Hoge urinezuurwaarde bij kinderen geeft kans op hoge bloeddruk in later leven


OXFORD UNIVERSITY PRESS USA

Een nieuw artikel dat in het American Journal of Hypertension is verschenen wijst uit dat zeer jonge kinderen met verhoogde urinezuurwaardes op driejarige leeftijd een hogere bloeddruk hadden.

Recent onderzoek geeft aanwijzingen dat een hoog gehalte urinezuur in serum zeer vroeg in het leven een resultaat is van de omstandigheden in de baarmoeder en dat dit kan leiden tot verhoogde bloeddruk in de volwassenheid. Serum urinezuurniveaus kunnen echter gedurende het leven veranderen. Het effect van serum urinezuurgehaltes op de bloeddruk tijdens de jeugd werd onderzocht en de bloeddruk werd bijgehouden en geanalyseerd in samenhang met veranderingen in serum urinezuurniveaus vroeg in het leven.

Urinezuur is een stof die wordt geproduceerd als het lichaam voedsel afbreekt waarin organische samenstellingen zitten genaamd purines. Voeding en drank met een hoog purinegehalte zijn o.a. lever, ansjovis, makreel, gedroogde bonen, bier en wijn. Een hoog urinezuurgehalte kan leiden tot jicht, diabetes en chronische nierziektes.

Hoge bloeddruk bij kinderen en adolescenten komt steeds vaker voor en dit vormt een steeds belangrijker gezondheidsprobleem. Recente langetermijnonderzoeken hebben bloeddrukbepalingen vanaf de babytijd tot aan de adolescentie bijgehouden. Hoge bloeddruk bij kinderen blijkt te kunnen leiden tot hypertensie bij volwassenen.

De laatste jaren komt er steeds meer bewijs dat urinezuur een rol speelt bij jeugd-hypertensie. Urinezuur zou al een rol kunnen spelen in de baarmoeder en later in het leven aanleiding kunnen geven tot hoge bloeddruk. Er is een significant verband tussen voortijdige geboortes en een laag gewicht van de placenta aan de ene kant en verhoogd serum urinezuur aan de andere kant.

De onderzoekers maten de urinezuurniveaus van 449 kinderen in Seoul, Zuid-Korea en deden ten minste twee vervolgonderzoeken tussen 2001 en 2006. Het cohort bestond uit moeders die prenatale zorg kregen bij een zwangerschap van tussen de 24 en 28 weken. Het eerste vervolgonderzoek werd uitgevoerd toen de kinderen 3 jaar waren, tussen november 2005 en juli 2010.

De gegevens werden verzameld tijdens drie controlerondes. De serum urinezuurniveaus, bloeddruk en antropometrische kenmerken werden bepaald op 3-, 5- en 7-jarige leeftijd.

De basale serum urinezuurniveaus die op driejarige leeftijd waren gemeten bleken de bloeddruk significant te beïnvloeden, gecorrigeerd voor geslacht en BMI in de langetermijnanalyse van de data. Als gekeken werd naar het veranderende patroon van serum urinezuur in de loop der tijd, bleken kinderen met een hoog urinezuurgehalte op zowel 3- als 5-jarige leeftijd de hoogste systolische bloeddruk te hebben op 7-jarige leeftijd.

Blootstelling aan risicofactoren die iemands gezondheid kunnen schaden begint al in de baarmoeder. Het niveau van blootstelling kan echter tijdens het leven worden aangepast. En daarom kan het later in het leven helpen als je tijdens de jeugd al de bloeddruk onder controle houdt, zelfs als een kind met nadelige geboorteomstandigheden te maken heeft gehad, zoals een vroeggeboorte of laag geboortegewicht.

Deze bevindingen laten zien dat het belangrijk kan zijn om de serum urinezuurwaardes al vanaf het begin goed onder controle te houden. Een passende controle van urinezuurniveaus en de juiste interventies bij een groep met verhoogd risico kan mogelijk het risico op een verhoogde bloeddruk later in het leven verminderen.

“Veel studies tonen aan dat de gezondheidstoestand van kleine kinderen invloed kan hebben tot in de volwassenheid,” aldus onderzoeksleider Hyesook Park. “We denken dat een goed controlesysteem vanaf de vroege jeugd samen met de juiste interventies kan zorgen voor een doeltreffende manier om ziektes in de toekomst te voorkomen.”

Vertaling: Astrid Zwart


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag