Slecht slapen tijdens de vroege jeugd kan leiden tot cognitieve gedragsproblemen op latere leeftijd


Massachusetts General Hospital

Een studie onder leiding van een kinderarts van het Massachusetts General Hospital stelt vast dat kinderen van 3 tot 7 die niet genoeg slaap krijgen, meer kans hebben op problemen met aandacht, emotionele controle en relaties. Online gerapporteerd in het tijdschrift Pediatrics Academic, bleek de studie significante verschillen aan te tonen in de reacties van ouders en leerkrachten op onderzoek met betrekking tot uitvoerende functies - die aandacht, werkgeheugen, redeneren en het oplossen van problemen omvatten - en gedragsproblemen bij 7-jarige kinderen, afhankelijk over hoeveel slaap ze hebben op jongere leeftijd.

"Wij vinden dat kinderen die een onvoldoende hoeveelheid slaap krijgen in hun kleuter- en schoolgaande jaren een hoger risico hebben op een slechte neurofunctie rond de leeftijd van 7", zegt Elsie Taveras, MD, MPH, hoofd van de Algemene Kindergeneeskunde aan het MassGeneral Hospital for Children, die de studie leidde. "De associatie tussen te weinig slaap en slechter functioneren bleek duidelijk zelfs na aanpassing voor verschillende factoren die de relatie zou kunnen be´nvloeden."

Zoals in eerdere studies uit deze groep, die de rol van de slaap onderzoekt op verschillende gebieden van de gezondheid van kinderen, analyseerde de huidige studie gegevens van Project Viva, een lange termijn onderzoek naar de gezondheidseffecten van diverse factoren tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Informatie die in deze studie werd verzameld komt van moeders ge´ntervieuwd als hun kinderen ongeveer 6 maanden, 3 jaar en 7 jaar oud waren, en uit vragenlijsten opgemaakt wanneer de kinderen de leeftijd van 1, 2, 4, 5 en 6 jaar hadden. Daarenboven werd voor moeders en leerkrachten onderzoeksinstrumenten gebruikt om van elk kind uitvoerende functies en gedragsproblemen - inclusief emotionele symptomen en problemen met gedrag of relaties met leeftijdgenoten, te evalueren, wanneer de kinderen ongeveer 7 jaar oud waren.

Onder de 1046 kinderen die deelnamen aan Project Viva, bepaalde het studieteam welke kinderen niet de aanbevolen hoeveelheid slaap kregen op specifieke leeftijdscategorieŰn - 12 uur of langer tussen de leeftijd van 6 maanden tot 2 jaar, 11 uur of langer tussen de leeftijd van 3 tot 4 jaar en 10 uur of meer van 5 tot 7 jaar. Kinderen die wonen in families met lagere inkomens en van wie de moeder een lager opleidingsniveau had genoten hadden meer kans om minder dan negen uur te slapen tussen de leeftijd van 5 tot 7. Andere factoren die samenhangen met onvoldoende slaap zijn onder meer televisiekijken, een hogere body mass index, en het Afro Amerikaans zijn.

De rapporten van zowel moeders als leerkrachten ten aanzien van de neuro-functie van de ingeschreven kinderen, vonden vergelijkbare associaties tussen slecht functioneren en niet ontvangen van voldoende slaap, met de leerkrachten die nog erger problemen rapporteerden. Hoewel er geen verband tussen onvoldoende slaap werd waargenomen tijdens de peutertijd - leeftijd van 6 maanden tot 2 jaar - en verminderd neurofunctioneren in het midden van de kindertijd, merkt Taveras op dat de slaap in de kindertijd vaak de slaap op latere leeftijd bepaalt, wat het belang ondersteunt van het belang van het bevorderen van een goede kwantiteit en kwaliteit van slaap op zeer jonge leeftijd.

"Onze vorige studies hebben de rol van onvoldoende slaap op chronische gezondheidsproblemen onderzocht - waaronder obesitas - bij zowel moeders als kinderen", zegt Taveras. Taveras is professor in de kindergeneeskunde aan de Harvard Medical School (HMS). "De resultaten van deze nieuwe studie tonen aan dat ÚÚn manier op dewelke slecht slapen kan leiden tot deze chronische ziekten is door zijn effecten op remming, impulsiviteit en andere gedragingen die kunnen leiden tot een excessieve calorierijke voeding. Het is belangrijk om langere termijn effecten van slecht slapen op gezondheid en ontwikkeling te onderzoeken als kinderen de adolescentie intreden, wat reeds aan de gang is langs het Project Viva. "

Vertaling: Andre Teirlinck


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag