamiflu-turned-children-hallucinating-sobbing-wrecks.html

'Tamiflu turned my children into hallucinating, sobbing wrecks' By Richard Price Last updated at 10:12 AM on 13th August 2009
Read more: Link | Link

Lung specialist Wolfgang Wodarg has said that there are many risks associated with the vaccine for the H1N1 virus.

He has grave reservations about the firm Novartis who are developing the vaccine and testing it in Germany. The vaccination is injected “with a very hot needle”, Wodarg said.

The nutrient solution for the vaccine consists of cancerous cells from animals and "we do not know if there could be an allergic reaction".

But more importantly, some people fear that the risk of cancer could be increased by injecting the cells.

The vaccine - as Johannes LŲwer, president of the Paul Ehrlich Institute, has pointed out - can also cause worse side effects than the actual swine flu virus.

Wodrag also described people’s fear of the pandemic as an "orchestration": “It is great business for the pharmaceutical industry,” he told the ‘Neuen Presse’.

Link

"Pandemic history suggests that changes neither in transmissibility nor in pathogenicity
are inevitable," concluded Drs. David Morens and Jeffery Taubenberger, infectious disease experts at the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), part of the National Institutes of Health. (I left a comment here).

Fast-tracked Swine Flu Vaccine under Fire www.leefbewust.com/themas/varkensgriep_kritiek.html ( www.i-sis.org.uk Institute of Science in Society, UK)

Related: Experts in the post-9/11 "defense" industry: http://rawstory.com/blog/2009/08/cia-torture-for-fun-and-profit [ Eric's note: New-York Times investigating how the US descended to starting to practice torture. Of-course, it was all just a big mistake, brought on by these two con-men who decieved us to believe they were experts... No mention that the whole charade of putting up hermetically closed internment camps with torture was part of the mass psychology shock & awe program to warn "enemies of American policy" to shut their mouth, and to strenthen the illusion that the "ennemy" was "Al Quaeda". The New-York Times had identified the whole "official version" of the 9/11 attacks two days after the events. They have never since deemed it necessary to re-investigate their first version, in light of scientific findings like those supported by more than 750 architects and engineers at www.AE911Truth.org . It is not the unfortunate Guantanamo resident who is the main recipient of the "Learned Helplessness" program: it is the common Western citizen who is being served this treatment, submitting to idiotic "security checks" to have his drinking water confiscated while watching white collar bank-crime demolish the economy and while being bombarded with Bio-Terror Alerts every 3 years to keep him feeling helpless and afraid (Weaponized Anthrax, SARS, Bird-Flu, Pigs-that-Fly-Flu) and preparing for the idea of mixing the military and non medical personel to deal with public health. Discuss your health with your doctor and health professionals, and boycott media who continue to try to push
the official lies about September 11th 2001.

www.mp911truth.org/#Beeth


 

 


 


View My Stats