Opmerkelijke veranderingen in de Boviswaarden !


Eerst even een uitleg over de Boviswaarde

De Fransman André Bovis heeft een schaal ontwikkeld om de vitaliteit van mensen en voedingsmiddelen te bepalen. Dit deed hij omdat hij een accurate, doch eenvoudige methode zocht voor bepaling van de kwaliteit van levensmiddelen, waarmee hij zich beroepsmatig bezig hield. Hij vermoedde dat alle materie straling uitzendt. De frequentie/golflengte van deze straling zo ontdekte hij was mogelijk meetbaar door middel van radiësthesie, mits deze werd toegepast door beoefenaars met een 100% betrouwbaar pendelvermogen. Hij maakte een schaalverdeling en kon, door een pendel over deze schaalverdeling zonder eigen beïnvloeding te laten bewegen, de waarde van het gemeten product of object aflezen. Na de tweede wereldoorlog werd de methode van Bovis door de natuurkundige Simonéton verder uitgewerkt en de uitslag van de schaal verdeling wordt vanaf die tijd de Boviswaarde genoemd.

Gezonde mensen hadden tot ongeveer eind 2012 een Boviswaarde welke lag tussen de 6500 en 8000 eenheden, met uitzonderingen van hoog sensitieve mensen waarbij soms 8500 eenheden werd gemeten Veel voedingsmiddelen haalden deze waarde niet, waardoor Bovis in staat was een selectie te maken in minder en meer effectieve voedingsmiddelen.

Nu mijn eigen ervaringen
Doordat ik meer dan 40 jaar werk met radiësthesie, zie ik dat in al die jaren de Boviswaarde van de bij mij in de praktijk gekomen mensen steeds bleef schommelen tussen de door André Bovis gevonden schaal van 6000 tot 8500 eenheden. Iemand met 6000 Boviswaarde had zo mat ik een slechtere conditie en vaak meerdere gezondheidsproblemen dat iemand die voldeed aan de normale waarde van rond de 8000 Boviseenheden.

In september/oktober 2012 mat ik dat enkele van mijn cliënten plotseling een stijging maakten in hun Boviswaarde naar tussen de 8500 en 9500 eenheden. Dit waren meestal mensen waarbij ik mat dat zij zeer ethisch ingesteld waren met een hoog moraal en vaak paranormaal begaafd waren. Tevens ontdekte ik ook dat de Boviswaarden tot 8500 eenheden nog te maken heeft met onze bewuste afstemming op de 3e dimensie. Zoals bekend leven wij op aarde in de 3e dimensie. Maar ik zag in de meting, dat indien de Boviswaarde steeg ook de onbewuste afstemming steeg in die personen naar hogere dimensies. Ik ontwierp een schaal om d.m.v. radiësthesie te meten met welke dimensie iemand onbewust resoneerde indien zijn of haar Boviswaarde was gestegen.

In 2013 en 2014 constateerde ik bij steeds meer mensen een stijging in zowel hun Boviswaarde als ook in hun onbewuste afstemming op steeds hogere dimensies. Een belangrijke maar denk ik ook logische ontdekking voor mij was, dat iemand die afgestemd was op de verbinding vanuit zijn/haar hart met de Universele energie, welke ik benoem als Goddelijke energie oftewel God of Christusenergie, altijd resoneerden met de hogere Boviswaarden en de hogere dimensies, waarbij ik aanteken dat die hogere dimensies zich onbewust incorporeren.

Nu de bijzondere ontdekkingen betreffende de Boviswaarden en dimensies
Vooral in 2014 en de eerste helft van 2015 mat ik bij mijn cliënten bijna zonder uitzondering Boviswaarden tussen de 8500 en 10.500 eenheden. Daarbij mat ik tevens een steeds sterkere stijging in de onbewuste afstemming op de hogere dimensies. Deze stijging had mede te maken met de spirituele ontwikkeling richting Godsvertrouwen en Godsbewustzijn. B.v. iemand met een volledig Godsbewustzijn, welke ik ook kan en mag meten op de schaal van spirituele ontwikkeling , daarvan zag ik dat die persoon resoneert onbewust met de energie van de 36e dimensie. Iedereen die met deze dimensie resoneert staat volledig in zijn/haar Godsbewustzijn. Soms is men daar zelf niet altijd van bewust.

