Kinderen worden meer blootgesteld aan schadelijke vervuiling op weg naar school dan op weg naar huis


Volgens een nieuwe studie hebben baby's in kinderwagens, die oudere broers en zussen vergezellen naar school, twee keer zoveel kans op blootstelling aan schadelijke luchtverontreiniging in de ochtend dan in de namiddag.

Universiteit van Surrey.

Het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Pollution, wijst op de hogere niveau’s van blootstelling van baby's in kinderwagens aan fijne en ultrafijne stofdeeltjes tijdens de ochtenduren van schoolkinderen ten opzichte van de namiddag.

Uit de studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Surrey, bleek ook dat de slechtste plekken voor blootstelling bushaltes en verkeerslichten te zijn.

Een recent WHO-rapport stelt dat elk jaar 570.000 kinderen onder de leeftijd van 5 jaar sterven aan infecties van de luchtwegen, zoals longontsteking, toe te schrijven aan zowel binnen- als buitenluchtvervuiling en meeroken.

De onderzoekers voerden een reeks experimenten uit met hoge specificatie lucht bewakingsapparatuur om in de kinderwagens de aard van de verontreinigende stoffen en giftige chemicaliën te peilen waaraan de peuters worden blootgesteld bij het brengen naar en ophalen van school.

Voor het onderzoek simuleerde men de gemiddelde basisschool ophaal- en afhaalactiviteit, doorweven met een aantal te passeren verkeersknooppunten en bushaltes. Eerst vonden de onderzoekers dat de verkeersknooppunten en bushaltes de belangrijkste plaatsen waren van vervuiling, met een hoog niveau van grove (PM2.5-10) en fijne (PM2.5) deeltjes.

De onderzoekers vonden ook dat de kleine deeltjes, met inbegrip van de ultrafijne deeltjes, hoger dan gemiddeld aanwezig waren met ongeveer 47% (PM1), 31% (PM2.5) en 31% (PNC) tijdens de ochtend dan 's middags uur, als gevolg van de invloed van de emissies van het verkeer tijdens de ochtendspits.

Grove deeltjes (PM2.5-10) toonden een tegenovergestelde trend met een 70% hogere concentratie in de namiddag dan 's ochtends, wat aangeeft dat er beďnvloeding is door de nattigheid van het wegdek als gevolg van de ochtenddauw.

Bovenstaande bevindingen suggereren duidelijk veel hogere concentraties van fijn en ultrafijn stof tijdens de vroege spitsuren, vooral bij de verkeersknooppunten en bushaltes, en onderbouwen zo de onderzoeksresultaten uit het verleden.

Dr Prashant Kumar, hoofdauteur en Reader aan de Universiteit van Surrey, zei: "Eerder onderzoek heeft aangetoond dat jonge kinderen veel gevoeliger zijn voor vervuiling dan volwassenen. Deze bevindingen tonen aan dat jonge kinderen ’s morgens naar school een groot risico lopen op het inademen van een aantal vervelende en schadelijke chemische stoffen zoals ijzer, aluminium en silica onder de vorm van deeltjes van verschillende grootte.

"Eén van de eenvoudigste manieren om het ergste te voorkomen is om een barričre op te trekken tussen de kinderen en de uitlaatemissies door het gebruiken van afschermingskappen over de wagentjes. We werken nauw samen met onze industriële partners om methoden uit te dokteren om de lucht rond de kinderen te zuiveren en hen te beschermen tegen de vervuiling. "

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het andere nieuws van vandaag