Ziekenhuisvloeren vormen een groter gezondheidsrisico dan aangenomen


ELSEVIER HEALTH SCIENCES

Ziekenhuisvloeren kunnen een verwaarloosde bron van infectie zijn, volgens een in maart gepubliceerde studie in de uitgave van het American Journal of Infection Control, het officiŽle blad van de Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). Omdat spullen in de kamer van de patiŽnt de vloer kunnen raken, kunnen pathogenen op de vloer zich snel verplaatsen naar de handen en vaak aangeraakte oppervlakten in de ziekenhuiskamer.

"Meer kennis over preventie van infecties is van cruciaal belang voor instituten die de geboden zorgkwaliteit willen verbeteren," zegt Linda Greene, RN, MPS, CIC, FAPIC en sinds 2017 voorzitter van APIC. "Hoewel de meeste instellingen denken dat ze de juiste voorzorgsmaatregelen nemen, wijst deze studie op het belang van een gegarandeerd hygiŽnische ziekenhuisomgeving en de noodzaak van voorlichting aan zowel staf en patiŽnten over dit probleem."

Bij deze studie van Abhishek Deshpande, MD, PhD en zijn collega's, namen de onderzoekers monsters van 318 vloeren in 159 patiŽntenkamers (2 monsters per kamer) bij vijf ziekenhuizen in Cleveland, waaronder zowel Clostridium diffcile infectie (CDI) isolatieruimtes als niet-CDI ruimtes. De onderzoekers onderzochten ook monsters van handen (met en zonder handschoenen) en andere veel aangeraakte oppervlakten zoals kleding, drukknoppen, medische apparatuur, beddengoed en medische producten.

De onderzoekers ontdekten dat de vloeren in patiŽntenkamers vaak besmet waren met Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), VRE, en C. difficile, waarbij C. difficile de meest voorkomende ziekteverwekker was in zowel CDI isolatieruimtes als niet-CDI ruimtes.

In 41% van de 100 geÔnspecteerde, door patiŽnten bezette kamers, bevonden zich een of meer vaak aangeraakte objecten die in contact waren met de vloer. Vooral persoonlijke spullen, medische appratuur, en producten. MRSA, VRE en C. difficile werd aangetroffen op 6 (18%), 2 (6%) en 1 (3%) van de resp. blote en gehandschoende handen die de spullen hadden aangeraakt.

"Pogingen om desinfectering van de ziekenhuisomgeving te verbeteren richten zich meestal op oppervlakten die vaak worden aangeraakt door de handen van zorgverleners of patiŽnten," zegt Deshpande et al. "En hoewel de vloeren van zorginstellingen vaak zwaar besmet zijn, wordt weinig aandacht besteed aan desinfectering van de vloeren omdat ze niet vaak worden aangeraakt. Het resultaat van onze studie suggereert dat de vloeren in ziekenhuiskamers een onderbelichte bron van verspreiding van pathogenen zijn en een belangrijk onderwerp voor nader onderzoek."

Vertaling: Ellen Lam


Naar het andere nieuws van vandaag