Maar er is iets heel bijzonders aan de hand !
Wat is namelijk het geval ? Het bleek mij dat sinds 16 juli 2015 zich ineens enorme stijgingen voordeden in de Boviswaarde bij die mensen die blijkbaar meegroeien met de uitstroming van nieuwe kosmische energieën welke ons NU bereiken. Dit is een ontzagwekkende energie waarop je als mens bewust of onbewust reageert. Met deze vorm van nieuwe energie kan het voor ons mensen twee kanten opgaan. Zij die de laatste jaren niet meegegaan zijn in de stijging van boven de 8000 Boviswaarde, blijven zoals ik constateer hangen in de 3e dimensie waarin zij te materialistisch blijven ingesteld en hun verbinding met de Goddelijke energie geen kans hebben gegeven, het in zichzelf te ontwikkelen. Bij mijn meting meet ik dan dat de aanwezige Godsvonk in die mens nog slapende is. We stevenen echter wel af op grote veranderingen welke invloed hebben op ons mensen en op te aarde. Velen spreken van een eindtijd en daar lijkt het in mijn metingen ook op.

Ik meet dan ook bij meerdere mensen welke mijn praktijk bezoeken echter dat men na 16 juli plotsklaps in een keer steeg van b.v. 9000 Boviseenheden naar 24.000 Boviseenheden. Een op dat moment voor mij nog een onverklaarbaar fenomeen. De weken daarna bleek dat een aantal van deze personen door bleef stijgen in hun Boviswaarde tot wel voor enkelen tot 160.000 Boviseenheden. Bij één persoon mat ik onlangs meer dan één miljoen (1.000.000) Bovis.

Hetgeen ik nu vaag begin te vermoeden is: dat we staan vlak voor iets groots hetgeen te maken heeft met onze toekomst als mensheid. Blijkbaar is de energetische energie bezig aan een proces van verandering in ons lichaam, waardoor wij verbinding krijgen vanuit een kristallijne structuur in onze pijnappelklier , waardoor wij voorbestemd zijn een grote bewustzijnssprong te maken welke de schepper nog voor ons in petto heeft.

Eén van de voorwaarden daarin zou wel eens kunnen zijn dat wij onze Boviswaarde vanuit de 3e dimensie (6000-8500) achter ons dienen te laten, om niet meegezogen te worden in alle shit waarmee wij steeds meer op deze aarde geconfronteerd worden. Er blijkt als het ware een dringende oproep uit te gaan vanuit de hogere dimensies om ons af te stemmen op de Goddelijke energie van liefde en harmonie.

Een toch wel ook mogelijk nadeel van het resoneren met die hogere Boviswaarden is het feit, dat heel veel voeding en voedingssupplementen niet mee stijgen, want voeding en voedingssupplementen hebben hun eigen onveranderde Boviswaarde Altijd ook in het verleden mat ik dat voeding en voedingssupplementen alleen effectief zijn, mits ze dezelfde of een hogere Boviswaarde dan welke iemand heeft, vertegenwoordigen. Het is alom bekend dat velen van ons een groot tekort hebben aan vitamine C of vitamine B12 en dat alleen indien men daarvan de juiste neemt in overeenstemming met de aanwezige Boviswaarde, dat het dan pas effectief voor je werkt. De reguliere geneeskunst heeft geen mogelijkheid de Boviswaarden nog te meten en daarom blijft het voor velen een probleem welk middel helpt nu echt voor mij. Radiësthesie mits zuiver toegepast kan daarin voorzien.

De ontwikkelingen gaan dus nu zeer snel en doormiddel van mijn tabellen hou ik de vinger aan de pols en hoop daarmee inzichten te kunnen en te mogen geven over wie wij zijn en wat ons uiteindelijke bestemming is.

Dineke Jongepier-Rijskamp www.djr-advies.nl
info@djr-advies.nl

Veendam 1 november 2015


Steun ons werk, bezoek eens onze webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats